تعیین مزاج

تعداد کل: 481

نژاد خود را تعیین کنید

سفید پوست هستم

87.1% (419 نفر از 481 نفر)

سرخ پوست هستم ( نژاد بومیان قاره امریکا )

0.4% (2 نفر از 481 نفر)

سیاه پوست هستم

0.4% (2 نفر از 481 نفر)

زرد پوست هستم ( نژاد تبّتی )

7.7% (37 نفر از 481 نفر)

دو رگه هستم

1.7% (8 نفر از 481 نفر)

نژاد خاص دیگه ای دارم که در توضیحات شرح خواهم داد

2.7% (13 نفر از 481 نفر)
مشخص کنید از نظر قاعدگی در چه وضعیتی هستید ؟

قاعدگی منظم انجام میشود

56.7% (244 نفر از 430 نفر)

قاعدگی با تاخیر انجام میشود

15.8% (68 نفر از 430 نفر)

قاعدگی زود به زود انجام میشود

3.7% (16 نفر از 430 نفر)

قاعدگی نامنظم است گاهی زود و گاهی دیر انجام میشود

20.5% (88 نفر از 430 نفر)

اکثرا لکه های کم رنگ میبینم

0.2% (1 نفر از 430 نفر)

اکثرا لکه های قهوه ای میبینم

1.4% (6 نفر از 430 نفر)

یائسه شدم

1.4% (6 نفر از 430 نفر)

دوران بارداری را سپری میکنم

0.2% (1 نفر از 430 نفر)
مشخص کنید آیا موهای سر شما سفید شده یا خیر

مقدار جزئی از موهام بصورت پراکنده سفید شده

48.1% (203 نفر از 422 نفر)

نصف موهام بصورت پراکنده سفید شده

5.7% (24 نفر از 422 نفر)

بیشتر موهام سفید شده

3.6% (15 نفر از 422 نفر)

اصلا سفید نشده موهام

38.6% (163 نفر از 422 نفر)

یک موضع از سرم موهاش بصورت لکه سفید شده

2.1% (9 نفر از 422 نفر)

چند موضع از سرم موهاش بصورت لکه سفید شده

1.4% (6 نفر از 422 نفر)

تمام موهام سفید شده

0.5% (2 نفر از 422 نفر)

مادرزادی سفید بوده

0%

همه موهام ریخته و مو ندارم

0%
مقدار و حجم موهای بدن را مشخص کنید

بدن نسبتا پر مویی دارم

36.3% (153 نفر از 422 نفر)

بدن بسیار پر مویی دارم

9% (38 نفر از 422 نفر)

مقدار موهای بدنم عادی و معمولی هست

36% (152 نفر از 422 نفر)

بدنم نسبتا کم مو است

16.6% (70 نفر از 422 نفر)

بدنم بسیار کم مو است

2.1% (9 نفر از 422 نفر)

بدنم اصلا مو نداره

0%
تعیین کنید تعداد و حجم موهای سر شما دچار کدامیک از مشکلات زیر هست ؟

ریزش شدید

49.5% (209 نفر از 422 نفر)

ریزش کم

32.2% (136 نفر از 422 نفر)

ریزش سکه ای

0.9% (4 نفر از 422 نفر)

موهای وسط سرم ریخته

6.6% (28 نفر از 422 نفر)

کل موهای سرم ریخته

1.9% (8 نفر از 422 نفر)

کل موهای سر ، ابروها و مژه هام ریخته

0.2% (1 نفر از 422 نفر)

هیچکدام

8.5% (36 نفر از 422 نفر)
رنگ اصلی موهای سر خود در حال حاضر را مشخص کنید

قهوه ای تیره

51.7% (218 نفر از 422 نفر)

مشکی

37.7% (159 نفر از 422 نفر)

قهوه ای روشن

6.9% (29 نفر از 422 نفر)

بلوند

0.9% (4 نفر از 422 نفر)

قرمز رنگ

0%

جو گندمی

2.1% (9 نفر از 422 نفر)

زرد رنگ

0.7% (3 نفر از 422 نفر)

سفید

0%

سفید مادرزادی

0%

اصلا مو ندارم

0%
تعیین کنید جسم شما در چه وضعیتی است

جسمم در حالت عادی است

96.9% (466 نفر از 481 نفر)

دارای معلولیت مادرزادی هستم

0.2% (1 نفر از 481 نفر)

دارای معلولیت بر اثر حادثه هستم

0%

بر اثر بیماری دچار معلولیت شدم

0.2% (1 نفر از 481 نفر)

حالت دیگری دارم که در قسمت توضیحات مینویسم

2.7% (13 نفر از 481 نفر)
جثه بدن شما چه حالتی دارد

درشت هیکل

16.6% (80 نفر از 481 نفر)

معمولی

73.8% (355 نفر از 481 نفر)

جثه ضعیف

9.6% (46 نفر از 481 نفر)
‌تعیین کنید رنگ پوست بدن شما در حالت عادی خود ، کدام مورد است

رنگ پوستم سبزه است

12.5% (60 نفر از 481 نفر)

پوست سفید دارم

35.1% (169 نفر از 481 نفر)

پوستم گندمی رنگ است

42.4% (204 نفر از 481 نفر)

پوستم زرد رنگ است

6.4% (31 نفر از 481 نفر)

پوست سرخ و سفید ( گلگون ) دارم

2.9% (14 نفر از 481 نفر)

پوستم رنگ دیگه ای داره که در توضیحات شرح خواهم داد

0.6% (3 نفر از 481 نفر)
رنگ چهره شما نسبت به حالت اولیه اش چه تغییری داشته است ؟

چهره رنگ پریده

14.3% (58 نفر از 406 نفر)

چهره برافروخته و متمایل به قرمزی

5.2% (21 نفر از 406 نفر)

چهره عادی

55.2% (224 نفر از 406 نفر)

چهره گرفته و تیره شده

23.4% (95 نفر از 406 نفر)

چهره کاملا زرد شده

2% (8 نفر از 406 نفر)
رنگ چشمان خود را مشخص کنید

قهوه ای تیره

68.4% (329 نفر از 481 نفر)

قهوه ای روشن

12.9% (62 نفر از 481 نفر)

مشکی

10.2% (49 نفر از 481 نفر)

سبز رنگ

2.9% (14 نفر از 481 نفر)

آبی رنگ

0.2% (1 نفر از 481 نفر)

عسلی

4% (19 نفر از 481 نفر)

طوسی رنگ

0.2% (1 نفر از 481 نفر)

چشمام رنگ خاص دیگه ای داره

1.2% (6 نفر از 481 نفر)
تعیین کنید قسمت سفیدی چشم ( صلبیه ) در چه حالتی است

مقداری آبی رنگ شده

9.4% (45 نفر از 481 نفر)

متمایل به زردی است

10.6% (51 نفر از 481 نفر)

سفید و عادی است

39.3% (189 نفر از 481 نفر)

مقداری رگه قرمز رنگ داره

37.6% (181 نفر از 481 نفر)

مقدار زیادی قرمز شده

0.4% (2 نفر از 481 نفر)

حالت متفاوت دیگه ای داره که در توضیحات شرح خواهم داد

2.7% (13 نفر از 481 نفر)
اندازه لبهای خود را مشخص کنید

لبهای نسبتا ضخیم دارم

14.6% (70 نفر از 481 نفر)

لبهای نسبتا باریک دارم

16.8% (81 نفر از 481 نفر)

لبهای متوسط دارم

65.9% (317 نفر از 481 نفر)

نمیتونم تشخیص بدم

2.7% (13 نفر از 481 نفر)
حالت لبهای خود را مشخص کنید

لب های من اکثرا ترک دارن

7.7% (37 نفر از 481 نفر)

