ویزیت فوری با پزشک آنلاین

مشاوره با متخصص روانشناسی

  1. متخصص روانشناسی

    x

مشاهده تمام خدمات

مشاهده تمام خدمات

هاله هادی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.9 ( 52 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

علی رستمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

اراک

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

5 ( 4 نظر )

تجربه
5 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

آزاده رحیمی آشتیانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

4.7 ( 16 نظر )

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

دکتر کاملیا ساداتی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

مشاوره آنلاین مامایی, سلامت ...

5 ( 160 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
23 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشاوره آنلاین مامایی, سلامت ...

سحر بهروزیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

4.2 ( 17 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

دکتر زهرا شبرخ فومنی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5

تجربه
4 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

فاطمه هاشمیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

بندر ماهشهر

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

5

تجربه
14 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

سمانه سیفیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 5 نظر )

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر مرجان قاضی زاده

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

4.9 ( 37 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 ساعت

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

سارا مددزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.8 ( 69 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

فرزانه سلیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

5 ( 13 نظر )

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

حافظ عطاپور

متخصص روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

4.7 ( 41 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 23 ساعت

تجربه
12 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

دکتر مجید مهرمحمدی

دکترا روانشناسی

اصفهان

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 4 نظر )

تجربه
28 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر آرمین فیروزی

متخصص روانشناسی

تهران

خدمات:

سلامت جنسی, سکسولوژی و زناشو ...

4.7 ( 5 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, سکسولوژی و زناشو ...

پریسا پروانه

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

4.5 ( 2 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
16 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

دکتر مریم شجاعیان

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 1 نظر )

تجربه
3 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر علی صادقی

دکترا روانشناسی

اصفهان

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

4.4 ( 28 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 9 ساعت

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

امیرحسین نصیریان

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

سلامت جنسی, درمان زود انزالی

5 ( 6 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 2 ساعت

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, درمان زود انزالی

آسیه لطفعلی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 5 نظر )

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر مهرداد ساسانی

دکترا روانشناسی

تبریز

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 1 نظر )

تجربه
17 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر محمد کیان بخت

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

5 ( 4 نظر )

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

دکتر اصغر شمسی پور چوبر

متخصص روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4 ( 3 نظر )

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

غلامرضا رامفر

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.8 ( 11 نظر )

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

زینب قاسمیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

رشت

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.9 ( 133 نظر )

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

دکتر مژگان افضلی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

4.2 ( 22 نظر )

تجربه
12 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

آناهیتا ویسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زاهدان

خدمات:

روانشناسی, مشاوره زوج درمانی

5 ( 2 نظر )

تجربه
5 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

روانشناسی, مشاوره زوج درمانی

دکتر ذبیح اله خان محمدی

دکترا روانشناسی

ابهر

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 8 نظر )

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

نادیا کیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.8 ( 123 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 2 ساعت

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

نظرات
نظر/سوال خود را وارد نمایید:
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 تعیین تخصص

در مرحله اول به صفحه پزشکان سایت ایزو ویزیت مراجعه و با کمک فیلترها نوع تخصص پزشک را مشخص کنید.

2 انتخاب پزشک

در مرحله دوم بعد از بررسی متخصصین فیلتر شده، پزشک موردنظر خود را انتخاب کنید.

3 انتخاب موضوع و نوع ویزیت

در این مرحله وارد پروفایل پزشک شده و نوبت به انتخاب موضوع ویزیت آنلاین رسیده است. بعد از انتخاب موضوع ویزیت، نوع ویزیت (تلفنی، متنی) را تعیین کنید.

4 مکالمه امن با پزشک

در مرحله چهارم بعد از ورود به صفحه چت امن با پزشک به سوالات پاسخ دهید.

5 پرداخت و شروع مشاوره

در مرحله آخر بعد از پاسخ به سوالات، ویزیت را پرداخت کرده و مشاوره آنلاین خود را با پزشک شروع کنید.

