برای شروع نیاز به کمک داری؟

تماس بگیر

سوالات کوتاه پزشکیت رو رایگان بپرس

لیست سوالات

لیست پزشکان

ایزوویزیت

دکتر سید عباس فروزان

پزشک عمومی گرایش طب سنتی
27 سال تجربه
دکتر سید عباس فروزان گرایش طب سنتی

گلاره رضائی

پزشک عمومی
14 سال تجربه 4نظر
دکتر گلاره رضائی پزشک عمومی

دکتر مونا فرجی

دکتر داروساز
4 سال تجربه 1نظر
دکتر مونا فرجی دکتر داروساز

دکتر محمد صلحی زاده

پزشک خانواده
5 سال تجربه
دکتر محمد صلحی زاده پزشک خانواده

دکتر علی اصغر سرائی

متخصص روانشناسی
24 سال تجربه 5نظر
دکتر علی اصغر سرائی روانشناسی

دکتر مهسا حکمت

پزشک عمومی
8 سال تجربه 10نظر
دکتر مهسا حکمت پزشک عمومی

مریم فراهانی

متخصص زنان و زایمان
4 سال تجربه 15نظر
دکتر مریم فراهانی زنان و زایمان

شیما بسامی

کارشناسی ارشد تغذیه
9 سال تجربه 2نظر
دکتر شیما بسامی تغذیه

دکتر محمد سبحانی

فوق تخصص کبد و گوارش
25 سال تجربه 51نظر
دکتر محمد سبحانی کبد و گوارش

دکتر الهام امیرآذر

متخصص طب سوزنی
21 سال تجربه 83نظر
دکتر الهام امیرآذر طب سوزنی

دکتر بهنام حنائی

متخصص جراحی عمومی
20 سال تجربه 3نظر
دکتر بهنام حنائی جراحی عمومی

دکتر نصیره مقدم فر

متخصص روانشناسی
5 سال تجربه 2نظر
دکتر نصیره مقدم فر روانشناسی

دکتر سعید مزیدی

دکتر دندان پزشک
1 سال تجربه
دکتر سعید مزیدی دکتر دندان پزشک

دکتر مرضیه پاکباز

فوق تخصص قلب و عروق
12 سال تجربه 12نظر
دکتر مرضیه پاکباز قلب و عروق

هاله هادی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی
5 سال تجربه
دکتر هاله هادی پور روانشناسی

مژگان پیامنی

کارشناسی مامایی
4 سال تجربه 47نظر
دکتر مژگان پیامنی مامایی

دکتر محمدرضا کاظمیان

پزشک عمومی گرایش طب سنتی
18 سال تجربه 1758نظر
دکتر محمدرضا کاظمیان گرایش طب سنتی

دکتر مریم شاهی

متخصص روانپزشکی
19 سال تجربه 6نظر
دکتر مریم شاهی روانپزشکی

دکتر صادق بیگی

پزشک عمومی
1 سال تجربه 24نظر
دکتر صادق بیگی پزشک عمومی

منصوره ملائی کندلوسی

کارشناسی مامایی
23 سال تجربه 59نظر
دکتر منصوره ملائی کندلوسی مامایی

آزاده رحیمی آشتیانی

کارشناسی ارشد روانشناسی
7 سال تجربه 8نظر
دکتر آزاده رحیمی آشتیانی روانشناسی

فاطمه رضازاده

کارشناسی ارشد تغذیه
6 سال تجربه 2نظر
دکتر فاطمه رضازاده تغذیه

زینب قاسمیان

کارشناسی ارشد روانشناسی
10 سال تجربه 50نظر
دکتر زینب قاسمیان روانشناسی

دکتر فرشید شهریاری

فوق تخصص روانپزشکی
14 سال تجربه 77نظر
دکتر فرشید شهریاری روانپزشکی

عفت حسن زاده

کارشناسی مامایی
26 سال تجربه 342نظر
دکتر عفت حسن زاده مامایی

دکتر سمیه خلیل زاده

متخصص طب سنتی
9 سال تجربه 5نظر
دکتر سمیه خلیل زاده طب سنتی

دکتر علی صادقی

متخصص روانشناسی
8 سال تجربه 2نظر
دکتر علی صادقی روانشناسی

دکتر سید امین جزایری

پزشک عمومی
10 سال تجربه
دکتر سید امین جزایری پزشک عمومی

دکتر صهبا صمدی

پزشک عمومی
7 سال تجربه 10نظر
دکتر صهبا صمدی پزشک عمومی

دکتر پویا دریلی

دکتر داروساز
6 سال تجربه 36نظر
دکتر پویا دریلی دکتر داروساز

نادیا کیان

کارشناسی ارشد روانشناسی
4 سال تجربه 15نظر
دکتر نادیا کیان روانشناسی

دکتر زهرا پورمجاهد

پزشک عمومی
17 سال تجربه
دکتر زهرا پورمجاهد پزشک عمومی

دکتر مریم رضایی

پزشک عمومی گرایش طب سنتی
9 سال تجربه 2259نظر
دکتر مریم رضایی گرایش طب سنتی

دکتر محمد مهدی ابوترابی

پزشک عمومی گرایش طب سنتی
3 سال تجربه 46نظر
دکتر محمد مهدی ابوترابی گرایش طب سنتی

هوش مصنوعی ایزو ویزیت

تشخیص هوشمند ایزو ویزیت
سال تجربه 344نظر
دکتر هوش مصنوعی ایزو ویزیت تشخیص هوشمند ایزو ویزیت

علی رستمی

کارشناسی ارشد روانشناسی
3 سال تجربه
دکتر علی رستمی روانشناسی

دکتر اسماعیل جمشید دوست

پزشک عمومی گرایش طب سنتی
21 سال تجربه 190نظر
دکتر اسماعیل جمشید دوست گرایش طب سنتی

شیما سادات قائم مقامی

پزشک عمومی
2 سال تجربه 5نظر
دکتر شیما سادات قائم مقامی پزشک عمومی

دکتر فرزانه حسنی

فوق تخصص زنان و زایمان
20 سال تجربه 3نظر
دکتر فرزانه حسنی زنان و زایمان

دکتر فاطمه رضائیان

متخصص زنان و زایمان
10 سال تجربه 2نظر
دکتر فاطمه رضائیان زنان و زایمان

دکتر مهناز یونسیان

پزشک عمومی
27 سال تجربه
دکتر مهناز یونسیان پزشک عمومی

دکتر احمد قادری

پزشک عمومی
1 سال تجربه 2نظر
دکتر احمد قادری پزشک عمومی

دکتر مژگان افضلی

متخصص روانشناسی
10 سال تجربه 5نظر
دکتر مژگان افضلی روانشناسی

دکتر سحر خوش قامت

پزشک عمومی گرایش طب سنتی
19 سال تجربه 1238نظر
دکتر سحر خوش قامت گرایش طب سنتی

دکتر حمید اسلامی

پزشک عمومی
6 سال تجربه 20نظر
دکتر حمید اسلامی پزشک عمومی

دکتر مریم ذاکری حمیدی

متخصص مامایی
18 سال تجربه 51نظر
دکتر مریم ذاکری حمیدی مامایی

دکتر میثم یزدیان

متخصص کودکان
4 سال تجربه 3نظر
دکتر میثم یزدیان کودکان

دکتر مهدیه فهیمی

پزشک عمومی
4 سال تجربه
دکتر مهدیه فهیمی پزشک عمومی

مهسا رحیمی

کارشناسی گفتار درمانی
2 سال تجربه
دکتر مهسا رحیمی گفتار درمانی

حافظ عطاپور

کارشناسی ارشد روانشناسی
10 سال تجربه 1نظر
دکتر حافظ عطاپور روانشناسی

سحر بهروزيان

کارشناسی ارشد روانشناسی
10 سال تجربه 7نظر
دکتر سحر بهروزيان روانشناسی

دکتر مهتا عسگری

پزشک عمومی
2 سال تجربه 1نظر
دکتر مهتا عسگری پزشک عمومی

دکتر جمشید شایانفر

متخصص طب سنتی
26 سال تجربه 62نظر
دکتر جمشید شایانفر طب سنتی

دکتر علی ایروانی

متخصص روانشناسی
9 سال تجربه 2نظر
دکتر علی ایروانی روانشناسی

دکتر ریحانه ولیان

متخصص زنان و زایمان
0 سال تجربه 9نظر
دکتر ریحانه ولیان زنان و زایمان

دکتر پونه عمرانیان محمدی

متخصص روانپزشکی
10 سال تجربه 32نظر
دکتر پونه عمرانیان محمدی روانپزشکی

دکتر میثم رضا بقراطی

فوق تخصص نوزادان
15 سال تجربه 9نظر
دکتر میثم رضا بقراطی نوزادان

سارا مددزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی
5 سال تجربه 15نظر
دکتر سارا مددزاده روانشناسی

دکتر شیرین خوشرو

پزشک عمومی
15 سال تجربه 12نظر
دکتر شیرین خوشرو پزشک عمومی

اردشیر علی زاده شهریور

پزشک عمومی
20 سال تجربه 5نظر
دکتر اردشیر علی زاده شهریور پزشک عمومی

دکتر روشان بیرگانی

پزشک عمومی
3 سال تجربه
دکتر روشان بیرگانی پزشک عمومی

دکتر سینا دژم پور

متخصص روانپزشکی
10 سال تجربه 5نظر
دکتر سینا دژم پور روانپزشکی
عضویت در ایزو ویزیت
پزشکان و متخصصین

برای ارائه خدمات آنلاین به بیماران بصورت رایگان ثبت نام کنید

رایگان ثبت نام کنید
isovisit
کاربران گرامی

برای دریافت مشاوره آنلاین با پزشکان می توانید بصورت رایگان ثبت نام کنید

رایگان ثبت نام کنید
isovisit
مراکز درمانی

برای معرفی و مدیریت کامل مرکز درمانی، کلینیک و بیمارستان ثبت نام کنید

بزودی
isovisit
logo-samandehi

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ایزوویزیت تعلق دارد.