لب های من همیشه صاف و بدون ترک هستن

25.6% (123 نفر از 481 نفر)

لب های من اکثر وقتا فقط خشک میشن

39.5% (190 نفر از 481 نفر)

لب های من اکثرا هم خشک میشن هم ترک دارن

21.2% (102 نفر از 481 نفر)

حالت دیگه ای داره که در انتها توضیح میدم

6% (29 نفر از 481 نفر)
رنگ زبان خود را مشخص کنید

زبانم صورتی کم رنگه

35.1% (169 نفر از 481 نفر)

زبان من کاملا قرمزه

3.5% (17 نفر از 481 نفر)

اکثرا یک لایه سفید روی زبانم هست

56.5% (272 نفر از 481 نفر)

زبانم خیلی سفید شده

2.1% (10 نفر از 481 نفر)

لکه های تیره رنگ روی زبانم هست

1% (5 نفر از 481 نفر)

زبانم حالت غیر معمول دیگری دارد

1.7% (8 نفر از 481 نفر)
حالت زبان خود را مشخص کنید

سطح زبانم ترک ترکه

22.9% (110 نفر از 481 نفر)

سطح زبانم فقط یک ترک داره

26.8% (129 نفر از 481 نفر)

سطح زبانم کاملا صاف و عادی هست

44.5% (214 نفر از 481 نفر)

زبانم حالت دیگری داره که در توضیحات شرح خواهم داد

5.8% (28 نفر از 481 نفر)
آیا دچار بوی بد دهان هستید

بله اکثر اوقات دهانم بوی بد داره

18.1% (87 نفر از 481 نفر)

بعضی وقتا دهانم بوی بد داره

29.3% (141 نفر از 481 نفر)

فقط صبح که از خواب بیدار میشم دهانم بوی بد داره

32.2% (155 نفر از 481 نفر)

خیر دهانم اصلا بوی بد غیر طبیعی نداره .

16% (77 نفر از 481 نفر)

دقت نکردم ، نمیدونم

4.4% (21 نفر از 481 نفر)
صبح قبل از میل نمودن چیزی ، مزه دهان شما چگونه است

تلخ

27.2% (131 نفر از 481 نفر)

ترش

3.1% (15 نفر از 481 نفر)

شیرین

1% (5 نفر از 481 نفر)

شور

0.6% (3 نفر از 481 نفر)

مزه خاصی احساس نکردم

48% (231 نفر از 481 نفر)

نمیتونم تشخیص بدم

20% (96 نفر از 481 نفر)
آیا سابقه آبریزش از دهان دارید

بله این حالت زیاد اتفاق میفته

10% (48 نفر از 481 نفر)

خیر تابحال سابقه نداشته

25.8% (124 نفر از 481 نفر)

بعضی شبها آب دهانم روی بالش میریزه

44.9% (216 نفر از 481 نفر)

فقط وقتی بعضی خوراکیها رو مصرف کنم آب دهانم میریزه بیرون

12.7% (61 نفر از 481 نفر)

نمیدونم درکی از این موضوع ندارم

6.7% (32 نفر از 481 نفر)
وضعیت عروق دست و پاهای خود را مشخص کنید

رگهای دست یا پاهای من همیشه برجسته و مشخص هستن

16.6% (80 نفر از 481 نفر)

رگهای دست یا پاهای من برجستگی خاصی ندارن و معمولی هستن

17.3% (83 نفر از 481 نفر)

گاهی اوقات رگهای دست یا پاهام برجسته و مشخص میشوند

20% (96 نفر از 481 نفر)

رگهای دست یا پاهای من برجسته نیستن اما بعضیاشون در زیر پوست دیده میشن

43.7% (210 نفر از 481 نفر)

