حریم خصوصی

تمام اطلاعات هویتی محرمانه شما (نام و فامیل، شماره تلفن و هرگونه اطلاعات تماس که منجر به شناسایی بیمار گردد) که به هر نحو در سامانه ثبت می‌شود کاملاً توسط ایزو ویزیت محرمانه تلقی شده و تمام تلاش خود را جهت عدم افشای این اطلاعات به کار خواهیم بست. در کل اطلاعاتی که شما در ایزو ویزیت ثبت میکنید را به سه دسته زیر تقسیم میکنیم:

اطلاعات خصوصی درجه یک : اطلاعات هویتی شما مثل نام و فامیل، شماره تلفن و هرگونه اطلاعات تماس که منجر به شناسایی بیمار گردد این اطلاعات به پزشک نمایش داده میشود.

اطلاعات خصوصی درجه دو: از بعضی شرح حال‌ها و ویزیت ها که جنبه عمومی‌تری دارند یک کپی (بدون اطلاعات هویتی بیمار) در سیستم ذخیره و به صورت عمومی منتشر خواهد شد تا دیگران (دانشجویان پزشکی ، محققین و افراد مرتبط) نیز بتوانند از تجربه سایر بیماران و پزشکان استفاده کنند و شما این موضوع را کاملاً آگاهانه می‌پذیرید. دقت کنید که در ویزیت‌های عمومی مشخصات شخصی بیمار که منجربه شناسایی بیمار شود ثبت نخواهد شد.

اطلاعات عمومی : مثل نظرات و کامنت‌ها یا امتیاز شما به پزشک و …. این اطلاعات با نام مستعار شما بعد از تأیید مدیر برای عموم قابل نمایش خواهد بود.