فیلترها
  • نوع مشاوره

  • جنسیت پزشک

  • انتخاب سریع
مرتب سازی
دکتر فرشید شهریاری روانپزشک آنلاین
دکتر فرشید شهریاری فوق تخصص روانپزشک
4.4 از 5
17 سال تجربه
138 نظر

بدون بیمه

دکتر مهدیه فهیمی پزشک عمومی آنلاین
دکتر مهدیه فهیمی پزشک عمومی
5 از 5
5 سال تجربه
9 نظر

تحت پوشش بیمه

4.4 از 5
3 سال تجربه
542 نظر

بدون بیمه

 سارا مددزاده روانشناسی آنلاین
سارا مددزاده کارشناسی ارشد روانشناسی
4.8 از 5
6 سال تجربه
57 نظر

بدون بیمه

دکتر حسن خانی ایوریق پزشک عمومی آنلاین
دکتر حسن خانی ایوریق پزشک عمومی
4.6 از 5
17 سال تجربه
46 نظر

بدون بیمه

دکتر سیامک بهروان پزشک عمومی آنلاین
دکتر سیامک بهروان پزشک عمومی
5 از 5
5 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر مرتضی امیرکلاهی جراحی مغز و اعصاب آنلاین
دکتر مرتضی امیرکلاهی متخصص جراحی مغز و اعصاب
5 از 5
24 سال تجربه
34 نظر

بدون بیمه

دکتر محسن درویشی روانپزشک آنلاین
دکتر محسن درویشی رزیدنت روانپزشک
5 از 5
10 سال تجربه
15 نظر

تحت پوشش بیمه

 سید سروش پنجتنی تغذیه آنلاین
سید سروش پنجتنی کارشناسی تغذیه
5 از 5
3 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر سمیه خلیل زاده طب سنتی آنلاین
دکتر سمیه خلیل زاده متخصص طب سنتی
4.6 از 5
11 سال تجربه
10 نظر

بدون بیمه

دکتر گلاره رضائی پزشک عمومی آنلاین
دکتر گلاره رضائی پزشک عمومی
4.5 از 5
16 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر فلورا سرهنگی دکتر داروساز آنلاین
دکتر فلورا سرهنگی دکتر داروساز
5 از 5
13 سال تجربه
31 نظر

بدون بیمه

دکتر محسن دادجو روانشناسی آنلاین
دکتر محسن دادجو دکترا روانشناسی
5 از 5
11 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر محمدرضا اقبالی بیماری های داخلی آنلاین
دکتر محمدرضا اقبالی متخصص بیماری های داخلی
4 از 5
24 سال تجربه
16 نظر

بدون بیمه

دکتر مریم فراهانی زنان و زایمان آنلاین
دکتر مریم فراهانی متخصص زنان و زایمان
4.4 از 5
9 سال تجربه
49 نظر

بدون بیمه

 سید اسماعیل مرتضوی تغذیه آنلاین
سید اسماعیل مرتضوی کارشناسی تغذیه
5 از 5
19 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

دکتر مرجان قاضی زاده روانشناسی آنلاین
دکتر مرجان قاضی زاده دکترا روانشناسی
4.9 از 5
10 سال تجربه
26 نظر

بدون بیمه

دکتر بهنام حنائی جراحی عمومی آنلاین
دکتر بهنام حنائی متخصص جراحی عمومی
4.7 از 5
21 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

دکتر داود قاراخانی ده سرخی جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) آنلاین
دکتر داود قاراخانی ده سرخی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
4.8 از 5
5 سال تجربه
31 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر علی اصغر سرائی روانشناسی آنلاین
دکتر علی اصغر سرائی دکترا روانشناسی
4.6 از 5
25 سال تجربه
15 نظر

بدون بیمه

دکتر مجید طاهری پزشک عمومی آنلاین
دکتر مجید طاهری پزشک عمومی
5 از 5
1 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر انیس شریف زاده پزشک عمومی آنلاین
دکتر انیس شریف زاده پزشک عمومی
5 از 5
18 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر یاسمن طهماسبی بیرگانی قلب و عروق آنلاین
دکتر یاسمن طهماسبی بیرگانی متخصص قلب و عروق
5 از 5
8 سال تجربه
2 نظر

بدون بیمه

 سحر بهروزیان روانشناسی آنلاین
سحر بهروزیان کارشناسی ارشد روانشناسی
4.2 از 5
12 سال تجربه
21 نظر