نمیتونم تشخیص بدم

2.5% (12 نفر از 481 نفر)
آیا دست یا پاهای شما دچار خواب رفتگی ( گزگز ) میشن

بله اکثر اوقات دست یا پاهام خواب میرن

14.8% (71 نفر از 481 نفر)

فقط نوک انگشتام گاهی دچار گزگز میشن

2.5% (12 نفر از 481 نفر)

گاهی اوقات که زیاد ثابت باشم دست یا پاهام خواب میرن

73.2% (352 نفر از 481 نفر)

خیر اصلا دست یا پاهام دچار خواب رفتگی نمیشن

8.5% (41 نفر از 481 نفر)

نمیتونم تشخیص بدم

1% (5 نفر از 481 نفر)
آیا هنگام خوابیدن ، بخاطر داغ شدن کف پاها ، آنها را بیرون از پتو قرار میدید

خیر کف پاهام داغ نمیشه

32.6% (157 نفر از 481 نفر)

بله اکثرا کف پاهام داغ میشه و مجبورم بیرون از پتو قرار بدمشون

21.8% (105 نفر از 481 نفر)

پاهام اکثرا سرد هستن

38% (183 نفر از 481 نفر)

قبلا کف پاهام داغ میشد اما الان مدتی هست دیگه داغ نمیشن

7.5% (36 نفر از 481 نفر)
آیا در دوره بارداری یا شیردهی بسر میبرید ؟

بله در دوران بارداری هستم

0.2% (1 نفر از 430 نفر)

دوران شیردهی را سپری میکنم

2.1% (9 نفر از 430 نفر)

جدیدا سقط داشتم

0.7% (3 نفر از 430 نفر)

هیچکدام

97% (417 نفر از 430 نفر)
در دوره قاعدگی با چه عوارض روبرو میشوید ؟

قاعدگی همراه با درد غیر معمول است

32.3% (139 نفر از 430 نفر)

قاعدگی به راحتی و بصورت عادی انجام میشود

49.1% (211 نفر از 430 نفر)

قاعدگی همراه با درد و سوزش غیر عادی است

4.7% (20 نفر از 430 نفر)

خون قاعدگی بوی بد غیر عادی دارد

4.9% (21 نفر از 430 نفر)

قاعدگی حالت غیر معمول دیگری دارد

8.6% (37 نفر از 430 نفر)

فعلا در دوران بارداری هستم

0.5% (2 نفر از 430 نفر)
آیا بیماری پوستی مشخصی دارید

اگزما

6% (29 نفر از 481 نفر)

کهیر

1% (5 نفر از 481 نفر)

پسوریازیس

2.3% (11 نفر از 481 نفر)

برص ( ویتیلیگو )

0.8% (4 نفر از 481 نفر)

لکه های قهوه ای

10.2% (49 نفر از 481 نفر)

جوش

43.5% (209 نفر از 481 نفر)

هیچکدام

29.3% (141 نفر از 481 نفر)

سایر مشکلات پوستی

6.9% (33 نفر از 481 نفر)
دچار کدامیک از مشکلات پوستی هستید

چربی پوست

42.6% (205 نفر از 481 نفر)

خشکی پوست

21.4% (103 نفر از 481 نفر)

خارش پوست

4% (19 نفر از 481 نفر)

خشکی و خارش پوست

11.9% (57 نفر از 481 نفر)

هیچکدام

20.2% (97 نفر از 481 نفر)
کف دست یا پاهای شما چه میزان دچار تعریق میشود

فقط کف دستام خیلی عرق میکنه

3.1% (15 نفر از 481 نفر)

فقط کف پاهام خیلی عرق میکنه

0.6% (3 نفر از 481 نفر)

هم کف دستام و هم کف پاهام خیلی عرق میکنن

5% (24 نفر از 481 نفر)

فقط سر و صورتم خیلی عرق میکنه

5.4% (26 نفر از 481 نفر)

کلا بدنم خیلی عرق میکنه

11% (53 نفر از 481 نفر)

