برای شروع نیاز به کمک داری؟

تماس بگیر

سوالات کوتاه پزشکیت رو رایگان بپرس

لیست سوالات

تاثیر روی بر وزن نوزادان هنگام تولد

ایزوویزیت

تاثیر روی بر وزن نوزادان هنگام تولد

سطح مقاله: تخصصی | 1401-06-24 | خواندن 7 دقیقه | 100 بازدید

وزن هنگام تولد یکی از عوامل اصلی تعیین کننده بقاء رشد جسمانی و مغزی آینده کودک و نشانه معتبری از رشد داخل رحمی و یک شاخص مهم از سلامت نوزاد می باشد و به عنوان وسیله ای برای سنجش بارداری سالم در نظر گرفته می شود و این شاخص با سلامتی مادر، کیفیت مراقبتهای دوران بارداری، عوامل اجتماعی-اقتصادی و کیفیت تغذیه مادر مرتبط است. وزن کم نوزاد هنگام تولد (وزن زیر 2500 گرم) منجر به افزایش مرگ و میر، ازدیاد معلولیتها و بیماریها در دوران کودکی می گردد. 

نقش ریز مغذی ها بر سلامت جنین

حاملگی با افزایش نیاز به ریز مغذی ها ازجمله روی همراه است و کاهش این ریز مغذی ها می تواند حاملگی را تحت تاثیر قرار دهد. عنصر روی نقش مهمی در طی امبریوژنز و رشد جنین ایفا می کند. از اینرو نیاز به روی در طی بارداری افزایش می یابد. با افزایش دریافت روی در رژیم غذایی، افزایش جذب روی، کاهش از دست دادن روی و تغییر در ساخت روی در بدن میتوان افزایش نیاز بدن به روی را در بارداری پاسخ داد. برخی از محققین بیان کردند فراهم شدن ذخایر تغذیه ای در دوران بارداری برای رشد جنین، ضروری بوده و کمبود ویتامین ها و مواد معدنی به ویژه اسید فولیک، ویتامین B12، کلسیم، آهن و روی با پیامدهای نامطلوبی در بارداری همراه است و به رشد و تکامل و سلامت جنین آسیب می رساند. همچنین وجودارتباط بین کمبود روی با زردی در نوزادان نیز مطرح شده است ولی مصرف روی در نوزاد نتوانسته است بروز وشدت زردی را کاهش دهد.


پیشنهاد مطالعه مقاله:

تغذیه در بارداری

لیست مواد غذایی که نباید در دوران بارداری مصرف کنید


در دوران بارداری به علت افزایش گلبول سازی و رشد جنین و تشکیل جفت، نیاز مادر به مکملها افزایش می یابد در صورت دریافت ناکافی مکملها توسط مادر و با توجه به افزایش حجم پلاسمای مادر و آنمی فیزیولوژیکی که در بارداری به وجود می آید و نحوه اکسیژن رسانی به جنین، مواد غذایی کافی به جنین نمی رسد و ممکن است رشد جنین مختل گردد. 

توجه به هزینه های بالای مراقبت های نوزادان کم وزن و مشکلات آنها و مراقبتهای پس از تولد این نوزادان، از چند دهه قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است، به نحوی که آنها به اشکال مختلف سعی در ارتقاء محیط زندگی نوزادان کم وزن و تسریع روند تکامل این نوزادان کرده اند. یکی از راههای افزایش وزن هنگام تولد می تواند استفاده از مکملهای حاوی عنصر روی توسط مادران طی بارداری باشد. 

نقش روی بر سلامت جنین

اگرچه کمبود شدید روی نسبتاً نادر است ولی کمبود خفیف تا متوسط روی بسیار شایع است. یکی از دانشمندان طی تحقیقات خود تخمین زده است که حدود 82% از زنان باردار در دنیا به میزان کافی روی دریافت نمی کنند. تخمین های اخیر نشان داده است که سالانه حدود نیم میلیون مرگ مادر و کودک ناشی از کمبود روی رخ می دهد که این مسئله نگرانیهای زیادی را در مورد دریافت روی توسط زنان باردار در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تخمین زده اند که تقریباً 50% زنان در سنین باروری از کمبود روی رنج می برند. کمبود روی در سرم مادر باعث کاهش انتقال روی به جنین شده و خطر نقایص تکاملی را افزایش می دهد.

روی نقش های مهم ساختاری و آنزیمی در بسیاری از پروتئینها ایفا می کند. بخشی از اثرات تراتوژنی کمبود روی به دلیل ایجاد تغییر در فعالیت پروتئینهای جنین است.

