مشاوره مو

تعداد کل: 259

شکل و فرم موهای شما چگونه است ؟

موهای عادی دارم

55.4% (124 نفر از 224 نفر)

موهای فرفری دارم

21.4% (48 نفر از 224 نفر)

موهای لخت دارم

19.6% (44 نفر از 224 نفر)

موهای سیخ سیخی دارم

3.6% (8 نفر از 224 نفر)

اصلا مو ندارم

0%
تعیین کنید تعداد و حجم موهای سر شما دچار کدامیک از مشکلات زیر هست ؟

ریزش شدید

72.3% (162 نفر از 224 نفر)

ریزش کم

16.1% (36 نفر از 224 نفر)

ریزش سکه ای

0.4% (1 نفر از 224 نفر)

موهای وسط سرم ریخته

6.7% (15 نفر از 224 نفر)

کل موهای سرم ریخته

0.9% (2 نفر از 224 نفر)

کل موهای سر ، ابروها و مژه هام ریخته

0.4% (1 نفر از 224 نفر)

هیچکدام

3.1% (7 نفر از 224 نفر)
از میان موارد زیر موهای شما جزو کدام دسته اند ؟

موهای چرب

43.3% (97 نفر از 224 نفر)

موهای خشک

21.9% (49 نفر از 224 نفر)

موهای معمولی

9.4% (21 نفر از 224 نفر)

گاهی چربه و گاهی خشک

13.4% (30 نفر از 224 نفر)

نمیتوانم تشخیص دهم

12.1% (27 نفر از 224 نفر)

مو ندارم

0%
مشخص کنید آیا موهای سر شما سفید شده یا خیر

مقدار جزئی از موهام بصورت پراکنده سفید شده

42% (94 نفر از 224 نفر)

نصف موهام بصورت پراکنده سفید شده

6.3% (14 نفر از 224 نفر)

بیشتر موهام سفید شده

2.2% (5 نفر از 224 نفر)

اصلا سفید نشده موهام

46.9% (105 نفر از 224 نفر)

یک موضع از سرم موهاش بصورت لکه سفید شده

2.2% (5 نفر از 224 نفر)

چند موضع از سرم موهاش بصورت لکه سفید شده

0.4% (1 نفر از 224 نفر)

تمام موهام سفید شده

0%

مادرزادی سفید بوده

0%

همه موهام ریخته و مو ندارم

0%
رنگ اصلی موهای سر خود در حال حاضر را مشخص کنید

قهوه ای تیره

48.7% (109 نفر از 224 نفر)

مشکی

39.7% (89 نفر از 224 نفر)

قهوه ای روشن

11.2% (25 نفر از 224 نفر)

بلوند

0%

قرمز رنگ

0%

جو گندمی

0.4% (1 نفر از 224 نفر)

زرد رنگ

0%

سفید مادرزادی

0%

مو ندارم

0%
اندازه موهای خود را مشخص کنید

موهامو اکثرا بلند نگه میدارم

15.6% (38 نفر از 244 نفر)

موهامو همیشه در حد متوسط نگه میدارم

51.2% (125 نفر از 244 نفر)

موهامو همیشه کوتاه نگه میدارم

16.4% (40 نفر از 244 نفر)

گاهی میزارم موهام خیلی بلند بشه

5.3% (13 نفر از 244 نفر)

اکثرا فقط نوک موهامو کوتاه میکنم

11.5% (28 نفر از 244 نفر)

ای بابا . گفتم که من مو ندارم

0%
آیا موهای خود را رنگ میکنید ؟ ( هر نوع رنگی چه طبیعی و چه غیر طبیعی )

بله همیشه موهام رنگ شده است

3.7% (9 نفر از 244 نفر)

اغلب اوقات موهامو رنگ میکنم

7.4% (18 نفر از 244 نفر)

گاهی وقتا موهامو رنگ میکنم

14.3% (35 نفر از 244 نفر)

قبلا موهامو رنگ نمیکردم اما مدتیه رنگ میکنم

2.5% (6 نفر از 244 نفر)

اخیرا دیگه موهامو رنگ نمیکنم

27% (66 نفر از 244 نفر)

اصلا موهامو رنگ نکردم تا حالا

45.1% (110 نفر از 244 نفر)
تعیین کنید چه نوع رنگ مویی استفاده میکنید

اصلا رنگ مو استفاده نمیکنم

59.4% (145 نفر از 244 نفر)

فقط رنگ موی گیاهی طبیعی استفاده میکنم

2% (5 نفر از 244 نفر)

فقط رنگ موی شیمیایی استفاده میکنم

24.6% (60 نفر از 244 نفر)

قبلا رنگ شیمیایی استفاده میکردم اما مدتیه فقط رنگ گیاهی مصرف میکنم

1.2% (3 نفر از 244 نفر)

برنامه مرتبی ندارم گاهی رنگ موی شیمیایی و گاهی رنگ طبیعی استفاده میکنم

9.4% (23 نفر از 244 نفر)

برنامه متفاوتی غیر این موارد دارم

3.3% (8 نفر از 244 نفر)
آیا تابحال ماینوکسیدیل استفاده نموده اید ؟

خیر - هرگز استفاده نکردم

53.3% (128 نفر از 240 نفر)