بدون بیمه

دکتر فرزانه سپهر بیماری های داخلی آنلاین
دکتر فرزانه سپهر متخصص بیماری های داخلی
5 از 5
2 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر آرمین فیروزی روانشناسی آنلاین
دکتر آرمین فیروزی متخصص روانشناسی
5 از 5
10 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر اسماعیل جمشید دوست گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر اسماعیل جمشید دوست دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
4.6 از 5
25 سال تجربه
271 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر علی صادقی روانشناسی آنلاین
دکتر علی صادقی دکترا روانشناسی
4.5 از 5
9 سال تجربه
15 نظر

بدون بیمه

 ملیکا درزی تغذیه آنلاین
ملیکا درزی کارشناسی ارشد تغذیه
5 از 5
3 سال تجربه
2 نظر

بدون بیمه

دکتر سمیه متین کبد و گوارش آنلاین
دکتر سمیه متین فوق تخصص کبد و گوارش
5 از 5
14 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر پویا دریلی دکتر داروساز آنلاین
دکتر پویا دریلی دکتر داروساز
4.8 از 5
0 سال تجربه
91 نظر

بدون بیمه

دکتر محبوبه شعبانی مفرد پزشک عمومی آنلاین
دکتر محبوبه شعبانی مفرد پزشک عمومی
5 از 5
13 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر میترا بنیانی بیماری های داخلی آنلاین
دکتر میترا بنیانی متخصص بیماری های داخلی
5 از 5
20 سال تجربه
5 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهرداد ساسانی روانشناسی آنلاین
دکتر مهرداد ساسانی دکترا روانشناسی
5 از 5
16 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر مهناز ارثی دندانپزشک آنلاین
دکتر مهناز ارثی دندانپزشک
5 از 5
10 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر الهام مُطلّبی دندانپزشک آنلاین
دکتر الهام مُطلّبی دندانپزشک
5 از 5
1 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر معصومه نعمت بخش دکتر داروساز آنلاین
دکتر معصومه نعمت بخش دکتر داروساز
5 از 5
1 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر حسن شفیعی بیماری‌های عفونی آنلاین
دکتر حسن شفیعی متخصص بیماری‌های عفونی
5 از 5
27 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر رضا زرگران پزشک خانواده آنلاین
دکتر رضا زرگران پزشک خانواده
1 از 5
18 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مریم ذاکری حمیدی مامایی آنلاین
دکتر مریم ذاکری حمیدی متخصص مامایی
4.9 از 5
21 سال تجربه
141 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سعید مزیدی دندانپزشک آنلاین
دکتر سعید مزیدی دندانپزشک
5 از 5
2 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر نفیسه شعبانی مفرد بیهوشی آنلاین
دکتر نفیسه شعبانی مفرد متخصص بیهوشی
5 از 5
13 سال تجربه
15 نظر

بدون بیمه

دکتر سارا جلالی جیوان روماتولوژی آنلاین
دکتر سارا جلالی جیوان فوق تخصص روماتولوژی
5 از 5
9 سال تجربه
22 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر ذبیح اله خان محمدی روانشناسی آنلاین
دکتر ذبیح اله خان محمدی دکترا روانشناسی
5 از 5
17 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

 نادیا کیان روانشناسی آنلاین
نادیا کیان کارشناسی ارشد روانشناسی
4.8 از 5
8 سال تجربه
131 نظر

بدون بیمه

 شیما بسامی تغذیه آنلاین
شیما بسامی کارشناسی ارشد تغذیه
4.7 از 5
11 سال تجربه
12 نظر

بدون بیمه

دکتر سیامک رحمانی بیماری های پوست (درماتولوژی) آنلاین
دکتر سیامک رحمانی متخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
5 از 5
12 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

دکتر فاطمه نیکخواه روانپزشک آنلاین
دکتر فاطمه نیکخواه متخصص روانپزشک
5 از 5
16 سال تجربه
12 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا گلچین پزشک عمومی آنلاین
دکتر زهرا گلچین پزشک عمومی
5 از 5
27 سال تجربه
7 نظر

بدون بیمه

دکتر پریسا علیمی پزشک عمومی آنلاین
دکتر پریسا علیمی پزشک عمومی
5 از 5
24 سال تجربه
24 نظر