علیرضا شریفی شایان
علیرضا
کاربر عضو 1403/01/15

دچار استرس وزود انزالی هنگام ورزش

مریم میرزایی نادر
مریم
کاربر عضو 1402/12/04

مشکل از اوناس ولی منو مقصر میدونن هیییییییی

مریم میرزایی نادر
مریم
کاربر عضو 1402/12/04

سلام منم بیماری دوقطبی دارم حتی بستری هم شدم ب اندازه یک ماه گاهی خوبم گاهی نه ۲ بار هم زندگی فشار آورد و زدم بیرون .ازدواج هم کردم ۱۷ سالمه خداروشکر شوهرم خوبه ولی من آنقدر ک خواهر و مادرم دارم ضربه میبینم از شوهر و مادرشوهر نمیبینم شرایط منم جوری ک باید صبح ها بیام خونه مامانم اینا .
گاهی میخام برای یک بارم ک شده خودمو خلاص کنم ولی حیف ک شوهرم دوستم داره .الان ک اینو میگم بریدم 😅😑

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به مریم
پشتیبان سایت 1402/12/05

سلام مریم عزیز.پیشنهاد می کنم ویزیت آنلاین با روانپزشک بگیرید و مداوم تحت نظر باشید. بیماری شما با یک دوره و یک ماه دارو مصرف کردن درمان نمیشه.

فرشته حسینی
فرشته
کاربر عضو 1402/06/15

سلام و درود. من ۲۰ سالمه جدیدا فکرهای بسیار مسخره میاد توی ذهنم مثالا میام در کمد روباز کنم نمیتونم لباس مشکی انتخاب کنم ۱۰ بار برمیدارم میزارم سر جاش و میگم نکنه اینو بپوشم کسی بمیره یا اگر اینکار رو بکنم چیز بدی به سرم میاد اگر الان بلند شم و موهامو شونه کنم چیزی میشه یا نمیشه .. دارم دیوونه میشم دیگه هر چیز بی ربط و مسخره ای رو ربط میدم بهم و از درونم انگار چیزی منع یا تشویقم میکنه برای کارای ساده ی روزمره ام ...اینششکلی نشینم اینو نخورم اینکار نکنم حتی قاشق چنگالم ست بشه به کسی دوسش دارم میرسم ست نشه نه ؛ اهنگ اینو پلی کنم ایمجوری میشم و به این عکس نگاه کنم همین بلا سرم میاد حتی رو عدد تلوزیون(چون ۲۰ سالمه اگر بزارم روی ۲۰ موضوع همین فبلمو تجربه میکنم و..) واقعا خرافاتی شدم احساس میکنم دائم خودخوری دارم واقعا نمیتونم چجوری توصیفش کنم اما به شدت ازار دهنده هست کاملا یه شکل لباس میپوشم چون میگم اگر فلان رنگو بپوشم فلان اتفاق میوفته فلان چیزو بپوشم این اتفاقه نمیوفته... خودمم سابقه افسردگی حاد داشتم و دارو مصرف میکردم. ایا این وسواس فکری هست؟؟
و اینکه بی ضرر ترین قرص سرتالین هست و میشه مصرف کنم چون زندگیم حالمو داره بهم میزنه حس میکنم منع شدم از هر چیزی تا اتفاقی نیوفته..امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم
قبلا رو کمتر چیزایی همچین فکرایی داشتم الان پیرامونم تک تک وسایلای اطرافم فیلم حرف اهنگ همه چی همین حس رو دارم واقعا حتی روی حرکات خودم

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به فرشته
پشتیبان سایت 1402/06/15

سلام فرشته عزیز.شما باید حتما با یک روانشناس در مورد ترسهای بی مورد و وسواس فکریتون گفتگو کنید و نیاز به چند جلسه درمان دارید.اگر پیگیر باشید و به توصیه های پزشک عمل کنید ان شالله درمان خواهید شد.پیشنهاد می کنم ویزیت آنلاین با روانشناس بگیرید و درمانتون را هر چه زودتر شروع کنید.

مرضیه
کاربر مهمان 1402/05/16

سلام و وقت بخیر من ۳۶ ساله هستم مجرد و اختلال دو قطبی پی تی اس دی و اختلال شخصیت کلاستر بی دارم چندساله تحت درمانم ولی مرتب دچار بی خوابی میشم میخواستم بدونم تکنیک هایی برای رفع این مشکل وجود داره اگه هست لطفا راهنمایی کنید مرسی

Mohil Mahmoodi
Mohil
کاربر عضو 1402/05/03

من جدیدا دچار افسردگی شدم احساس میکنم مدام به همسرم حساس شدم و شکاک شدم .عصبی شدم ممنون میشم راهنمایی کنید

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به Mohil
پشتیبان سایت 1402/05/04

سلام کاربر عزیز.بهتره ویزیت آنلاین با روانشناس بگیرید تا کمکتون کنند.

فاطیما
کاربر مهمان 1402/04/10

سلام من یه دخترم ۱۶سالمه و من اعتماد به نفس ندارم جوری که حتی یه عکس از خودم ندارم و خودمو با بقیه مقایسه میکنم و بشدت افسرده شدم

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به فاطیما
پشتیبان سایت 1402/04/10

سلام فاطیمای عزیز.شما باید تکنیکهای اعتماد به نفس را یاد بگیرید تا خودتون را همین جور که هستید بپذیرید و دوست داشته باشید.پیشنهاد می کنگ ویزیت آنلاین با روانشناس بگیرید تا در این راه کمکتون کنند.

فرشته حسینی
فرشته
کاربر عضو 1402/04/06

سلام . من از بچگی به شدت رو بعضی صدا ها حساس هستم مثل پاندول ساعت کوبیدن چیزی به اهن صدای کریستال صدای موتور ...معذرت میخوام اینو‌میگم اما حس دیوونگی و وحشیانه غیر قابل تحملی بهم دست میده .اینکه احساس میکنم این صدا هیچوقت تموم نمیشه حتی وقتی هیچ صدایی نیست با فکر اینکه مثلا من دیشب چطوری صدای پاندول رو تحمل کردم همون حالات رودوباره برام رقم میزنه! بچه بودنی به شدت ازده شدم چون کسی درکم نمیکنه. تکون خوردن لوستر پرده با وزش باد تولید صدای بیرونی با وزش باد یا حتی با سرعت رفتن ماشین یا با تاب سرعتی رفتنم همشون همون حالات رو ایجاد میکنن با اینکه صدایی نیست حتی! وقتی عادت ماهانه ام یا بسیار خسته یا ناراحت این حالات بیشتر اتفاق می افتن .خواب بسیااار بسیار سبک دارم . خواستم راهنماییم کنید اگر بیماریه اسمش چیه قابل درمانه؟همش سلامتیمو از خدا میخوام بسیار دردناک و زجر اورده و بخصوص ک کسی درک نمیکنه و مسخره میکنن و بیشتر صدا تولید میکنن. غیر قابل توصیف و غیر قابل تحمله فقط اینو میتونم بگم...
ممنون میشم رتهنمایی کنید یک عمر دعاتون میکنم
متخصص اعصاب و روان و روانشناس هم رفتن نتونستن تشخیص بدن رهاکین و ایمی پرامین دادن که بدتر شد ?

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به فرشته
پشتیبان سایت 1402/04/06

سلام فرشته عزیز.احتمالا شما به بیماری میسفونیا یا صدابیزاری مبتلا هستید.سعی کنید در محیط بیرون از خانه از گوش گیر استفاده کنید تا صداها کمتر آزارتون بدند.در محیط خانه عواملی که باعث آزارتون میشند را یا حذف کنید و یا فقط از اتاق خودتون حذف کنید.تا جاییکه ممکنه وسایلی که صداهای آزاردهنده برای شما تولید میکنن را حذف کنید.سعی کنید استرس و افکار منفی را از خودتون دور کنید.حتما مدیتیشن و یوگا انجام بدید.میتونید ویزیت آنلاین با روانشناس یا روانپزشک بگیرید تا در درمان کمکتون کنند.آرزوی سلامتی و آسایش براتون دارم.

سوگل ارجمندی
سوگل
کاربر عضو 1402/02/31

سلام من دختری ۲۴ ساله هستم و یک ساله که به شدت احساس افسردگی دارم و تمامی علائم اون اعم از کم اشتهایی ، اضطراب ، پرخاشگری ،گریه ی زیاد و... را دارم دلیل اصلی اون اینه که میترسم به کسی که دوسش دارم نرسم ۳ ساله به پاش صبر کردم ۲ بار به پدر و مادرش گفت گیر دادن که باید سربازیت تموم شه میترسم سربازیش تموم شه به یه چیز دیگه گیر بدن راستش از تنها شدن و ترک شدن ابروریزی میترسم خیلی .از طرفی بچه بودم خیلی شیطون بودم میترسم سر بکارتم بلایی اومده باشه پدر و مادرشم که همینطوری گیر هستن میترسم اینم مزید بر علت بشه نمیخوام از دستش بدم واقعا الان من باید چیکار کنم دارم خل میشم از استرس همش کابوس میبینم همش میترسم بهم بخوره من حتی خواستگارم داشتم تو این سه سال اصلا راهشون ندادم یعنی واقعا میخوامش چیکار کنم ارامش به دست بیارم

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به سوگل
پشتیبان سایت 1402/03/01

سلام رومینای عزیز. وابستگی و علاقه زیاد به فرد مورد علاقه در سن شما کاملا قابل درکه. ولی بهتره با دید باز و مشورت با افراد ذی صلاح تصمیم درست بگیرید.پیشنهاد می کنم ویزیت آنلاین با روانشناس بگیرید و در مورد کنترل استرس و نگرانیهاتون از ایشون مشورت بخواهید.

سوگل @ در پاسخ به پشتیبان
کاربر عضو 1402/03/01

ببخشید من نمیدونم با کی در این زمینه مشورت بگیرم حتی نمیدونم عنوانش برا افسردگی ، مشاوره ازدواجه ، استرسه واقعا نمیدونم میشه شما یک دکتر رو پیشنهاد بدید بهم

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به سوگل
پشتیبان سایت 1402/03/01

رومینای عزیز میتونید با دکتر نادیا کیان مشاوره افسردگی بگیرید.

دکترپریسا علیمی @ در پاسخ به سوگل
دکترای حرفه ای پزشک عمومی 1402/04/06

سلام مرضیه عزیز،شما با افکارتون ،دنیای اطرافتون رو خلق میکنید وبراساس باورها وفرکانس ها وورودی هایی که به جهان هستی میفرستید اتفاقات رو رقم میزنید ما زمانی که پیش خداوند بودیم احساسات نداشتیم زمانی که ما به این دنیا اومدیم احساسات درماخلق شد تا مثل قطب نما به مابگن ایا ما درمسیرهستیم یانه؟اگراحساس شما خوبه یعنی درمسیردرستی دارید حرکت میکنید ولی اگراخساس بدی دارید یعنی دارید ازمسیردورمیشوید،،احساس پشت خواسته های شما ترس وحس از دست دادنه،یعنی کانون توجه شما دایم چون روی نازیبایی هاست دایما ازاین نازیبایی هابیشتر واردزندگیتون میشن پس باید تمرکزتون روبگذارید روی نکته ها واتفاقات خوب زندگیتون، تا نتایج عالی بیشتر وبیشتر خلق بشن اگردوست داشتید میتونید درسایت با ویزیت تلفنی تماس بگیرید تا تمرین کنترل ذهنتون روبه شما بگم درپناه الله یکتا باشید.

