کارشناس مامایی عفت حسن زاده

بیوگرافی

بابیش از۱۸سال سابقه کار در بیمارستانها.زایشگاه.مراکزبهداشتی شهری مراکز بهداشتی روستایی. مطب متخصص زنان.مطب خصوصی مامایی .کلینیک ترک اعتیاد.

اطلاعات تماس

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، بلوار توس

برای شروع مشاوره با کارشناس مامایی یکی از خدمات زیر را انتخاب نمایید: