مشاوره با متخصص دندانپزشک

ویزیت آنلاین همراه با تضمین رضایت

ارتباط تلفنی و متنی با پزشک متخصص

5 از 5
5 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر سعید مزیدی دندانپزشک آنلاین
دکتر سعید مزیدی دندانپزشک
5 از 5
2 سال تجربه
0 نظر

بدون بیمه

دکتر شیرین کلاهدوز دندانپزشک آنلاین
دکتر شیرین کلاهدوز دندانپزشک
5 از 5
9 سال تجربه
4 نظر

بدون بیمه

دکتر مهناز ارثی دندانپزشک آنلاین
دکتر مهناز ارثی دندانپزشک
5 از 5
10 سال تجربه
0 نظر

تحت پوشش بیمه

دکتر الهام مُطلّبی دندانپزشک آنلاین
دکتر الهام مُطلّبی دندانپزشک
5 از 5
1 سال تجربه
3 نظر

تحت پوشش بیمه

نظرات
نظر/سوال خود را وارد نمایید:
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 انتخاب پزشک و متخصص

پزشک و یا تخصص مورد نظر خود را انتخاب کنید..

2 انتخاب نوع ویزیت

بر اساس نوع ویزیت ارائه شده از سمت پزشک که شامل “ویزیت متنی” و “ویزیت تلفنی” انتخاب کنید.

3 پاسخ به سوالات

به سوال های ارسال شده در صفحه چت پاسخ دهید

4 پرداخت مشاوره

ویزیت خود را از بین روش های پرداخت “آنلاین” یا “کارت به کارت” یا “ارزی” پرداخت کنید.

5 پاسخ پزشک به شما

بر اساس نوع ویزیت انتخاب شده، پزشک به شما پاسخ میدهد یا با شما تماس میگیرد.