حسام
کاربر مهمان 1401/12/19

سلام وقت بخیر من سر یه دوراهی بزرگ قرار گرفتم تو یه شک بزرگ که رفیق صمیمی من با عشقم وارد رابطه شده یا ن نمیدونم چیکار کنم

لیلا راستان @ در پاسخ به حسام
کارشناسی ارشد روانشناسی 1402/01/30

سلام باید این موضوع تمامی جوانب بررسی بشه ‌‌نیاز به اطلاعات بیشتر و‌بررسی شخصیت افراد صورت بگیرد نا تصمیم گیری و‌نتیچه بهتری داشته باشیم به همین منظور در صورت تمایل بک نوبت مشاوره تلفنی از سایت بگیرید
ممنون

دکترمجید مهرمحمدی @ در پاسخ به حسام
دکترا روانشناسی 1402/02/05

بهتره زمانی که عصبانی نیستید،اول باعشقتان وسپس با رفیق صمیمی خود صحبت کنید.

دکترپریسا علیمی @ در پاسخ به حسام
دکترای حرفه ای پزشک عمومی 1402/04/06

سلام حسام عزیز،این روبه خاطرداشته باشید که شما بدون اینکه لازم باشه کسی درزندگیتون باشه به خودی خود ارزشمندهستید قانون هستی اینه که شما به هرچی توجه کنید ازهمون فرکانس اتفاقات بیشتروارد زندگیتون میشن ،الان شماکانون توجهتون چون روی ازدست دادن دوستتون هست پس اتفاقاتی ازاین قبیل بیشتروارد زندگیتون میشن. شما باید تمرکزتون رو ازروی این قضیه بردارید وتوجهتون رو روی نکات مثبت خودتون و رفیق صمیمی تون یا هرچیز دیگری که حس خوبی بهتون میده بذارید اگردوست داشتید میتونیم باهم تماس تلفنی داشته باشیم تا بتونیددرزندگی شخص تان اتفاقات خوبی خلق کنید به امید بهروزی

پگاه رضوانی
کاربر مهمان 1401/12/16

سلام وقتتون بخیر من یه برادر ۳۰ ساله دارم که سرکار نمیره و خیلی پرخاشگر هست پدر و مادرم خیلی اذیت میکنه در ضمن مواد هم مصرف میکنه چن روز ترک میکنه دوباره مصرف میکنه دیوار اتاقش نقاشی خط‌کشی میکشه رو دوتا دستاش پر از نقاشی میکنه از این وضع خسته شدیم دکتر هم نمیاد باید چکار کنیم

هستی مرگن
هستی
کاربر عضو 1401/11/28

سلام من ۴۱ ساله هستم ،۳ سال هست متارکه کردم خیلی دوست داشتم و دارم به زندگی سابق برگردم ولی همسر سابقم موافق نیست ایا باید دیگه فکر برگشت را نکنم؟

لیلا راستان @ در پاسخ به هستی
کارشناسی ارشد روانشناسی 1401/11/30

سلام عزیزم باید بررسی بیشتر بشه و تمام ابعاد این تصمیم مورد بررسی قرار بگیره تا تصمیم درست و منطقی تر گرفته بشه و نیاز به شرح حال بیشتری از گذشته و اتفاقاتی که در طول این مدت افتاده هست به همین دلیل پیشنهاد می کنم یک ثبت نوبت مشاوره تلفنی داشته باشید

دکترپریسا علیمی @ در پاسخ به هستی
دکترای حرفه ای پزشک عمومی 1402/04/06

سلام دوست عزیز،اگرهمسرتون درمدار زندگی شما باشند دوباره به شما برمیگردند. شما تمرکزتون رو از روی این قضیه بردارید برای خودتون یک هدف که براتون رسیدن بهش باارزشه انتخاب کنید شما همینجوری هم با ارزش هستید ‌شما باید روی عزت نفس واحساس لیاقت خودتون کارکنید اونوقت میبینید چجوری اتفاقات خوب رقم میخورند دوست داشتید باهم تماس تلفنی داشته باشیم