تحت پوشش بیمه

 عفت حسن زاده مامایی آنلاین
عفت حسن زاده کارشناسی مامایی
4.8 از 5
27 سال تجربه
712 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر کاملیا ساداتی روانشناسی آنلاین
دکتر کاملیا ساداتی دکترا روانشناسی
4.9 از 5
22 سال تجربه
84 نظر

بدون بیمه

دکتر شلاله موسائی زنان و زایمان آنلاین
دکتر شلاله موسائی متخصص زنان و زایمان
5 از 5
9 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر ارژنگ ناصری پزشک عمومی آنلاین
دکتر ارژنگ ناصری پزشک عمومی
5 از 5
2 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مینا محسنی شوشتری پزشک عمومی آنلاین
دکتر مینا محسنی شوشتری پزشک عمومی
5 از 5
1 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر حامد قلی زاده جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) آنلاین
دکتر حامد قلی زاده متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
4.7 از 5
15 سال تجربه
78 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر معین زارعی پزشک عمومی آنلاین
دکتر معین زارعی پزشک عمومی
5 از 5
4 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر حدیثه بقائی زنان و زایمان آنلاین
دکتر حدیثه بقائی متخصص زنان و زایمان
5 از 5
8 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سحر ستایش زاده پزشک عمومی آنلاین
دکتر سحر ستایش زاده پزشک عمومی
5 از 5
13 سال تجربه
31 نظر

بدون بیمه

5 از 5
1 سال تجربه
10 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مریم شجاعیان روانشناسی آنلاین
دکتر مریم شجاعیان دکترا روانشناسی
5 از 5
2 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر فرهود گوراوانچی جراحی پلاستیک و زیبایی آنلاین
دکتر فرهود گوراوانچی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
5 از 5
24 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

دکتر محمد سبحانی کبد و گوارش آنلاین
دکتر محمد سبحانی فوق تخصص کبد و گوارش
4.6 از 5
28 سال تجربه
126 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محبوبه دشتی زنان و زایمان آنلاین
دکتر محبوبه دشتی متخصص زنان و زایمان
4.7 از 5
10 سال تجربه
136 نظر

تحت پوشش بیمه

 الهام پوراسمعیل گفتار درمانی آنلاین
الهام پوراسمعیل کارشناسی ارشد گفتار درمانی
5 از 5
8 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

دکتر فاطمه ارباب پزشک عمومی آنلاین
دکتر فاطمه ارباب پزشک عمومی
5 از 5
5 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر احمد قادری پزشک عمومی آنلاین
دکتر احمد قادری پزشک عمومی
4 از 5
2 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

5 از 5
5 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر فرزام صائمی فرد قلب و عروق آنلاین
دکتر فرزام صائمی فرد فوق تخصص قلب و عروق
5 از 5
9 سال تجربه
8 نظر

تحت پوشش بیمه

 علی رستمی روانشناسی آنلاین
علی رستمی کارشناسی ارشد روانشناسی
5 از 5
4 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر فاطمه آریان سپهر روانشناسی آنلاین
دکتر فاطمه آریان سپهر دکترا روانشناسی
5 از 5
12 سال تجربه
11 نظر

بدون بیمه

دکتر جمشید شایانفر طب سنتی آنلاین
دکتر جمشید شایانفر متخصص طب سنتی
4.5 از 5
28 سال تجربه
103 نظر

بدون بیمه

دکتر فاطمه حسینی مرام پزشک عمومی آنلاین
دکتر فاطمه حسینی مرام پزشک عمومی
5 از 5
6 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر اردشیر علی زاده شهریور پزشک خانواده آنلاین
دکتر اردشیر علی زاده شهریور پزشک خانواده
5 از 5
21 سال تجربه
11 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهتا عسگری پزشک عمومی آنلاین
دکتر مهتا عسگری پزشک عمومی
5 از 5
3 سال تجربه
5 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر فاطمه حسنان چشم پزشکی آنلاین
دکتر فاطمه حسنان رزیدنت چشم پزشکی
5 از 5
5 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر نصیره مقدم فر روانشناسی آنلاین
دکتر نصیره مقدم فر دکترا روانشناسی
4.5 از 5
8 سال تجربه
7 نظر

بدون بیمه

دکتر حمید اسلامی روانپزشک آنلاین
دکتر حمید اسلامی رزیدنت روانپزشک
5 از 5
8 سال تجربه
65 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر علیرضا کاشیان پزشک عمومی آنلاین
دکتر علیرضا کاشیان پزشک عمومی
5 از 5
4 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمدرضا فهمیده پزشک قانونی آنلاین
دکتر محمدرضا فهمیده پزشک قانونی
4.5 از 5
29 سال تجربه
50 نظر