بله - در حال مصرف هستم

3.3% (8 نفر از 240 نفر)

تا چند ماه پیش مصرف میکردم اما اخیرا دیگه مصرف نمیکنم

4.6% (11 نفر از 240 نفر)

یک سال از آخرین باری که مصرف کردم گذشته

5.8% (14 نفر از 240 نفر)

بیش از یک سال از آخرین باری که مصرف کردم گذشته

26.3% (63 نفر از 240 نفر)

نمیدونم

6.7% (16 نفر از 240 نفر)
تعیین کنید پوست سر شما در چه وضعیتی است

همیشه شوره داره

15.6% (38 نفر از 244 نفر)

اصلا شوره نداره

27.9% (68 نفر از 244 نفر)

گاهی شوره داره

46.7% (114 نفر از 244 نفر)

نمیتوانم تشخیص بدم

9.8% (24 نفر از 244 نفر)
اگر پوست سر شما مشکلاتی دارد از بین موارد زیر آن را مشخص کنید

پوست سرم خارش داره

24.2% (59 نفر از 244 نفر)

پوست سرم قرمز شده

0%

پوست سرم جوش میزنه

4.1% (10 نفر از 244 نفر)

پوست سرم دردناک شده

4.9% (12 نفر از 244 نفر)

پوست سرم خیلی داغ میشه

0.8% (2 نفر از 244 نفر)

بعضی از این موارد رو مبتلا هستم

30.3% (74 نفر از 244 نفر)

هیچکدام

35.7% (87 نفر از 244 نفر)

همه موارد

0%
دچار کدامیک از مشکلات پوستی هستید

چربی پوست

36.7% (90 نفر از 245 نفر)

خشکی پوست

23.7% (58 نفر از 245 نفر)

خارش پوست

4.9% (12 نفر از 245 نفر)

خشکی و خارش پوست

13.5% (33 نفر از 245 نفر)

هیچکدام

21.2% (52 نفر از 245 نفر)
چنانچه بیماری مشخص شده پوستی دارید آن را از بین گزینه ها مشخص کنید

جوشهای پوستی دارم

34.8% (85 نفر از 244 نفر)

اگزما دارم

5.7% (14 نفر از 244 نفر)

کهیر دارم

2% (5 نفر از 244 نفر)

زونا دارم

0%

پسوریازیس دارم

0.8% (2 نفر از 244 نفر)

هیچکدام

56.6% (138 نفر از 244 نفر)
مشخص کنید موهای سر شما دچار چه نوع آسیبی از موارد زیر است

موخوره

3.7% (9 نفر از 244 نفر)

شپش

0%

موهام بصورت غیر طبیعی وز شده

3.7% (9 نفر از 244 نفر)

موهام نازک و ضعیف شده

34% (83 نفر از 244 نفر)

تورم بعضی نقاط موهام

0%

موهام شکننده شده

1.2% (3 نفر از 244 نفر)

چندتا از این موارد رو مبتلا هستم

50.4% (123 نفر از 244 نفر)

هیچکدام

7% (17 نفر از 244 نفر)
آیا در دوره بارداری یا شیردهی بسر میبرید ؟

بله در دوران بارداری هستم

0%

دوران شیردهی را سپری میکنم

4.7% (11 نفر از 232 نفر)

جدیدا سقط داشتم

0.9% (2 نفر از 232 نفر)

هیچکدام

94.4% (219 نفر از 232 نفر)
در یک سال گذشته کدام موارد را بر روی موهای خود انجام داده اید ؟

موهامو فر کردم

0.9% (2 نفر از 231 نفر)

شینیون

10.4% (24 نفر از 231 نفر)

اکستنشن

1.3% (3 نفر از 231 نفر)

فقط استفاده از اسپری و مواد حالت دهنده

16.5% (38 نفر از 231 نفر)

همه موارد

0%

بعضی موارد

10.4% (24 نفر از 231 نفر)

هیچکدام

60.6% (140 نفر از 231 نفر)
در یک سال اخیر چند مرتبه موهای خود را دکلره کرده اید ؟

اصلا دکلره نکردم

87.4% (202 نفر از 231 نفر)

فقط یک بار

10% (23 نفر از 231 نفر)

دو بار

1.7% (4 نفر از 231 نفر)

سه بار

0.9% (2 نفر از 231 نفر)

چهار بار

0%

پنج بار

0%

بیش از پنج بار

0%
آیا تا بحال کاشت موی سر انجام داده اید ؟

خیر - موهای طبیعی خودمو دارم

99.6% (243 نفر از 244 نفر)

بله - در حجم کوچکی از سرم کاشت مو انجام دادم

0.4% (1 نفر از 244 نفر)

بله - فقط در ناحیه وسط سرم کاشت مو انجام دادم

0%

بله - اکثر موهای سرم کاشت شده

0%

بله - کل موهای سرم کاشت شده است

0%
طی یک سال گذشته کدام مورد از اقدامات زیر را برای صاف کردن موهای خود انجام داده اید ؟

کراتینه

5.2% (12 نفر از 231 نفر)

