مشاوره ترک خود ارضایی

توضیحات:

برای دریافت مشاوره نحوه ترک خود ارضایی به سوالات پزشک با دقت پاسخ دهید و اگر توضیحاتی دارید در پایان سوالات ، در قسمت مشخص شده بنویسید

پزشکان: