ویزیت فوری با پزشک آنلاین

  افسردگی

  x

هاله هادی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.9 ( 53 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر محمد کیان بخت

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

5 ( 4 نظر )

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

غلامرضا رامفر

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.8 ( 11 نظر )

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر مهرداد ساسانی

دکترا روانشناسی

تبریز

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 1 نظر )

تجربه
17 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

فاطمه هاشمیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

بندر ماهشهر

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

5

تجربه
14 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

حافظ عطاپور

متخصص روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

4.6 ( 42 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 روز 14 ساعت

تجربه
12 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

دکتر حامد آذر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

تهران

خدمات:

مغز و اعصاب (نورولوژی), کمر ...

4.9 ( 84 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

مغز و اعصاب (نورولوژی), کمر ...

نادیا کیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.7 ( 129 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 7 ساعت

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

سحر عابدی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

اسفراین

خدمات:

مغز و اعصاب (نورولوژی), مشاو ...

5 ( 25 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

مغز و اعصاب (نورولوژی), مشاو ...

دکتر علی صادقی

دکترا روانشناسی

اصفهان

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

4.4 ( 28 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 9 ساعت

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

دکتر مجید ترابی

متخصص روانپزشک

تبریز

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 11 نظر )

تجربه
27 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر فاطمه نیکخواه

متخصص روانپزشک

قایم شهر

خدمات:

مشاوره عمومی, افسردگی

4.9 ( 76 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 ساعت

تجربه
17 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

مشاوره عمومی, افسردگی

دکتر ابوذر صباغی

رزیدنت روانپزشک

خمین

خدمات:

مشاوره عمومی, افسردگی

4.6 ( 11 نظر )

تجربه
14 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

مشاوره عمومی, افسردگی

دکتر جابر دریجانی

متخصص روانپزشک

کرمان

خدمات:

مشاوره عمومی, سلامت جنسی

5 ( 8 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 3 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشاوره عمومی, سلامت جنسی

دکتر مریم سادات شیخ الاسلام نوری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

تهران

خدمات:

مغز و اعصاب (نورولوژی), مشاو ...

5 ( 11 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 ساعت

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مغز و اعصاب (نورولوژی), مشاو ...

دکتر ذبیح اله خان محمدی

دکترا روانشناسی

ابهر

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 8 نظر )

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر فرشید شهریاری

فوق تخصص روانپزشک

اردبیل

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.4 ( 146 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 7 ساعت

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر کاملیا ساداتی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

مشاوره آنلاین مامایی, سلامت ...

5 ( 177 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
23 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشاوره آنلاین مامایی, سلامت ...

دکتر مریم شجاعیان

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 1 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
3 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

فرزانه سلیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

5 ( 13 نظر )

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

دکتر مجید مهرمحمدی

دکترا روانشناسی

اصفهان

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 6 نظر )

تجربه
28 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر حمید اسلامی

رزیدنت روانپزشک

مشهد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

5 ( 89 نظر )

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

سمانه سیفیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 7 نظر )

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر زهرا شبرخ فومنی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5

تجربه
4 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر بیتا رزاقی زاده

متخصص روانپزشک

تهران

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

4.6 ( 20 نظر )

تجربه
20 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

آزاده رحیمی آشتیانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

4.7 ( 17 نظر )

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

دکتر مژگان افضلی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

4.2 ( 22 نظر )

تجربه
12 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

آسیه لطفعلی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 5 نظر )

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر فریبرز استیلایی

متخصص روانپزشک

نیشابور

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.6 ( 15 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

دکتر آناهیتا رضایی

متخصص روانپزشک

تهران

خدمات:

مشاوره دارویی, افسردگی

4.8 ( 26 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
31 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشاوره دارویی, افسردگی

دکتر سپیده داودی نژاد

رزیدنت روانپزشک

تهران

خدمات:

مشاوره عمومی, افسردگی

5 ( 25 نظر )

تجربه
6 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

مشاوره عمومی, افسردگی

زینب قاسمیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

رشت

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.9 ( 138 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 12 ساعت

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

علی رستمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

اراک

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

5 ( 4 نظر )

تجربه
5 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

پریسا پروانه

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

4.5 ( 2 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
16 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

سارا مددزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.8 ( 70 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر طلیعه عابدینی

متخصص روانپزشک

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 13 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 ساعت

تجربه
12 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر اصغر شمسی پور چوبر

متخصص روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4 ( 3 نظر )

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر پونه عمرانیان محمدی

متخصص روانپزشک

تهران

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.8 ( 108 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 23 ساعت

تجربه
6 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

مشاوره آنلاین افسردگی (تلفنی و متنی)

افسردگی

همه انسان‌ها گاهی اوقات احساس خستگی و ناراحتی می‌کنند. این احساسات، معمولا بیشتر از یک یا دو هفته دوام نمی‌آورند و چندان تداخلی با روند زندگی انسان ایجاد نمی‌کنند. گاهی اوقات، این احساسات به قدری طولانی و عمیق می‌شوند که فرد به تنهایی قادر به تحمل این غم و اندوه نمی‌باشد و زندگی روزمره وی، دچار اختلال می‌شود که به این حالت، افسردگی می‌گوییم.

افسردگی و مشکلات روحی روانی

اختلال افسردگی و مشکلات روحی و روانی، یک ضعف نیست که با چند روز مراقبت، برطرف شود؛ بلکه پیگیری و درمان طولانی مدت، مراقبت و پایش مداوم می‌خواهد.

دلایل ابتلا به افسردگی و مشکلات روحی و روانی

همه انسان‌ها ممکن است تحت هر شرایطی، در طول زندگی، به افسردگی دچار شوند. 

مهم ترین دلایل افسردگی عبارتند از:

 • تغییر مواد شیمیایی در مغز: مواد خاصی در مغز وجود دارند که روی خلق و خوی انسان تاثیر می‌گذارند. به هم خوردن تعادل این مواد شیمیایی، از مهم‌ترین دلایل ابتلا به افسردگی و مشکلات روحی و روانی در انسان است.
 • ژنتیک: افسردگی و مشکلات روحی و روانی، می‌توانند ارثی باشند.
 • شخصیت: کسانی که اعتماد به نفس پایین دارند، افرادی که نمی‌دانند چطور استرس خود را کنترل کنند و یا افرادی که بدبین هستند، بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و مشکلات روحی و روانی هستند.
 • الکل: افرادی که به طور مداوم از نوشیدنی‌های الکلی استفاده می کنند، بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به افسردگی و بیماری‌های روحی و روانی هستند.
 • جنسیت: زنان بیشتر از مردان مستعد ابتلا به افسردگی و مشکلات روحی و روانی هستند؛ بدین علت که مردان، کمتر دستخوش احساسات می‌شوند.
 • بیماری‌های جسمی: اغلب، افسردگی و مشکلات روحی و روانی، زمانی نمایان می‌شوند که فرد از نظر فیزیکی، بیمار باشد.
 • مواد مخدر و روان‌گردان: مصرف مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان، می‌تواند سبب بروز افسردگی و یا مشکلات روحی و روانی و یا تشدید آن شود.
 • عوامل محیطی: احتمال ابتلا به افسردگی در کسانی که در معرض خشونت، تبعیض، سوءاستفاده و فقر هستند، بیشتر است.

علائم افسردگی 

علایمی که فرد مبتلا به افسردگی دارد

 • احساس غم، پوچی و نا‌امیدی
 • از کوره در رفتن و رنجیدن از مسائل پیش پا افتاده
 • بی‌علاقگی و بی‌میلی به انجام کارهای مورد علاقه
 • اختلال در خواب(کم خوابی یا زیاد خوابیدن)
 • احساس خستگی یا کمبود انرژی حتی بدون انجام دادن کارهای سنگین
 • تغییرات شدید در اشتها و وزن(کم و زیاد شدن اشتها و چاقی و لاغری ناگهانی)
 • اضطراب و بی‌قراری
 • عذاب وجدان و احساس گناه
 • کاهش تمرکز
 • کاهش قدرت تصمیم گیری
 • فکر کردن به مرگ و خودکشی
 • دردهای جسمی بدون دلیل مشخص
 • احساس خود کم بینی
 • فراموشی
 • بدبینی
 • احساس نا‌امیدی نسبت به آینده
 • احساس تنفر به یک فرد، افراد یا جامعه
 • احساس دلتنگی شدید نسبت به افراد صمیمی و نزدیک