بدون بیمه

دکتر بهنام بیابانکی بیماری های داخلی آنلاین
دکتر بهنام بیابانکی متخصص بیماری های داخلی
5 از 5
8 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر داود قنبری بیماری‌های کودکان آنلاین
دکتر داود قنبری متخصص بیماری‌های کودکان
5 از 5
24 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر سپیده پورصادق قلب و عروق آنلاین
دکتر سپیده پورصادق متخصص قلب و عروق
5 از 5
7 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر آرزو حیاتی مقدم بیماری های داخلی آنلاین
دکتر آرزو حیاتی مقدم رزیدنت بیماری های داخلی
5 از 5
6 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر ندا افاضاتی غدد و متابولیسم آنلاین
دکتر ندا افاضاتی فوق تخصص غدد و متابولیسم
5 از 5
9 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمد علی سهرابلو پزشک عمومی آنلاین
دکتر محمد علی سهرابلو پزشک عمومی
5 از 5
4 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر آذین برومند پزشک عمومی آنلاین
دکتر آذین برومند پزشک عمومی
5 از 5
2 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهناز یونسیان پزشک عمومی آنلاین
دکتر مهناز یونسیان پزشک عمومی
5 از 5
28 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سید احمد موسوی نژاد گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر سید احمد موسوی نژاد دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
4.5 از 5
45 سال تجربه
80 نظر

بدون بیمه

دکتر محمدعلی بحری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) آنلاین
دکتر محمدعلی بحری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
4.9 از 5
9 سال تجربه
15 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر ندا سعیدیان بیماری های داخلی آنلاین
دکتر ندا سعیدیان متخصص بیماری های داخلی
5 از 5
8 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

 منصوره ملائی کندلوسی مامایی آنلاین
منصوره ملائی کندلوسی کارشناسی مامایی
4.8 از 5
25 سال تجربه
263 نظر

بدون بیمه

دکتر حامد آذر مغز و اعصاب آنلاین
دکتر حامد آذر متخصص مغز و اعصاب
5 از 5
6 سال تجربه
12 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مریم رضایی گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر مریم رضایی دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
4.7 از 5
11 سال تجربه
2774 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهدی بختیاری پزشک عمومی آنلاین
دکتر مهدی بختیاری پزشک عمومی
5 از 5
3 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر آزاده محمدی هرستاتی پزشک عمومی آنلاین
دکتر آزاده محمدی هرستاتی پزشک عمومی
5 از 5
7 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سید مصطفی اعرج خدایی طب سنتی آنلاین
دکتر سید مصطفی اعرج خدایی متخصص طب سنتی
4 از 5
19 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

 هاله هادی پور روانشناسی آنلاین
هاله هادی پور کارشناسی ارشد روانشناسی
4.9 از 5
6 سال تجربه
34 نظر

بدون بیمه

دکتر توماج شاهوردی بیماری های پوست (درماتولوژی) آنلاین
دکتر توماج شاهوردی رزیدنت بیماری های پوست (درماتولوژی)
5 از 5
9 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مجید مهرمحمدی روانشناسی آنلاین
دکتر مجید مهرمحمدی دکترا روانشناسی
4.5 از 5
27 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

5 از 5
4 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

 مهسا آقازمانی گفتار درمانی آنلاین
مهسا آقازمانی کارشناسی ارشد گفتار درمانی
5 از 5
8 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر آناهیتا رضایی روانپزشک آنلاین
دکتر آناهیتا رضایی متخصص روانپزشک
4.7 از 5
30 سال تجربه
9 نظر

بدون بیمه

 آزاده رحیمی آشتیانی روانشناسی آنلاین
آزاده رحیمی آشتیانی کارشناسی ارشد روانشناسی
4.6 از 5
8 سال تجربه
13 نظر

بدون بیمه

دکتر مهسا حکمت گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر مهسا حکمت دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
4.9 از 5
10 سال تجربه
52 نظر