ریباندینگ ( روش ژاپنی )

0.9% (2 نفر از 231 نفر)

گلت

0.4% (1 نفر از 231 نفر)

دستگاه نانو

0%

سشوار و اتو مو

43.7% (101 نفر از 231 نفر)

سایر روشها

0.4% (1 نفر از 231 نفر)

هیچکدام

49.4% (114 نفر از 231 نفر)
از اقدامات ذیل کدام موارد را طی یک سال اخیر انجام داده اید ؟

ویتامینه مو

4.1% (10 نفر از 244 نفر)

ماساژ و آبرسانی مو

6.1% (15 نفر از 244 نفر)

پلکس تراپی

0.8% (2 نفر از 244 نفر)

اوزون تراپی

0.8% (2 نفر از 244 نفر)

بوتاکس مو

0.8% (2 نفر از 244 نفر)

هبچکدام

84.8% (207 نفر از 244 نفر)

بعضی از موارد

2.5% (6 نفر از 244 نفر)
میزان استفاده از سشوار برای خشک کردن موها را مشخص کنید

هرروز استفاده میکنم

3.7% (9 نفر از 244 نفر)

اغلب روزها استفاده میکنم

10.7% (26 نفر از 244 نفر)

گاهی استفاده میکنم

50.4% (123 نفر از 244 نفر)

اصلا استفاده نمیکنم

35.2% (86 نفر از 244 نفر)
مشخص کنید در چه فواصل زمانی اقدام به شستن موهای خود میکنید ؟

هرروز موهامو میشورم

6.6% (16 نفر از 244 نفر)

یک روز در میان موهامو میشورم

49.2% (120 نفر از 244 نفر)

هر چند روز یک بار موهامو میشورم

34.4% (84 نفر از 244 نفر)

هفته ای یک بار میشورم

4.5% (11 نفر از 244 نفر)

زمان مشخصی نداره

4.9% (12 نفر از 244 نفر)

در فواصل طولانی تر موهامو میشورم

0%

مو ندارم

0.4% (1 نفر از 244 نفر)
تعیین کنید چه شامپویی برای موهای خود استفاده میکنید

همیشه یک شامپوی خاص استفاده میکنم

13.5% (33 نفر از 244 نفر)

هر چند مدت یک مدل شامپو رو تست میکنم

43.9% (107 نفر از 244 نفر)

مدتی هست فقط شامپو گیاهی استفاده میکنم

31.6% (77 نفر از 244 نفر)

اصلا شامپو استفاده نمیکنم

0%

هر چی دم دستم باشه استفاده میکنم

9.4% (23 نفر از 244 نفر)

روش متفاوت دیگه ای دارم

1.6% (4 نفر از 244 نفر)
سطح استرس خود را مشخص کنید

همیشه پر استرس هستم

33.6% (82 نفر از 244 نفر)

فقط در مواجهه با بعضی اشخاص و مکانها استرسی میشم

55.3% (135 نفر از 244 نفر)

استرس بی مورد ندارم و عادی هستم

11.1% (27 نفر از 244 نفر)
عمل دفع مدفوع بدن شما چه حالتی دارد

یبوست دارم

27% (66 نفر از 244 نفر)

اسهال دارم

0.8% (2 نفر از 244 نفر)

دفع به سختی انجام میشود

7.8% (19 نفر از 244 نفر)

دفع عادی است

52.9% (129 نفر از 244 نفر)

دفع دیر انجام میشود

11.5% (28 نفر از 244 نفر)
آیا دچار خواب رفتگی دست و پاها میشوید ؟

خواب رفتگی دست و پاها زیاد رخ میده

5.7% (14 نفر از 244 نفر)

گاهی اوقات که زیاد بشینم یا در یک حالت ثابت قرار بگیرم دچار خواب رفتگی اعضا میشم

78.3% (191 نفر از 244 نفر)

فقط دچار گزگز نوک انگشتا میشم

3.3% (8 نفر از 244 نفر)

خیر اصلا دچار خواب رفتگی اعضا و گزگز نمیشم

12.7% (31 نفر از 244 نفر)
وضعیت خواب شما چطور است ؟

خوابم زیاده

21.7% (53 نفر از 244 نفر)

خوابم کمه

9% (22 نفر از 244 نفر)

خوابم معمولی هست

46.3% (113 نفر از 244 نفر)

نمیتونم درست بخوابم و با کوچکترین صدایی بیدار میشم

15.6% (38 نفر از 244 نفر)

خواب منقطع دارم

7.4% (18 نفر از 244 نفر)
آیا در حال حاضر دارو استفاده میکنید ؟

خیلی وقته داروهای شیمیایی مصرف میکنم

16.4% (40 نفر از 244 نفر)

جدیدا شروع به مصرف داروی شیمیایی کردم

9% (22 نفر از 244 نفر)

داروی خاصی مصرف نمیکنم

57.4% (140 نفر از 244 نفر)

در حال مصرف داروی گیاهی هستم

7% (17 نفر از 244 نفر)

هم داروی شمیایی و هم داروی گیاهی مصرف میکنم

10.2% (25 نفر از 244 نفر)