زهرا
کاربر مهمان 1401/11/24

سلام من دختر14ساله ای هستم که خانواده بسیار سختگیری دارم و من نیاز دارم با یکی صحبت کنم

لیلا راستان @ در پاسخ به زهرا
کارشناسی ارشد روانشناسی 1401/12/02

سلام عزیزم شما تو سن۱۴سالگی و سن نوجوانی هستید و احساس درک نشدن و یکسری چالش های روانی با خانواده دارید اکر تمایل داشته باشید یکنوبت مشاوره تلفنی با من داشته باشید تا بهتر بتونم بهتون کمک کنم
موفق باشید

فرزانه کرمزاده آزادبخت
کاربر مهمان 1401/11/24

بتازگی دچار حالات عصبی میشم پرخاشگری میکنم و دیگه نمیتونم صبوری کنم احساس میکنم دارم کم میارم حوصله بچه هام رو مثل سابق ندارم

لیلا راستان @ در پاسخ به فرزانه کرمزاده آزادبخت
کارشناسی ارشد روانشناسی 1401/12/02

سلام عزیزم
با توجه به توضیحاتی که دادید بنظر می رسه خلق شما کاهش پیدا کرده و در آغاز افسردگی هستید اما برای تشخیص دقیق ترنیاز به اطلاعات و شرح حال کامل شما می باشد در صورت تمایل یک ویزیت تلفنی با من ثبت کنید تا بهتر بتونم کمک کنم و راهکارهایی برای افزایش خلق و کنترل خشم بهتون داده بشه

حمید رضا الماسی
حمید رضا
کاربر عضو 1401/11/21

من پسر بسیار زیاد خجالتی هستم.

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به حمید رضا
پشتیبان سایت 1401/11/23

سلام دوست عزیز
به شرح حال بیشتری از شما نیاز داریم
اینکه چند سالتونه و توضیحات بیشتری از خودتون
لطفا یک مشاوره با یکی از روانشناسان ثبت کنید

سمیرا قاسمی
کاربر مهمان 1401/11/15

سلام ، من ۶ سال پیش مبتلا به سرطان شدم و درمان شدم، احساس میکنم از زمان بیماری مشکلاتی برام بوجود اومده، برای حل این مشکل در انتخاب پزشک مشکل دارم، ممنون میشم اگر راهنماییم بفرمایید که برای این مشکل به کدام روانشناس باید مراجعه کنم.

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به سمیرا قاسمی
پشتیبان سایت 1401/11/16

سلام
خانم دکتر مژگان افضلی

لیلا راستان @ در پاسخ به سمیرا قاسمی
کارشناسی ارشد روانشناسی 1401/11/24

سلام من در حوزه سرطان فعالیت می کنم اگر تمایل داشتید از سایت نوبت بگیرید

هانا خلفی
هانا
کاربر عضو 1401/10/28

سلام دکتر نامزد دارم ولی هنوز صیغه محرمیت خوانده نشده خانوادم اجازه نمیدن با هم بریم بیرون حتی تو اتاق با هم تنها بشینیم میگن عقدم کنید نمیشه اجازه نمیدیم چون احتمال به هم خوردن هست نامزدم و خانوادش هم از این موضوع خیلی نگرانن و ناراحت
نامزد میگه من قبول نمیکنم اینجوری و این شرایط
خیلی نگرانم اگه به هم بخوره و اخرم خراب شه

فاطمه الف
فاطمه
کاربر عضو 1401/10/24

همسرم شکاک هست، از یه موضوع کوچیک بهم شک کرده ول کن نیست،، سه ساله زندگی رو بهم زهر کرده تهدید به طلاق میکنه، دوتا بچه کوچیک دارم،، نمیذاره به پدر مادرامون بگم که سر چی مشکل داریم میگه اگه بگی آبروریزی میشه، دیگه طلاقت میدم بارها گفتم برو طلاق بده ولی اقدامی هم نمیکنه.. اخلاقی خاااصی داره،، خیلی تحقیر و تضعیفم میکنه.. لطفا هر عزیزی که تحربه درمان چنین شخصی رو دارند پاسخ بدهند تا وقت مشاوره بگیرم

سلام فاطمه عزیز
باید موضوع در جلسه مشاوره شفاف مطرح بشه و ابعاد مختلف رابطه شما در کنار این موضوع بررسی بشه.و دلایل ایجاد تعارضات مشخص بشه و بعد نظر تخصصی داده میشه که چه مسائلی قابل حل یا تعدیل شدن هست و سپس مداخله و راهکارهای لازم رو دریافت میکنید.