سطح سرمی روی در نوزادان با وزن کم (LBW) نسبت به نوزادان با وزن مطلوب به میزان قابل توجهی پایینتر است. همچنین سطح روی در مادران نوزادان با وزن کم (LBW) در مقایسه با مادران نوزادان با وزن مطلوب کمتر است. سطوح پایین روی در مادر با سطوح پایین روی در نوزادان با وزن کم (LBW) مرتبط است. محققین نشان دادند که سطوح روی در سرم مادرانی که در سنین پایین باردار شده اند (SGA) نسبت به سرم مادران نوزادان با وزن مطلوب، پایین تر است. همچنین نشان دادند سطح روی ارتباط مثبتی با وزن هنگام تولد دارد و نوزادان LBW سطوح پایین تری از روی را دارند که ممکن است یک فاکتور مستقل مؤثر بر وزن هنگام تولد باشد.

سنجش کفایت سطح روی مواد غذایی

هیچ ابزار معتبری برای سنجش کفایت سطح روی مواد غذایی وجود ندارد. این ارزیابی، مشکل است چون این واقعیت وجود دارد که تمام روی هضم شده، توسط ارگانیسم مصرف نمی شود و فراهمی زیستی آن ممکن است تحت تأثیر جذب روده ای یا گردش خون قرار گیرد. جذب روده ای ممکن است توسط فاکتورهای آنتاگونیستی در رژیم غذایی مانند فیتات، اگزالات، تاننها و پلی فنولها کاهش یابد در حالیکه در گردش خون ممکن است روی با مس و آهن رقابت کند که البته به میزان این عناصر در گردش خون بستگی دارد.

عدم افزایش مناسب روی سرم با وجود مصرف مکمل ممکن است به علت عدم کنترل سن بارداری یا غلظت آلبومین سرم و یا حجم کم نمونه ها باشد. علی رغم این محدودیت ها، در حال حاضر غلظت سرمی روی به عنوان شاخص بیوشیمیایی وضعیت روی در طی بارداری به کار می رود و شاخصی برای ارزیابی تأثیر مکمل روی در زنان باردار می باشد.

تغییرات میزان فیزیولوژیک متابولیسم روی در بارداری

تغییرات فیزیولوژیک متابولیسم روی در بارداری شامل تغییر در توزیع بافتی روی در بدن، افزایش جذب روی، کاهش از دست دادن اندوژنیک روی و تغییر در ساخت روی می باشد. میزان افزایش سطح روی در بارداری حدود 5 تا 7 درصد روی کل بدن نسبت به زنان غیرباردار می باشد. از حدود 100 میلی گرم کل افزایش سطح روی در بارداری، 57% در جنین، 5/6% در جفت، کمتر از 1% در مایع آمنیون، 24% در رحم، 5% در بافت پستان و 5/6% در افزایش حجم خون مادر تجمع می یابد. لذا منطقی بنظر می رسد که مصرف روی در مادر منجر به افزایش سرمی سرمی مادر شود.

غلظتهای پایین روی در سرم مادر باعث کاهش انتقال جفتی روی به جنین می شود. از اینرو یونیسف استفاده از مکملهای مولتی ویتامین حاوی روی را به تمام زنان باردار در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده است. از آنجائیکه مکمل روی به میزان قابل توجهی رشد وزنی و قدی کودکان در حال رشد را بهبود می بخشد، به نظر می رسد مصرف مکمل مولتی ویتامین حاوی روی توسط مادر، رشد جنین را بهبود ببخشد. مصرف پرناتال مکمل آهن و روی باعث افزایش وزن هنگام تولد نوزادان در مادران آنمیک و دچار کمبود آهن می شود ولی در مادرانیکه ذخایر بالای آهن در اوایل بارداری دارند، مصرف این نوع از مکملها بر وزن هنگام تولد نوزادان، تأثیری ندارد. 

نتیجه گیری:

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مصرف روی توسط مادران در دوران بارداری باعث افزایش سطح روی در سرم نوزادان نمی شود اما باعث افزایش وزن در این نوزادان می شود. با توجه به اهمیت وزن نوزادان هنگام تولد و افزایش همبستگی بین کاهش وزن و میزان مرگ و میر و دیگر عوارض در نوزادان، مصرف مکمل روی در کنار سایر ریز مغذی ها باید ضروری در نظر گرفته شود.

