ویزیت فوری با پزشک آنلاین

حریم خصوصی

تمام اطلاعات هویتی محرمانه شما (نام و فامیل، شماره تلفن و هرگونه اطلاعات تماس که منجر به شناسایی گردد) که به هر نحو در سامانه ثبت می‌شود کاملاً توسط ایزو ویزیت محرمانه تلقی شده و تمام تلاش خود را جهت عدم افشای این اطلاعات به کار خواهیم بست.

ضمنا به اطلاع میرساند تنها اطلاعاتی از بیماران که به پزشک، مشاور و ماما قابل نمایش است، نام کاربری (انتخاب شده توسط بیمار)، قد، وزن و استان محل زندگی می باشد. کدملی نیز جهت استعلام از بیمه و نوشتن نسخه توسط پزشک در صورت رضایت و در اختیار گذاشتن بیمار، به پزشک نمایش داده خواهد شد.

سایت ایزو ویزیت تمام تلاش خود را مبنی بر حفظ هویت و محرمانگی فضای ویزیت می کند و این را وظیفه اصلی خود می‌داند.