مشاوره با متخصص پزشک عمومی

ویزیت آنلاین همراه با تضمین رضایت

ارتباط تلفنی و متنی با پزشک متخصص

دکتر حمید اسلامی روانپزشک آنلاین
5 از 5
دکتر حمید اسلامی رزیدنت روانپزشک
8 سال تجربه
58 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مینا محسنی شوشتری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مینا محسنی شوشتری پزشک عمومی
1 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر حسن خانی ایوریق پزشک عمومی آنلاین
4.6 از 5
دکتر حسن خانی ایوریق پزشک عمومی
17 سال تجربه
45 نظر

بدون بیمه

دکتر شیما سادات قائم مقامی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر شیما سادات قائم مقامی پزشک عمومی
4 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر نیلوفر عرب زاده پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر نیلوفر عرب زاده پزشک عمومی
3 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر حمیدرضا میرزاخانی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر حمیدرضا میرزاخانی پزشک عمومی
4 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا پورمجاهد پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر زهرا پورمجاهد پزشک عمومی
18 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سیامک بهروان پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر سیامک بهروان پزشک عمومی
5 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر مهدی بختیاری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مهدی بختیاری پزشک عمومی
3 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سحر ستایش زاده پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر سحر ستایش زاده پزشک عمومی
13 سال تجربه
31 نظر

بدون بیمه

دکتر فاطمه حسینی مرام پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر فاطمه حسینی مرام پزشک عمومی
6 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر سید امین جزایری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر سید امین جزایری پزشک عمومی
11 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مجید طاهری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مجید طاهری پزشک عمومی
1 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر صهبا صمدی پزشک عمومی آنلاین
4.8 از 5
دکتر صهبا صمدی پزشک عمومی
9 سال تجربه
18 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر پریسا معلم نیا پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر پریسا معلم نیا پزشک عمومی
8 سال تجربه
3 نظر

بدون بیمه

دکتر روشان بیرگانی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر روشان بیرگانی پزشک عمومی
4 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر احمد قادری پزشک عمومی آنلاین
4 از 5
دکتر احمد قادری پزشک عمومی
2 سال تجربه
4 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زریان جعفری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر زریان جعفری پزشک عمومی
21 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر اردشیر علی زاده شهریور پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر اردشیر علی زاده شهریور پزشک عمومی
21 سال تجربه
11 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا عباسپور پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر زهرا عباسپور پزشک عمومی
11 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر معین زارعی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر معین زارعی پزشک عمومی
4 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر رزاق عیسی زاده اهرنجانی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر رزاق عیسی زاده اهرنجانی پزشک عمومی
1 سال تجربه
10 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهدیه فهیمی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مهدیه فهیمی پزشک عمومی
5 سال تجربه
6 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر صادق بیگی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر صادق بیگی پزشک عمومی
2 سال تجربه
39 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر آرزو حیاتی مقدم پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر آرزو حیاتی مقدم پزشک عمومی
6 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر انیس شریف زاده پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر انیس شریف زاده پزشک عمومی
18 سال تجربه
1 نظر

بدون بیمه

دکتر مهناز یونسیان پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مهناز یونسیان پزشک عمومی
28 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر زهرا گلچین پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر زهرا گلچین پزشک عمومی
27 سال تجربه
7 نظر

بدون بیمه

دکتر آذین برومند پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر آذین برومند پزشک عمومی
2 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر گلاره رضائی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر گلاره رضائی پزشک عمومی
16 سال تجربه
5 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مریم بازوند پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مریم بازوند پزشک عمومی
4 سال تجربه
2 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر ارژنگ ناصری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر ارژنگ ناصری پزشک عمومی
2 سال تجربه
4 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر سهراب آذین پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر سهراب آذین پزشک عمومی
1 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر مهتا عسگری پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر مهتا عسگری پزشک عمومی
3 سال تجربه
4 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر غزل‌ناز بغدادی پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر غزل‌ناز بغدادی پزشک عمومی
6 سال تجربه
11 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر محمد علی سهرابلو پزشک عمومی آنلاین
5 از 5
دکتر محمد علی سهرابلو پزشک عمومی
4 سال تجربه
1 نظر

تحت پوشش بیمه

نظرات
نظر/سوال خود را وارد نمایید:
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 انتخاب پزشک و متخصص

پزشک و یا تخصص مورد نظر خود را انتخاب کنید..

2 انتخاب نوع ویزیت

بر اساس نوع ویزیت ارائه شده از سمت پزشک که شامل “ویزیت متنی” و “ویزیت تلفنی” انتخاب کنید.

3 پاسخ به سوالات

به سوال های ارسال شده در صفحه چت پاسخ دهید

4 پرداخت مشاوره

ویزیت خود را از بین روش های پرداخت “آنلاین” یا “کارت به کارت” یا “ارزی” پرداخت کنید.

5 پاسخ پزشک به شما

بر اساس نوع ویزیت انتخاب شده، پزشک به شما پاسخ میدهد یا با شما تماس میگیرد.