تاثیرات فیزیکی افسردگی و مشکلات روحی و روانی بر بدن

تاثیر افسردگی بر بدن، روی چند تحقیق نشان داده شده است. گاهی ممکن است فرد، علائم فیزیکی را تجربه کند اما نداند که ناشی از افسردگی و مشکلات روحی و روانی بوده است. 

مشکلات جسمی ناشی از افسردگی

 • التهاب ناشی از افسردگی: در برخی موارد، افسردگی و مشکلات روحی و روانی، منجر به بروز التهاب در بدن می‌شوند که احتمال ابتلا به بیماری های التهابی مزمن مانند دیابت نوع دو و سندروم روده ی تحریک پذیر را بالا می برد.
 • مشکلات معده مانند استفراغ
 • اسهال و یبوست
 • خطر ابتلا به بیماری های قلبی
 • بروز دردهای مزمن(دردهای عضلانی و درد مفاصل)
 • کاهش توان و میل جنسی
 • سردردهای شدید

راه های کنترل افسردگی و مشکلات روحی و روانی در خانه

1- برای ورزش و پیاده روی از خانه بیرون بروید.
2- وعده‌های غذایی متوازن داشته باشید.
3- سبزیجات و میوه‌ها را در سبد غذایی خود قرار دهید.
4- از مصرف الکل پرهیز کنید.
5- از مصرف مواد مخدر و قرص های روان‌گردان پرهیز کنید.
6- بخوابید(کتاب خواندن، گوش‌دادن به رادیو، موسیقی و تماشای تلویزیون در حالی که دراز کشیده‌اید، می‌تواند در خوابیدن به شما کمک کند).
روش‌های پزشکی برای درمان افسردگی و مشکلات روحی و روانی
7- روان‌درمانی و مشاوره: گفتگو در مورد احساسات می‌تواند مفید باشد. رفتار‌درمانی به فرد کمک می‌کند عواملی را که سبب بروز افسردگی و مشکلات روحی و روانی در وی شده است را بررسی کرده و تغییر دهد.
مشاوره به فرد کمک می‌کند تا در مورد احساسات خود راجع به زندگی و افراد، شناخت بهتری پیدا کند.
8- استفاده از داروهای ضد افسردگی: اگر افسردگی فرد شدید باشد و یا مدت‌ها به طول انجامیده باشد، فرد طبق نظر پزشک متخصص، برای مدتی از داروهای ضد‌افسردگی استفاده می‌کند.
9- مراجعه به روان پزشک: تعداد کمی از افراد، با روان درمانی و دارو، درمان نمی‌شوند و به کمک بیشتری احتیاج دارند. این دسته از افراد، باید به روان پزشک مراجعه کنند. روان پزشک یک دکتر است که در زمینه ی درمان اختلالات روحی و روانی و افسردگی، تخصص دارد.

اگر فرد مبتلا به افسردگی، درمان نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر چه از هر 5 نفر به افسردگی و مشکلات روحی و روانی، حدود 4 نفر با گذشت زمان خوب می‌شوند، اما ممکن است فرد تا 2 سال بعد هم علائم افسردگی را، کم و بیش به همراه داشته باشد. 
حتی اگر همه افراد هم به تدریج بهبود یابند، تجربه افسردگی می‌تواند به حدی ناخوشایند باشد که تلاش برای کوتاه کردن زمان آن، ارزشمند است.
شما با مراجعه به سایت ایزوویزیت، می‌توانید در زمینه افسردگی و مشکلات روحی و روانی، با پزشکان متخصص، روانپزشک و روانشناس ویزیت آنلاین دریافت کنید.