فاطمه @ در پاسخ به فاطمه
کاربر عضو 1401/10/25

امکان تماس تلفنی ندارم، وویس میتونم بذارم؟؟

فاطمه @ در پاسخ به فاطمه
کاربر عضو 1401/10/25

تایم وویس چقدر باید باشه؟ یک جلسه ، شامل چه مقدار تایمی میشه؟

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به فاطمه
پشتیبان سایت 1401/10/26

سلام. بله امکانش هست

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به فاطمه
پشتیبان سایت 1401/10/26

هر جلسه 15 دقیق است  

بله

علی
کاربر مهمان 1401/10/10

سلام من پسری ۲۱ ساله که علاقه شدید به دختر عموم دارم و ۱ ساله که میخوام بهش بفهمونم که دوسش دارم ولی نمیفهمه البته اونم ۷ سال از من کوچیکتره رو هم نمیشه روراست بهش بگم من باید چیکار کنم

سلام علی عزیز
سن شما و دخترعموتون قطعا سن ازدواج نبست. نیاز هست هدف شما از ابراز علاقه و مسائل فکری و هیجانی و عاطفی شما در مورد مسئله ارتباط با جنس مخالف در مشاوره فردی بررسی بشه.
در صورت تمایل تایم مشاوره رزرو کنید و توصیه ها و کمک تخصصی لازم رو دریافت کنید

اعظم زعفرانی
کاربر مهمان 1401/06/09

سلام روزتون بخیر
من به شدت احساسی هستم این خیلی اذیتم میکنه واسه هر چیزی گریه میکنم خیلی زباد واقعا از اینکه اینجوری هستم خیلی اذیت میشم لطفا راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به اعظم زعفرانی
پشتیبان سایت 1401/06/09

سلام وقت بخیر
دوست عزیز باید شرح حال بیشتری از شما داشته باشیم تا بتونیم متوجه ریشه مسئله بشیم لطفا یک مشاوره  روانشناسی ثبت کنید تا راهنمایی بشید

آزاده رحیمی آشتیانی @ در پاسخ به اعظم زعفرانی
کارشناسی ارشد روانشناسی 1401/10/09

سلام دوست عزیز
باید بررسی بیشتر بشین ولی به نظر میاد شما خلع عاطفی داشته باشید شما کودک آسیب پذیرتون فعال هست و به خاطر همین گریه می کنید باید یاد بگیرید به کودک درونتون توجه کنید

سلام خدمت شما
با این شرح حال مختصر، نمی توان در مورد علت مسئله نظری داد و تشخیص های افتراقی زیادی مطرح هست. یک مصاحبه ی جامع روان می تونه علت رو ریشه یابی کنه و براساس اون راه حل ها بررسی بشه.

مشاوره آنلاین با بهترین متخصصان روانشناسی

در سایت ایزو ویزیت می‌توانید برای دریافت مشاوره از بهترین روانشناسان و مشاورین برای مشکلاتی همچون: زوج درمانی، افسردگی، استرس، فوبیاها، کنترل هیجان، مشاوره تحصیلی، اختلال سلوک، اعتیاد، مدیریت خشم، سندرم آسپرگر، اعتماد به نفس، مشکلات زناشویی، وسواس، مهارت‌های ارتباطی، مشکلات شخصیتی و... از بهترین روانشناسان ویزیت آنلاین، مشاوره آنلاین تلفنی و نوبت حضوری دریافت کنید.