بدون بیمه

دکتر حسین فوزی فرد جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) آنلاین
دکتر حسین فوزی فرد متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
5 از 5
5 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر احمد معدن کن جراحی عمومی آنلاین
دکتر احمد معدن کن متخصص جراحی عمومی
5 از 5
9 سال تجربه
9 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا شبرخ فومنی روانشناسی آنلاین
دکتر زهرا شبرخ فومنی دکترا روانشناسی
5 از 5
3 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر اصغر شمسی پور چوبر روانشناسی آنلاین
دکتر اصغر شمسی پور چوبر متخصص روانشناسی
5 از 5
10 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

 فاطمه رضازاده تغذیه آنلاین
فاطمه رضازاده کارشناسی ارشد تغذیه
4 از 5
7 سال تجربه
5 نظر

بدون بیمه

دکتر زریان جعفری پزشک عمومی آنلاین
دکتر زریان جعفری پزشک عمومی
5 از 5
21 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر فاطمه رضائیان زنان و زایمان آنلاین
دکتر فاطمه رضائیان متخصص زنان و زایمان
4.5 از 5
12 سال تجربه
115 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهدیه سادات کسائی زادگان بیماری‌های کودکان آنلاین
دکتر مهدیه سادات کسائی زادگان متخصص بیماری‌های کودکان
5 از 5
9 سال تجربه
7 نظر

بدون بیمه

 امیرحسین نصیریان روانشناسی آنلاین
امیرحسین نصیریان کارشناسی ارشد روانشناسی
5 از 5
8 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

 فرزانه سلیمی روانشناسی آنلاین
فرزانه سلیمی کارشناسی ارشد روانشناسی
5 از 5
9 سال تجربه
6 نظر

بدون بیمه

دکتر مژگان افضلی روانشناسی آنلاین
دکتر مژگان افضلی دکترا روانشناسی
4.2 از 5
11 سال تجربه
20 نظر

بدون بیمه

دکتر نیلوفر عرب زاده پزشک عمومی آنلاین
دکتر نیلوفر عرب زاده پزشک عمومی
5 از 5
3 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر پونه عمرانیان محمدی روانپزشک آنلاین
دکتر پونه عمرانیان محمدی متخصص روانپزشک
4.8 از 5
5 سال تجربه
87 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مقداد قاسمی گرجی جراحی عروق آنلاین
دکتر مقداد قاسمی گرجی فوق تخصص جراحی عروق
5 از 5
8 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

 غلامرضا رامفر روانشناسی آنلاین
غلامرضا رامفر کارشناسی ارشد روانشناسی
4.7 از 5
17 سال تجربه
10 نظر

بدون بیمه

 سعیده اسحاقی گفتار درمانی آنلاین
سعیده اسحاقی کارشناسی گفتار درمانی
5 از 5
4 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر لادن جعفرنژاد پزشک قانونی آنلاین
دکتر لادن جعفرنژاد پزشک قانونی
4.9 از 5
28 سال تجربه
137 نظر

بدون بیمه

 زینب قاسمیان روانشناسی آنلاین
زینب قاسمیان کارشناسی ارشد روانشناسی
4.8 از 5
12 سال تجربه
103 نظر

بدون بیمه

دکتر حدیثه زینلی پزشک عمومی آنلاین
دکتر حدیثه زینلی پزشک عمومی
5 از 5
1 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر جابر دریجانی روانپزشک آنلاین
دکتر جابر دریجانی متخصص روانپزشک
5 از 5
6 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر سید امین جزایری پزشک عمومی آنلاین
دکتر سید امین جزایری پزشک عمومی
5 از 5
11 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر راحله کارگزار طب سنتی آنلاین
دکتر راحله کارگزار متخصص طب سنتی
5 از 5
18 سال تجربه
13 نظر

بدون بیمه

 مهسا رحیمی گفتار درمانی آنلاین
مهسا رحیمی کارشناسی گفتار درمانی
5 از 5
3 سال تجربه
2 نظر

بدون بیمه

دکتر عادل فلاح قاجاری بیماری‌های عفونی آنلاین
دکتر عادل فلاح قاجاری متخصص بیماری‌های عفونی
5 از 5
24 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا توکلی پزشک عمومی آنلاین
دکتر زهرا توکلی پزشک عمومی
5 از 5
3 سال تجربه
13 نظر

بدون بیمه

 کانی حسینی گفتار درمانی آنلاین
کانی حسینی کارشناسی گفتار درمانی
5 از 5
1 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر امیر چگینی قلب و عروق آنلاین
دکتر امیر چگینی متخصص قلب و عروق
5 از 5
7 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر عظیمه دهقانی فیروز آبادی پزشکی ورزشی آنلاین
دکتر عظیمه دهقانی فیروز آبادی متخصص پزشکی ورزشی
5 از 5
15 سال تجربه
22 نظر

