برای شروع نیاز به کمک داری؟

تماس بگیر

سوالات کوتاه پزشکیت رو رایگان بپرس

لیست سوالات

پودر نزله گرم شرکت طوبی

ایزوویزیت

تضمین بازگشت وجه و رضایت کاربران

در صورت نارضایتی از مشاوره، هزینه شما پس از بررسی به طور کامل بازگردانده میشود

پودر نزله گرم شرکت طوبی

پودر نزله گرم شرکت طوبی

ترشحات مغز که در طب سنتی با عنوان نزله نامیده می شوند ممکن است به هر بخشی از بدن ریزش کنند. برای مثال، ریزش این ترشحات به گلو باعث سرفه و به روده باعث اسهال می شود. بنابراین تغلیظ این مواد می تواند مانع ریزش آن و درمان بیماری های ناشی از ریزش نزله شود و این کار با کمک اجزای این ترکیب که خاصیت اصلی آن‌ها تغلیظ ترشحات مغز است اتفاق می افتد.

ترکیبات

زعفران

مُغَرّى و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمى و مانع و حافظ آن از تغییر و فساد است. دارای قوت قابضه و مقوى جوهر روح حیوانی و جگر و احشا و آلات تنفس است.

گل‌سرخ:

 مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسکن صفرا و بلغم رقیق و قابض است و دارای حرافت و تلخی و قبض و اندکی شیرینى‏ است. آشامیدن آن جهت تقویت قلب و ریه و معده و جگر و کلیه و امعا و رحم و مقعد و رفع نفث الدم مفید بوده و آشامیدن آب آن رافع خفقان حار و غشی و ضعف قلب و حابس اسهالات حار است. ‏

صمغ عربی

مُغَرى و ملین صدر و قابض و مقوى معده و امعا و مانع ریختن مواد به سینه و رافع حدت و نکابت ادویه حاده و اسهال صفراوى و جهت درد سینه و سرفه و قرحه ریه و خشونت حلق و قصبه ریه و سینه و تصفیه صوت و منع انصباب مواد نزلی به سینه مفید و معین بر اخراج نفث بوده و جهت اسهال و سحج (خراشیدگی) امعا مجرب است. ‏

تخم خشخاش

در دوم سرد و در اول تر و مخدر و منوم و منضج مواد رقیق صفراوى و قابض شکم‏ است.

رب السوس: 

منضج اخلاط غلیظه و مرکبه و نرم کننده سینه و حلق و مسهل رطوبات و غاسل اعضاى باطنی و مقوى اعصاب است. جهت ربو و خشونت سینه و سوزش آن و حلق و نکویی آواز و ضیق‌النفس و بیماری‌های ریه و کبد و مثانه و التهاب معده و انواع سرفه مفید است.

نشاسته:

 رادع و قابض و مغرى است. آشامیدن مطبوخ آن قاطع نفث الدم و خشونت حلق و سرفه حار و درد سینه و سل و قطع اسهال بطن است و حریره آن مانع نزول نوازل به سینه می‌باشد.

کتیرا

مغرى و با تجفیف کمی و شکننده حدت ادویه حاده و مغلظ خون و مواد رقیق و ملین صلابات و به‌سبب غرویت و تلیین و ازلاقى که دارد مسکن لذع و حدت اخلاط و ادویه حاده مشروبه از امعا و مقوى فعل آن‌هاست. آشامیدن آن با ادویه مناسب، مقوى امعا و مسکن لذع و قرحه آن و گویند مسهل مره صفرا و بلغم لزج است.‏ بدل آن در تغریه و غیر آن صمغ عربى است.

در مجموع، این ترکیب باعث تقویت امعا و منع ریزش نزله به مخاطات داخلی مانند مخاط حلق و معده و امعا می‌شود در نتیجه از تکرار آسیب ناشی از نزله در مخاط جلوگیری می‌کند و به همین دلیل به‌طور غیرمستقیم به ترمیم زخم روده و رفع سرفه ناشی از نزله کمک می‌کند.

موارد مصرف

- نافع در نزله های گرم،
- سرفه های خشک،
- اسهال همراه با نزله،
- مغلظ مادی و مغری حلق.

مقدار مصرف

- طبق دستور پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی

- مصرف دراز مدت آن موجب تبرید و تغلیظ مفرط است، زیرا این دارو به صورت ملایم، مبرّد و مغلّظ مواد دماغی است. این دارو برای نزله حار و دارای حدت و سرفه به مدت دو هفته تجویز شود و برای درمان ذرب دماغی نزلی طبق دستور پزشک معالج مصرف شود. مصرف درازمدت دارو، ممکن است باعث یبوست یا سردرد شود.

موارد منع مصرف

- در صورت مصرف دارو و احساس سرگیجه یا تپش قلب، مصرف دارو قطع شود.
- در افرادی که سابقه ناراحتی قلبی دارند و کسانی که دچار تپش قلب هستند استفاده نشود.
- بعد از هر وعده غذا، یک نخود از دارو با آب، حداکثر مصرف دارو در معتادان ۵٠٠ میلی گرم در هر چهار ساعت است.
- افرادی که حساسیت به زعفران دارند نباید مصرف کنند.

اگر در مورد این دارو و یا دارو های مشابه سوالی دارید ، میتوانید با دکتر های داروساز ایزو ویزیت مشورت نمایید.

دکتر پویا دریلی

دکتر داروساز
6 سال تجربه 36نظر 40,000 تومان
دکتر  پویا دریلی دکتر داروساز

دکتر مونا فرجی

دکتر داروساز
4 سال تجربه 68,000 تومان
دکتر  مونا فرجی دکتر داروساز
چند نمونه از موارد استفاده این دارو
بیمار زن 26 ساله، تاریخ مراجعه 1400/07/18
آبریزش بینی
بیمار زن 41 ساله، تاریخ مراجعه 1401/02/31
برای اصلاح مزاج احساس می کنم ب ...
بیمار زن 26 ساله، تاریخ مراجعه 1400/07/18
آبریزش بینی
بیمار زن 35 ساله، تاریخ مراجعه 1399/08/26
ادامه ی روند درمان و اصلاح مزا ...
بیمار زن 35 ساله، تاریخ مراجعه 1399/08/26
ادامه ی روند درمان و اصلاح مزا ...
نظرات در مورد دارو
اگر شما نیز تجربه استفاده از این دارو را دارید لطفا تجربه خود را برای دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران
عضویت در ایزو ویزیت
پزشکان و متخصصین

برای ارائه خدمات آنلاین به بیماران بصورت رایگان ثبت نام کنید

رایگان ثبت نام کنید
isovisit
کاربران گرامی

برای دریافت مشاوره آنلاین با پزشکان می توانید بصورت رایگان ثبت نام کنید

رایگان ثبت نام کنید
isovisit
مراکز درمانی

برای معرفی و مدیریت کامل مرکز درمانی، کلینیک و بیمارستان ثبت نام کنید

بزودی
isovisit
logo-samandehi

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ایزوویزیت تعلق دارد.