میزان عرق کردن بدنم عادی هست

66.7% (321 نفر از 481 نفر)

نمیدونم ، درست نمیتونم تشخیص بدم

8.1% (39 نفر از 481 نفر)
وضعیت خواب شما چگونه است

مقدار خوابم زیاده

25.4% (122 نفر از 481 نفر)

مقدار خوابم کمه

8.1% (39 نفر از 481 نفر)

مقدار خوابم عادی هست

27% (130 نفر از 481 نفر)

گاهی خوابم زیاده و گاهی کمه

34.7% (167 نفر از 481 نفر)

حالت خاصی داره که در انتها توضیح میدم

4.4% (21 نفر از 481 نفر)

فقط در حالت نشسته خوابم میبره - اگر دراز بکشم خوابم نمیبره

0.4% (2 نفر از 481 نفر)
مشخص کنید در خواب بیشتر چه نوع حالاتی را میبینید

پرواز کردن یا معلق بودن در هوا

4% (19 نفر از 481 نفر)

شنا کردن یا حرکت در آب و رودخانه و سیل و دریا

1.9% (9 نفر از 481 نفر)

درگیری و دعوا کردن و عصبانیت

12.3% (59 نفر از 481 نفر)

ترس و وحشت و فرار کردن از چیزی

16.8% (81 نفر از 481 نفر)

بوی بد و فاضلاب و کثیفی

0.2% (1 نفر از 481 نفر)

سقوط از جای مرتفع

15.2% (73 نفر از 481 نفر)

موارد دیگه

18.7% (90 نفر از 481 نفر)

اصلا خوابم یادم نمیاد

14.6% (70 نفر از 481 نفر)

تابحال دقت نکردم ، نمیدونم

16.4% (79 نفر از 481 نفر)
کدام نوع افکار بیشتر در ذهن شما احاطه دارد

اغلب اوقات به فکر کارای جدید و گسترش فعالیتهام هستم

17.7% (85 نفر از 481 نفر)

همیشه افکار منفی دارم و در ذهنم از هر چیزی احساس خطر میکنم و ترس دارم

25.8% (124 نفر از 481 نفر)

مردن و از دنیا رفتن زیاد به افکارم میاد

6.2% (30 نفر از 481 نفر)

ازدواج یا امور جنسی در افکارم زیاد ایجاد میشه

9.4% (45 نفر از 481 نفر)

افکار پراکنده دارم ، نوع خاصی احاطه نداره

36.4% (175 نفر از 481 نفر)

سایر افکار

4.6% (22 نفر از 481 نفر)
میل جنسی در شما چگونه است

میل جنسی عادی

32.7% (138 نفر از 422 نفر)

میل جنسی قوی

19.9% (84 نفر از 422 نفر)

میل جنسی ضعیف

10% (42 نفر از 422 نفر)

اصلا میل جنسی ندارم

0.5% (2 نفر از 422 نفر)

میل جنسی گاهی قوی هست و گاهی ضعیف

36.7% (155 نفر از 422 نفر)

ال جی بی تی ( دگرباش )

0.2% (1 نفر از 422 نفر)
تعیین کنید وضعیت دفع مدفوع دستگاه گوارش شما در چه حالتی است

اکثرا دچار یبوست هستم

24.1% (116 نفر از 481 نفر)

گاهی اوقات یبوست دارم

26.8% (129 نفر از 481 نفر)

دفع با تاخیر انجام میشود

7.3% (35 نفر از 481 نفر)

هر روز دفع دارم اما همراه با سختی و فشار زیاد

4% (19 نفر از 481 نفر)

هر روز دفع به راحتی و به موقع انجام میشود

23.7% (114 نفر از 481 نفر)

اکثرا اسهال هستم

1.2% (6 نفر از 481 نفر)