بدون بیمه

دکتر سپیده داودی نژاد روانپزشک آنلاین
دکتر سپیده داودی نژاد رزیدنت روانپزشک
5 از 5
5 سال تجربه
9 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر یونس نجفیان رضوی طب سنتی آنلاین
دکتر یونس نجفیان رضوی متخصص طب سنتی
4.2 از 5
23 سال تجربه
209 نظر

بدون بیمه

دکتر زهرا عباسپور پزشک عمومی آنلاین
دکتر زهرا عباسپور پزشک عمومی
5 از 5
11 سال تجربه
2 نظر

بدون بیمه

دکتر صادق بیگی پزشک عمومی آنلاین
دکتر صادق بیگی پزشک عمومی
5 از 5
2 سال تجربه
42 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سحر خوش قامت گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر سحر خوش قامت دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
4.8 از 5
23 سال تجربه
1625 نظر

بدون بیمه

دکتر مریم بازوند پزشک عمومی آنلاین
دکتر مریم بازوند پزشک عمومی
5 از 5
4 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مجید لطفی گوش، حلق و بینی آنلاین
دکتر مجید لطفی متخصص گوش، حلق و بینی
5 از 5
7 سال تجربه
5 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا پورمجاهد پزشک عمومی آنلاین
دکتر زهرا پورمجاهد پزشک عمومی
5 از 5
18 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهدی آسانی چشم پزشکی آنلاین
دکتر مهدی آسانی متخصص چشم پزشکی
5 از 5
2 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمد مهدی ابوترابی گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر محمد مهدی ابوترابی دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
4.8 از 5
5 سال تجربه
84 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زکیه اخلاصی طب سنتی آنلاین
دکتر زکیه اخلاصی رزیدنت طب سنتی
5 از 5
3 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر احمد جنت مکان امیری جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) آنلاین
دکتر احمد جنت مکان امیری رزیدنت جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
4 از 5
3 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر عبدالرضا فقیه نصیری بیماری‌های عفونی آنلاین
دکتر عبدالرضا فقیه نصیری متخصص بیماری‌های عفونی
5 از 5
20 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سهراب آذین پزشک عمومی آنلاین
دکتر سهراب آذین پزشک عمومی
5 از 5
1 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

 آسیه لطفعلی پور روانشناسی آنلاین
آسیه لطفعلی پور کارشناسی ارشد روانشناسی
5 از 5
9 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

دکتر محمد کیان بخت روانشناسی آنلاین
دکتر محمد کیان بخت دکترا روانشناسی
5 از 5
4 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر احسان رستمی بیماری های پوست (درماتولوژی) آنلاین
دکتر احسان رستمی رزیدنت بیماری های پوست (درماتولوژی)
5 از 5
4 سال تجربه
78 نظر

تحت پوشش بیمه

 لیلا راستان روانشناسی آنلاین
لیلا راستان کارشناسی ارشد روانشناسی
4.9 از 5
18 سال تجربه
28 نظر

بدون بیمه

دکتر فخرالدین کیانی جراحی عمومی آنلاین
دکتر فخرالدین کیانی متخصص جراحی عمومی
5 از 5
13 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

دکتر صهبا صمدی پزشک عمومی آنلاین
دکتر صهبا صمدی پزشک عمومی
4.9 از 5
9 سال تجربه
19 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر امیر خرم آسیب شناسی (پاتولوژی) آنلاین
دکتر امیر خرم متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
5 از 5
28 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

 حافظ عطاپور روانشناسی آنلاین
حافظ عطاپور کارشناسی ارشد روانشناسی
4.8 از 5
11 سال تجربه
28 نظر

بدون بیمه

 مژگان پیامنی مامایی آنلاین
مژگان پیامنی کارشناسی مامایی
4.4 از 5
7 سال تجربه
70 نظر

بدون بیمه

دکتر حانیه اسمعیلی دکتر داروساز آنلاین
دکتر حانیه اسمعیلی دکتر داروساز
4 از 5
6 سال تجربه
20 نظر

بدون بیمه

دکتر ریحانه ولیان زنان و زایمان آنلاین
دکتر ریحانه ولیان متخصص زنان و زایمان
4.6 از 5
3 سال تجربه
30 نظر

بدون بیمه

دکتر هدی اشرفی زنان و زایمان آنلاین
دکتر هدی اشرفی متخصص زنان و زایمان
5 از 5
9 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمدرضا کاظمیان گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر محمدرضا کاظمیان دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
4.7 از 5
22 سال تجربه
2351 نظر

بدون بیمه

دکتر فربد طالبیان قلب و عروق آنلاین
دکتر فربد طالبیان متخصص قلب و عروق
5 از 5
5 سال تجربه
12 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر علیرضا سیتانی پزشک عمومی آنلاین
دکتر علیرضا سیتانی پزشک عمومی
3 از 5
1 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر پریسا معلم نیا پزشک عمومی آنلاین
دکتر پریسا معلم نیا پزشک عمومی
5 از 5
8 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

دکتر سید عباس فروزان گرایش طب سنتی آنلاین
دکتر سید عباس فروزان دکترای حرفه ای گرایش طب سنتی
5 از 5
28 سال تجربه
2 نظر

بدون بیمه

دکتر داود لکی روانشناسی آنلاین
دکتر داود لکی دکترا روانشناسی
5 از 5
5 سال تجربه
10 نظر

بدون بیمه

دکتر حانیه عزیزی پزشک قانونی آنلاین
دکتر حانیه عزیزی پزشک قانونی
5 از 5
12 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

 شمیم سلطانی مامایی آنلاین
شمیم سلطانی کارشناسی مامایی
5 از 5
7 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر کتایون تاجیک جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) آنلاین
دکتر کتایون تاجیک متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
5 از 5
1 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر میثم یزدیان بیماری‌های کودکان آنلاین
دکتر میثم یزدیان متخصص بیماری‌های کودکان
5 از 5
6 سال تجربه
12 نظر

بدون بیمه

دکتر میثم رضا بقراطی نوزادان آنلاین
دکتر میثم رضا بقراطی فوق تخصص نوزادان
4.9 از 5
17 سال تجربه
26 نظر

بدون بیمه

 مهدی وجدی تغذیه آنلاین
مهدی وجدی کارشناسی ارشد تغذیه
5 از 5
10 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر نیره شریف دینی دکتر داروساز آنلاین
دکتر نیره شریف دینی دکتر داروساز
5 از 5
4 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

دکتر رامین سرگزی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) آنلاین
دکتر رامین سرگزی رزیدنت جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
5 از 5
4 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مونا فرجی دکتر داروساز آنلاین
دکتر مونا فرجی دکتر داروساز
4.8 از 5
5 سال تجربه
96 نظر

بدون بیمه

دکتر مهتاب قائمی بیماری های داخلی آنلاین
دکتر مهتاب قائمی متخصص بیماری های داخلی
5 از 5
2 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر عارف حسینیان امیری روماتولوژی آنلاین
دکتر عارف حسینیان امیری فوق تخصص روماتولوژی
5 از 5
32 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر شیرین کلاهدوز دندانپزشک آنلاین
دکتر شیرین کلاهدوز دندانپزشک
5 از 5
9 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

نظرات کاربران

عالی بودن مسلط و با دانش

پاسخگویی سریع و واضح
خوش برخورد

توضیحات و راهنمایی جامع بود

خانم دکتر بسیار باتجربه هستن‌ و با حوصله جواب سوال ...

...
صدرا درستکار درباره دکتر رستمی

اخلاق خوب

...
نوید فرح بخش درباره دکتر رضایی

عالی بود

جامع وکامل بود، سپاسگزارم ?❤️

سلام
واقعا تشخیص خانم دکتر عالیه

ممنون از توضیحاتتون.عالی بود

ممنون از شما

چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 انتخاب پزشک و متخصص

پزشک و یا تخصص مورد نظر خود را انتخاب کنید..

2 انتخاب نوع ویزیت

بر اساس نوع ویزیت ارائه شده از سمت پزشک که شامل “ویزیت متنی” و “ویزیت تلفنی” انتخاب کنید.

3 پاسخ به سوالات

به سوال های ارسال شده در صفحه چت پاسخ دهید

4 پرداخت مشاوره

ویزیت خود را از بین روش های پرداخت “آنلاین” یا “کارت به کارت” یا “ارزی” پرداخت کنید.

5 پاسخ پزشک به شما

بر اساس نوع ویزیت انتخاب شده، پزشک به شما پاسخ میدهد یا با شما تماس میگیرد.