فیلترها
  • نوع مشاوره

  • جنسیت پزشک

مرتب سازی
دکتر فرزانه حسنی زنان و زایمان آنلاین
4.9 از 5
دکتر فرزانه حسنی متخصص زنان و زایمان
10 سال تجربه
19 نظر

بدون بیمه

دکتر بهنام حنائی جراحی عمومی آنلاین
4.7 از 5
دکتر بهنام حنائی متخصص جراحی عمومی
20 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سیامک بهروان پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر سیامک بهروان پزشک عمومی
4 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر سید مرتضی امیرلطیفی طب اورژانس آنلاین
5 از 5
دکتر سید مرتضی امیرلطیفی متخصص طب اورژانس
9 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر روشان بیرگانی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر روشان بیرگانی پزشک عمومی
3 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سمیه خلیل زاده طب سنتی آنلاین
4.6 از 5
دکتر سمیه خلیل زاده متخصص طب سنتی
10 سال تجربه
8 نظر

بدون بیمه

دکتر مریم فراهانی زنان و زایمان آنلاین
4.6 از 5
دکتر مریم فراهانی متخصص زنان و زایمان
8 سال تجربه
21 نظر

بدون بیمه

دکتر داود قاراخانی ده سرخی جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) آنلاین
5 از 5
دکتر داود قاراخانی ده سرخی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
4 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر گلاره رضائی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر گلاره رضائی پزشک عمومی
15 سال تجربه
5 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مجید لطفی گوش، حلق و بینی آنلاین
5 از 5
دکتر مجید لطفی متخصص گوش، حلق و بینی
6 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر میثم یزدیان کودکان آنلاین
5 از 5
دکتر میثم یزدیان متخصص کودکان
5 سال تجربه
12 نظر

بدون بیمه

 عفت حسن زاده مامایی آنلاین
4.8 از 5
عفت حسن زاده کارشناسی مامایی
26 سال تجربه
557 نظر

تحت پوشش بیمه

 سحر بهروزیان روانشناسی آنلاین
4.5 از 5
سحر بهروزیان کارشناسی ارشد روانشناسی
12 سال تجربه
14 نظر

بدون بیمه

دکتر نصیره مقدم فر روانشناسی آنلاین
4.5 از 5
دکتر نصیره مقدم فر متخصص روانشناسی
7 سال تجربه
5 نظر

بدون بیمه

دکتر محمد سبحانی کبد و گوارش آنلاین
4.6 از 5
دکتر محمد سبحانی فوق تخصص کبد و گوارش
27 سال تجربه
100 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا عباسپور پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر زهرا عباسپور پزشک عمومی
10 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

 فرزانه سلیمی روانشناسی آنلاین
5 از 5
فرزانه سلیمی کارشناسی ارشد روانشناسی
8 سال تجربه
5 نظر

بدون بیمه

 نادیا کیان روانشناسی آنلاین
4.9 از 5
نادیا کیان کارشناسی ارشد روانشناسی
7 سال تجربه
81 نظر

بدون بیمه

دکتر حمید عزیزی مغز و اعصاب آنلاین
5 از 5
دکتر حمید عزیزی متخصص مغز و اعصاب
4 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمد مهدی ابوترابی گرایش طب سنتی آنلاین
4.9 از 5
دکتر محمد مهدی ابوترابی پزشک عمومی گرایش طب سنتی
4 سال تجربه
63 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر شیما سادات قائم مقامی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر شیما سادات قائم مقامی پزشک عمومی
3 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر پریسا معلم نیا پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر پریسا معلم نیا پزشک عمومی
7 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

دکتر سید عباس فروزان گرایش طب سنتی آنلاین
5 از 5
دکتر سید عباس فروزان پزشک عمومی گرایش طب سنتی
27 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر فرزام صائمی فرد قلب و عروق آنلاین
5 از 5
دکتر فرزام صائمی فرد فوق تخصص قلب و عروق
8 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر فاطمه حسینی مرام پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر فاطمه حسینی مرام پزشک عمومی
5 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

 فاطمه رضازاده تغذیه آنلاین
4 از 5
فاطمه رضازاده کارشناسی ارشد تغذیه
6 سال تجربه
5 نظر

بدون بیمه

دکتر حامد آذر مغز و اعصاب آنلاین
5 از 5
دکتر حامد آذر متخصص مغز و اعصاب
5 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محبوبه دشتی زنان و زایمان آنلاین
4.7 از 5
دکتر محبوبه دشتی متخصص زنان و زایمان
9 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر عظیمه دهقانی فیروز آبادی پزشکی ورزشی آنلاین
5 از 5
دکتر عظیمه دهقانی فیروز آبادی متخصص پزشکی ورزشی
14 سال تجربه
11 نظر

