نمایش پست

رمزگشایی از لوگوی ایزوویزیت - رمزگشایی از لوگوی ایزوویزیت
post
1402/08/24
رمزگشایی از لوگوی ایزوویزیت

تفسیر لوگوی ایزوویزیت 

همانطور که در مبحث اول چالش رمزگشایی لوگوی ایزوویزیت ذکر شد لوگوها با وجود اینکه یک تصویر کوچک هستند اما محتوا و مباحث مختلفی در خود مستتر دارند مخصوصا لوگوهای خاص که با زبان حال بسیار حکایت میکنند .لوگوی ایزوویزیت هم اهداف متعددی دارد که این اهداف در قالب طرح لوگو به تصویر کشیده شده اند .

• رجوع به ریشه های اصلی و نگاه باستانی

 

نگاه باستانی در لوگوها ابتدا این کلیت را به مخاطب متذکر میشود که منابع اصیل برای مجموعه اهمیت ویژه ای دارد چون همه علوم ، محصول منابع اولیه هستند . در لوگوی ایزوویزیت چهار پرنده نقش دارند که این پرنده ها ماجرای باستانی حضرت ابراهیم ع را یاداوری میکنند . چون جریان ذبح چهار پرنده و مخلوط کردن گوشت آنها و زنده شدن دوباره انها خود آکنده از حکمتها و رموز دقیقی است و مکاتب مختلف این جریان را ذکر میکنند . خروس ، کلاغ ، طاووس و کبوتر ، صفات این چهار پرنده در کنار اشتراکاتی که باهم دارند در مواردی ضدیت محض با یکدیگر دارند که اشاره دارد به جهان که مجموعه ای از اضداد است و فرسایش آن ، اجتناب ناپذیر است و تنها راه کاستن از سرعت فرسایش ، تعادل است . رعایت اعتدال بقاء را به ارمغان می آورد . همزیستی با وجود ضدیت ها نیازمند شناخت خود و اطرافمان است . 

• آگاهی از اصول کلی و نگاه حکمی 

حکمت یعنی هر چیزی را در زمان و مکان خود قرار دادن - نگرش همه شمول و در نظر گرفتن همه ابعاد و زوایا - نگاه حکمی بیان میکند چرا چهار خلط متضاد در خلقت بشریت استفاده شده و در لوگوی ایزوویزیت ، این چهار خلط بصورت پرنده هایی که نمادهای این اخلاط هستند به تصویر کشیده شده اند و پرنده ها همگی در یک محیط قرار دارند که آن محیط خود دارای انواع فاکتورهای تاثیرگذار بر این پرندگان است . در لوگو کوه وجود دارد - کوه همیشه در همه جا منشاء تحول است ، باعث تغییر است - هر چیزی که به کوه برسد مجبور است تغییر کند و تغییرات باعث جدید شدن و نو شدن میشوند . 

• آگاهی از مبانی طب و نگاه صنفی

ساده ترین مبنای طبی درمان گرمی با سردی است و درمان سردی با گرمی - همچنین درمان خشکی با تری و درمان تری با خشکی . در لوگوی ایزوویزیت هم بوسیله حالت و محل قرارگیری هر پرنده به مبانی طبی اشاره شده . 

خروس صفراوی که از جهت خشکی با کلاغ مقداری سنخیت دارد در کنار کلاغ است اما صورت کلاغ رو به خروس نیست بلکه رو به طاووس است ، طاووس نقطه مقابل خروس است اما چون از جهت سردی مقداری سنخیت با کلاغ دارد در کنار کلاغ است اما صورت طاووس برگشته و نه به خروس نگاه میکند و نه به کلاغ ، اما کبوتر که نماد گرمی و تری است مانند بخار دائم میل به پرواز دارد . 

• آگاهی از تنوع خلقت و نگاه روانشناختی

همه میدانیم صفات و نحوه زندگی این چهار پرنده با یکدیگر کاملا متفاوت هستند بنابراین هرگز انتظاراتی که از یک خروس داریم از کلاغ نداریم ، بنابراین عدالت این نیست که هر شرایط و هر غذایی برای خروس فراهم کردیم همان شرایط را هم عینا برای کلاغ فراهم کنیم . پس مفهوم عدالت بسیار گسترده تر و بسیار دقیق تر از مفهوم برابری است . 

در جوامع بشری هم ، افراد طبایع مختلف دارند و در توانایی و در وسع افراد نیست که مشابه یکدیگر رفتار کنند ، مشابه غذا بخورند ، اخلاق یکسان داشته باشند و بیماریها و درمان یکسان داشته باشند . 

علاوه بر تفاوت خلقت افراد ، شرایط محیطی هر شخص با دیگری متفاوت است . همان بارانی که عده ای را خوشحال میکند عده ای دیگر را ناراحت میکند . همان خورشیدی که انرژی بخش زمین است در کمتر از چند ثانیه میتواند تاریک شود ، چون عالم پر از ضدیت است و این تناقضات چیزها با یکدیگر میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند اگر تدبیر درستی در مواجهه با هریک نباشد . 

چاره تمام این مسائل رجوع به دانش و پیش گرفتن اعتدال است . 

به نظر شما چه دلیلی داشته که در خلقت بشر چهار خلط متفاوت و بعضا متضاد قرار داده شده ؟

  • محبوبه حقگری عالیه عالی😍

  • فاطمه یوسفی این محصول عشق من تمام ترمیم کننده ها دنیا توخونه ام ولی این کرم ۰یزی دیگه ای

جستجوی اخیر