بر چسب ها:
انتشار دهید
مریم ذاکری حمیدی

دکتر مریم ذاکری حمیدی

 • ۱۶ سال عضو هیات علمی(دانشیار) دانشگاه
 • پژوهشگر برتر استان مازندران
 • درمان بیماریهای زنان(کیست تخمدان، میوم، نازایی، کیست پستان، عفونتهای واژینال، اختلالات جنسی و .....)
 • مشاوره آنلاین زنان و مامایی
 • تنظیم خانواده
 • مراقبتهای بارداری
 • مشاوره درمان های جدید  بیماریهای زنان 
 • مشاوره پیش از بارداری
 • مراقبتهای بعد زایمان
 • گذراندن دوره های بررسی سلامت پرده بکارت در پزشکی قانونی تهران

مقالات مشابه
بیماری های کبدی و ریزش مو | سمانه حمزلو حسین آبادی
دکتر سمانه حمزلو حسین آبادی
سمانه حمزلو حسین آبادی

بیماری های کبدی و ریزش مو

سطح مقاله: عمومی | 1401-03-16 | خواندن 5 دقیقه | 279 بازدید

از علایم کبد چرب، ریزش مو است، که این اختلال معمولاً در اثر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی ایجاد می شود.

سندروم پای بیقرار | iso admin
دکتر iso admin
iso admin

سندروم پای بیقرار

سطح مقاله: عمومی | 1400-07-05 | خواندن 5 دقیقه | 1768 بازدید

درمان پای بیقرار با اصلاح مزاج انجام میشود

کیست تخمدان | ریحانه ولیان
دکتر ریحانه ولیان
ریحانه ولیان

کیست تخمدان

سطح مقاله: عمومی | 1400-11-28 | خواندن 6 دقیقه | 810 بازدید

کیست تخمدان : انواع آن ، پیشگری ، علت کیست تخمدان و درمان خانگی و پزشکی کیست

آرتریت (روماتیسم) | پشتیبان ارشد ایزو ویزیت
دکتر پشتیبان ارشد ایزو ویزیت
پشتیبان ارشد ایزو ویزیت

آرتریت (روماتیسم)

سطح مقاله: عمومی | 1400-03-25 | خواندن 5 دقیقه | 342 بازدید

روماتیسم چیست؟ روماتیسم واژه ای در پزشکی است که در مورد گروهی از بیماری ها که مفاصل و بافت همبند را درگیر می کنند،به کار می رود.

کیست سینه چیست ؟ علت به وجود آمدن و چگونگی درمان | ریحانه ولیان
دکتر ریحانه ولیان
ریحانه ولیان

کیست سینه چیست ؟ علت به وجود آمدن و چگونگی درمان

سطح مقاله: عمومی | 1400-11-23 | خواندن 5 دقیقه | 615 بازدید

این مطلب به صورت جامع و کامل در مورد کیست سینه ، علایم، علت به وجود امدن ، روش های تشخیص ، درمان های خانگی و تخصصی کیست سینه است

بلفاروپلاستی | پشتیبان ارشد ایزو ویزیت
دکتر پشتیبان ارشد ایزو ویزیت
پشتیبان ارشد ایزو ویزیت

بلفاروپلاستی

سطح مقاله: عمومی | 1401-06-08 | خواندن 6 دقیقه | 70 بازدید

جراحی زیبایی پلک یا در واقع بلفاروپلاستی ، نوعی عمل زیبایی است که مقصود از آن بهبود شکل ظاهری چشم ها و همچنین بهبود عملکرد پلک ها.

تاثیر روی بر وزن نوزادان هنگام تولد | مریم ذاکری حمیدی
دکتر مریم ذاکری حمیدی
مریم ذاکری حمیدی

تاثیر روی بر وزن نوزادان هنگام تولد

سطح مقاله: تخصصی | 1401-06-24 | خواندن 7 دقیقه | 98 بازدید

وزن هنگام تولد یکی از عوامل اصلی تعیین کننده بقاء رشد جسمانی و مغزی آینده کودک و نشانه معتبری از رشد داخل رحمی و یک شاخص مهم است.

شیزوفرنی | محمد کارگر
دکتر محمد کارگر
محمد کارگر

شیزوفرنی

سطح مقاله: عمومی | 1401-01-25 | خواندن 7 دقیقه | 283 بازدید

شیزوفرنی که با نام های اسکیزوفرنی و روان گسیختگی نیز شناخته می شود، نوعی اختلال روانی است که با علائم روان پریشانه همراه است. 

وسواس فکری-عملی (وسواس، شک و تردید) | پشتیبان ارشد ایزو ویزیت
دکتر پشتیبان ارشد ایزو ویزیت
پشتیبان ارشد ایزو ویزیت

وسواس فکری-عملی (وسواس، شک و تردید)

سطح مقاله: عمومی | 1401-01-29 | خواندن 10 دقیقه | 671 بازدید

وسواس یک از بیماری روانی پیچیده است افراد زیادی درگیر این بیماره هستند. انواع وسواس ، تشخیص ،عوامل تشدید کننده و روش درمان ...

در مورد این مقاله نظر دهید
logo-samandehi

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ایزوویزیت تعلق دارد.