بدون بیمه

دکتر مهسا حکمت گرایش طب سنتی آنلاین
4.9 از 5
دکتر مهسا حکمت پزشک عمومی گرایش طب سنتی
9 سال تجربه
28 نظر

بدون بیمه

 مژگان پیامنی مامایی آنلاین
4.5 از 5
مژگان پیامنی کارشناسی مامایی
6 سال تجربه
73 نظر

بدون بیمه

دکتر محمدرضا اقبالی بیماری های داخلی آنلاین
5 از 5
دکتر محمدرضا اقبالی متخصص بیماری های داخلی
23 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر غزل‌ناز بغدادی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر غزل‌ناز بغدادی پزشک عمومی
5 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مژگان افضلی روانشناسی آنلاین
4 از 5
دکتر مژگان افضلی متخصص روانشناسی
10 سال تجربه
15 نظر

بدون بیمه

دکتر ریحانه ولیان زنان و زایمان آنلاین
4.6 از 5
دکتر ریحانه ولیان متخصص زنان و زایمان
2 سال تجربه
13 نظر

بدون بیمه

دکتر سید امین جزایری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر سید امین جزایری پزشک عمومی
10 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر حامد قلی زاده جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) آنلاین
4.3 از 5
دکتر حامد قلی زاده متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
14 سال تجربه
15 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر فربد طالبیان قلب و عروق آنلاین
5 از 5
دکتر فربد طالبیان متخصص قلب و عروق
4 سال تجربه
2 نظر

بدون بیمه

 مهسا رحیمی گفتار درمانی آنلاین
5 از 5
مهسا رحیمی کارشناسی گفتار درمانی
2 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر مهتا عسگری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مهتا عسگری پزشک عمومی
2 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر آرزو حیاتی مقدم پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر آرزو حیاتی مقدم پزشک عمومی
5 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر یونس نجفیان رضوی طب سنتی آنلاین
4.5 از 5
دکتر یونس نجفیان رضوی متخصص طب سنتی
22 سال تجربه
90 نظر

بدون بیمه

دکتر انیس شریف زاده پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر انیس شریف زاده پزشک عمومی
17 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

 شیما بسامی تغذیه آنلاین
4.6 از 5
شیما بسامی کارشناسی ارشد تغذیه
10 سال تجربه
9 نظر

بدون بیمه

 منصوره ملائی کندلوسی مامایی آنلاین
4.9 از 5
منصوره ملائی کندلوسی کارشناسی مامایی
24 سال تجربه
118 نظر

بدون بیمه

دکتر مونا فرجی دکتر داروساز آنلاین
5 از 5
دکتر مونا فرجی دکتر داروساز
4 سال تجربه
39 نظر

بدون بیمه

 لیلا راستان روانشناسی آنلاین
4.9 از 5
لیلا راستان کارشناسی ارشد روانشناسی
17 سال تجربه
7 نظر

بدون بیمه

دکتر اردشیر علی زاده شهریور پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر اردشیر علی زاده شهریور پزشک عمومی
20 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر پونه عمرانیان محمدی روانپزشکی آنلاین
4.8 از 5
دکتر پونه عمرانیان محمدی متخصص روانپزشکی
4 سال تجربه
58 نظر

تحت پوشش بیمه

 هوش مصنوعی ایزو ویزیت تشخیص هوشمند ایزو ویزیت آنلاین
4.5 از 5
هوش مصنوعی ایزو ویزیت تشخیص هوشمند ایزو ویزیت
2 سال تجربه
394 نظر

بدون بیمه

دکتر حانیه اسمعیلی دکتر داروساز آنلاین
4 از 5
دکتر حانیه اسمعیلی دکتر داروساز
5 سال تجربه
5 نظر

بدون بیمه

دکتر مرضیه پاکباز قلب و عروق آنلاین
4.6 از 5
دکتر مرضیه پاکباز فوق تخصص قلب و عروق
14 سال تجربه
16 نظر

بدون بیمه

 سارا مددزاده روانشناسی آنلاین
4.9 از 5
سارا مددزاده کارشناسی ارشد روانشناسی
5 سال تجربه
36 نظر

بدون بیمه

دکتر حمید اسلامی روانپزشکی آنلاین
5 از 5
دکتر حمید اسلامی رزیدنت روانپزشکی
7 سال تجربه
54 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مریم ذاکری حمیدی مامایی آنلاین
4.9 از 5
دکتر مریم ذاکری حمیدی متخصص مامایی
20 سال تجربه
96 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر احمد معدن کن جراحی عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر احمد معدن کن متخصص جراحی عمومی
8 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر شیرین کلاهدوز دکتر دندان پزشک آنلاین
5 از 5
دکتر شیرین کلاهدوز دکتر دندان پزشک
8 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر علی اصغر سرائی روانشناسی آنلاین
4.4 از 5
دکتر علی اصغر سرائی متخصص روانشناسی
24 سال تجربه
10 نظر

بدون بیمه

دکتر مهدیه سادات کسائی زادگان کودکان آنلاین
5 از 5
دکتر مهدیه سادات کسائی زادگان متخصص کودکان
8 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر احمد قادری جراحی عمومی آنلاین
4 از 5
دکتر احمد قادری رزیدنت جراحی عمومی
1 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سحر ستایش زاده پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر سحر ستایش زاده پزشک عمومی
12 سال تجربه
28 نظر

بدون بیمه

دکتر جمشید شایانفر طب سنتی آنلاین
4.6 از 5
دکتر جمشید شایانفر متخصص طب سنتی
27 سال تجربه
90 نظر

بدون بیمه

 زینب قاسمیان روانشناسی آنلاین
4.8 از 5
زینب قاسمیان کارشناسی ارشد روانشناسی
11 سال تجربه
92 نظر

بدون بیمه

 حافظ عطاپور روانشناسی آنلاین
5 از 5
حافظ عطاپور کارشناسی ارشد روانشناسی
10 سال تجربه
13 نظر

بدون بیمه

دکتر پویا دریلی دکتر داروساز آنلاین
4.8 از 5
دکتر پویا دریلی دکتر داروساز
0 سال تجربه
79 نظر

بدون بیمه

دکتر مهناز یونسیان پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مهناز یونسیان پزشک عمومی
27 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر لادن جعفرنژاد پزشک قانونی آنلاین
4 از 5
دکتر لادن جعفرنژاد پزشک قانونی
21 سال تجربه
2 نظر

بدون بیمه

دکتر فرشید شهریاری روانپزشکی آنلاین
4.7 از 5
دکتر فرشید شهریاری فوق تخصص روانپزشکی
16 سال تجربه
111 نظر

بدون بیمه

دکتر فاطمه رضائیان زنان و زایمان آنلاین
5 از 5
دکتر فاطمه رضائیان متخصص زنان و زایمان
11 سال تجربه
8 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر اسماعیل جمشید دوست گرایش طب سنتی آنلاین
4.7 از 5
دکتر اسماعیل جمشید دوست پزشک عمومی گرایش طب سنتی
24 سال تجربه
246 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمدرضا کاظمیان گرایش طب سنتی آنلاین
4.7 از 5
دکتر محمدرضا کاظمیان پزشک عمومی گرایش طب سنتی
21 سال تجربه
2226 نظر

بدون بیمه

دکتر میثم رضا بقراطی نوزادان آنلاین
4.8 از 5
دکتر میثم رضا بقراطی فوق تخصص نوزادان
16 سال تجربه
18 نظر

بدون بیمه

دکتر صهبا صمدی پزشک عمومی آنلاین
4.8 از 5
دکتر صهبا صمدی پزشک عمومی
8 سال تجربه
17 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سحر خوش قامت گرایش طب سنتی آنلاین
4.8 از 5
دکتر سحر خوش قامت پزشک عمومی گرایش طب سنتی
22 سال تجربه
1518 نظر

بدون بیمه

دکتر صادق بیگی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر صادق بیگی پزشک عمومی
1 سال تجربه
39 نظر

تحت پوشش بیمه

 آسیه لطفعلی پور روانشناسی آنلاین
5 از 5
آسیه لطفعلی پور کارشناسی ارشد روانشناسی
8 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر مریم رضایی گرایش طب سنتی آنلاین
4.7 از 5
دکتر مریم رضایی پزشک عمومی گرایش طب سنتی
12 سال تجربه
2665 نظر

تحت پوشش بیمه

 آزاده رحیمی آشتیانی روانشناسی آنلاین
4.6 از 5
آزاده رحیمی آشتیانی کارشناسی ارشد روانشناسی
7 سال تجربه
13 نظر

بدون بیمه

دکتر علی صادقی روانشناسی آنلاین
4.3 از 5
دکتر علی صادقی متخصص روانشناسی
8 سال تجربه
7 نظر

بدون بیمه

 غلامرضا رامفر روانشناسی آنلاین
5 از 5
غلامرضا رامفر کارشناسی ارشد روانشناسی
16 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر حسن خانی ایوریق پزشک عمومی آنلاین
4.6 از 5
دکتر حسن خانی ایوریق پزشک عمومی
16 سال تجربه
45 نظر

بدون بیمه

دکتر زهرا پورمجاهد پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر زهرا پورمجاهد پزشک عمومی
17 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهدیه فهیمی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مهدیه فهیمی پزشک عمومی
4 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مرجان قاضی زاده روانشناسی آنلاین
4.7 از 5
دکتر مرجان قاضی زاده متخصص روانشناسی
11 سال تجربه
5 نظر

بدون بیمه

 علی رستمی روانشناسی آنلاین
5 از 5
علی رستمی کارشناسی ارشد روانشناسی
3 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر معین زارعی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر معین زارعی پزشک عمومی
3 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر مجید مهرمحمدی روانشناسی آنلاین
5 از 5
دکتر مجید مهرمحمدی متخصص روانشناسی
26 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر محمد علی سهرابلو پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر محمد علی سهرابلو پزشک عمومی
3 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر فاطمه آریان سپهر روانشناسی آنلاین
5 از 5
دکتر فاطمه آریان سپهر متخصص روانشناسی
11 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

دکتر محمدعلی بحری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) آنلاین
5 از 5
دکتر محمدعلی بحری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
8 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمدرضا فهمیده پزشک قانونی آنلاین
4.6 از 5
دکتر محمدرضا فهمیده پزشک قانونی
28 سال تجربه
37 نظر

بدون بیمه

 هاله هادی پور روانشناسی آنلاین
4.6 از 5
هاله هادی پور کارشناسی ارشد روانشناسی
5 سال تجربه
9 نظر

بدون بیمه

 سید اسماعیل مرتضوی تغذیه آنلاین
5 از 5
سید اسماعیل مرتضوی کارشناسی تغذیه
18 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر سید احمد موسوی نژاد گرایش طب سنتی آنلاین
4.5 از 5
دکتر سید احمد موسوی نژاد پزشک عمومی گرایش طب سنتی
44 سال تجربه
61 نظر

بدون بیمه

دکتر زهرا گلچین پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر زهرا گلچین پزشک عمومی
26 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

دکتر رامین سرگزی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) آنلاین
5 از 5
دکتر رامین سرگزی رزیدنت جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سعید مزیدی دکتر دندان پزشک آنلاین
5 از 5
دکتر سعید مزیدی دکتر دندان پزشک
1 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر مریم شاهی روانپزشکی آنلاین
4.4 از 5
دکتر مریم شاهی متخصص روانپزشکی
19 سال تجربه
17 نظر

تحت پوشش بیمه

نظرات کاربران

ممنونم،خانم دکتر بسیار با صبر و حوصله پاسخگو بودن

مدت زمان طولانی

...
فاطمه رضایی زارع درباره دکتر کاظمیان

پاسخگویی واقعا عالی دارن اقای دکتر تشکر

...
فاطمه مهرافروز درباره دکتر رضایی

پاسخ گویی به موقع بود.

فعلا که تازه شروع کردم ولی تااینجا ازلحاط پاسخگویی ...

کمال تشکر دارم. رضایت کامل

سپاس از ويزيت عالي شما

...
فاطمه دین پناه درباره دکتر خوش قامت

عالی بودن و تمام نکات رو ریز به ریز گفتن

ممنون از شما

خیلی توضیحات کامل و دقیق بود و‌ خیلی زود پاسخگو‌بو ...

چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 انتخاب پزشک و تخصص

پزشک و تخصص مورد نظر خود را انتخاب کنید

2 پاسخ به سوالات

به سوال های ارسال شده در صفحه چت پاسخ دهید

3 انتخاب نوع مشاوره

در قسمت پرداخت نوع مشاوره خود را که شامل "متنی" ، "تلفنی " و "تصویری" هست را انتخاب کنید

4 انتخاب نوع مشاوره

نوع پرداخت خود را از بین "آنلاین" یا "کارت به کارت" انتخاب و پرداخت کنید

5 انتخاب نوع مشاوره

بر اساس نوع مشاوره ای که در بخش پرداخت انتخاب کردید پزشک پاسخ شما را میدهد