گاهی یبوست و گاهی اسهال دارم

12.9% (62 نفر از 481 نفر)
وضعیت فشار خون شما چگونه است

فشار خون متعادل دارم

44.9% (216 نفر از 481 نفر)

اکثرا افت فشار دارم

20.4% (98 نفر از 481 نفر)

اکثرا فشار خونم مقداری بالاست

2.9% (14 نفر از 481 نفر)

نمیدونم ، فشار خونم رو کنترل نمیکنم

31% (149 نفر از 481 نفر)

فشار خون بالا دارم که با دارو کنترل شده است

0.8% (4 نفر از 481 نفر)
حرارت بدن شما چگونه است

اکثرا حرارت سرم زیاده

6.7% (32 نفر از 481 نفر)

احساس حرارت در قسمت بالا تنه دارم

14.3% (69 نفر از 481 نفر)

احساس حرارت در پاهام دارم

6% (29 نفر از 481 نفر)

اکثرا سردمه و احساس سرما میکنم

15.8% (76 نفر از 481 نفر)

فقط دستا و پاهام اکثر وقتا سرده

27.4% (132 نفر از 481 نفر)

هیچکدام ( عادی هستم )

20.6% (99 نفر از 481 نفر)

حالت دیگه ای دارم که در انتها توضیح خواهم داد

9.1% (44 نفر از 481 نفر)
اگر میوه های خیار یا هندوانه را میل کنید آیا مشکلاتی برای شما ایجاد میشود

بله ، دچار دلدرد یا دلپیچه یا حالت تهوع میشم

15.4% (74 نفر از 481 نفر)

بله ، دچار درد دست یا درد پا میشم

1.2% (6 نفر از 481 نفر)

بله . مشکلات متعددی برام ایجاد میشه

4.4% (21 نفر از 481 نفر)

خیر . هیچ مشکلی برام ایجاد نمیشه

52% (250 نفر از 481 نفر)

نمیدونم . تابحال دقت نکردم به این موضوع

27% (130 نفر از 481 نفر)
آیا با مصرف گرمیجاتی مثل آجیل و ارده ، مشکلاتی برای شما ایجاد میشود

بله ، پوستم جوش میزنه

37.2% (179 نفر از 481 نفر)

بله ، فشار خونم بالا میره

0.4% (2 نفر از 481 نفر)

بله ، مشکلات متعددی برام ایجاد میشه

3.3% (16 نفر از 481 نفر)

بله ، دچار سرگیجه میشم

1.2% (6 نفر از 481 نفر)

خیر ، هیچ مشکلی برام ایجاد نمیشه

39.9% (192 نفر از 481 نفر)

نمیدونم . به این موضوع دقت نکردم تا حالا

17.9% (86 نفر از 481 نفر)
در چه نوع منطقه ای سکونت دارید

منطقه خشک

29.7% (143 نفر از 481 نفر)

منطقه نیمه خشک

21.2% (102 نفر از 481 نفر)

منطقه کوهستانی

14.8% (71 نفر از 481 نفر)

منطقه ساحلی گرم

6.2% (30 نفر از 481 نفر)

منطقه ساحلی معتدل

5.8% (28 نفر از 481 نفر)

منطقه خشک باد خیز

2.5% (12 نفر از 481 نفر)

سایر مناطق

5.6% (27 نفر از 481 نفر)

نمیتونم تشخیص بدم

14.1% (68 نفر از 481 نفر)
مشخص کنید در محل تولد خود زندگی میکنید یا مهاجر هستید

ساکن همون محل تولدم هستم

67.6% (325 نفر از 481 نفر)

مهاجر هستم

18.9% (91 نفر از 481 نفر)

مدتی مهاجر بودم اما برگشته ام به محل تولدم

4% (19 نفر از 481 نفر)

ساکن محل تولدم هستم اما اکثرا در سفر هستم

2.5% (12 نفر از 481 نفر)

در دوران طفولیت مهاجرت کردیم

7.1% (34 نفر از 481 نفر)