سوالات متداول
نظرات
نظر/سوال خود را وارد نمایید:
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 تعیین تخصص

در مرحله اول به صفحه پزشکان سایت ایزو ویزیت مراجعه و با کمک فیلترها نوع تخصص پزشک را مشخص کنید.

2 انتخاب پزشک

در مرحله دوم بعد از بررسی متخصصین فیلتر شده، پزشک موردنظر خود را انتخاب کنید.

3 انتخاب موضوع و نوع ویزیت

در این مرحله وارد پروفایل پزشک شده و نوبت به انتخاب موضوع ویزیت آنلاین رسیده است. بعد از انتخاب موضوع ویزیت، نوع ویزیت (تلفنی، متنی) را تعیین کنید.

4 مکالمه امن با پزشک

در مرحله چهارم بعد از ورود به صفحه چت امن با پزشک به سوالات پاسخ دهید.

5 پرداخت و شروع مشاوره

در مرحله آخر بعد از پاسخ به سوالات، ویزیت را پرداخت کرده و مشاوره آنلاین خود را با پزشک شروع کنید.

زینب
زینب
کاربر عضو 1402/08/01

سلام یک سوال من خیلی همسرم آذین میکنه و باعث میشه گریه های شدید داشته باشم ،زمانی که قلبم میشکنه احساس میکنم بهم حمله قلبی وارد شده چون ضربان قلبم یهو بالا میره و انگار حمله پنیک بهم دست میده و من فقط از ناراحتی اینجوری میشم ،چجوری خودمو آروم کنم ؟ چجوری دل شکستن های یک فرد بی فکر رو نشنوم:؟؟

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به زینب
پشتیبان سایت 1402/08/01

سلام زینب عزیز.پیشنهاد می کنم برای ارائه شرح حال کامل و دقیق ویزیت آنلاین با روانشناس بگیرید.

زینب
زینب
کاربر عضو 1402/08/01

سلام خسته نباشید ببخشید بنده مشکلی دارم ،من همسرم سال اول از
دزدواح عالی بود الان رابطه نمیخواد ،فقط بچه میخواد منم حس اینکه اون به دنبال کس دیگه ای یا ترس از ترک شدن دارم و این حس نمیزاره شبا بخوابم ،من یه فرد پر انرژی ،شاد ،کم خرج و البته شهوت بالا بودم ،الان آهنگ گوش نمیدم ،رابطه خیلی کم دارم اونم اگر من برم التماس و درخواست ،زیاد انرژی کار کردن ندارم از ترفی از خواب و خوراک افتادم ....
راهکار بدید بی زحمت دارم دیوونه میشم ....

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به زینب
پشتیبان سایت 1402/08/01

سلام زینب عزیز.بهتره یک ویزیت آنلاین با یکی از روانشناسان همین صفحه بگیرید تا راهنماییتون کنند.

فرزاد بالواسه
کاربر مهمان 1402/04/09

سلام ببخشیت من چند ماه هست جدا شدم از زنم بد جور از خودم بیزارم از اون وقت فکر خیالات بیشتر دارم سر درد بیشتر روزا غم غصه خیلی دارن یه چیز های تو فکرم میاد درباره دینی دیگه دیونه میشم گفتم ببینم این افسردگی هست5497

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به فرزاد بالواسه
پشتیبان سایت 1402/04/10

سلام فرزاد عزیز.نیاز به شرح حال ببشتیری از شما هست.پیشنهاد می کنم ویزیت آنلاین با روانشناس بگیرید تا کمکتون کنند.

سارا عباسی @ در پاسخ به فرزاد بالواسه
کاربر مهمان 1402/05/05

بله درک میکنم اما نظرم اینه که اول اینکه فکر نکیند وه بعد بهترین راحل شروع یک زندگی دوبارست

سارا حکامی @ در پاسخ به فرزاد بالواسه
کاربر مهمان 1402/05/05

اوکی

سارا حاکمی @ در پاسخ به پشتیبان
کاربر مهمان 1402/05/05

مشاور بگیریت

سلاماگر‌ اختلال خلقی تا ۶ ماه بعد از یک واقعه استرس زا رخ بده ممکنه تشخیص، اختلال انطباقی باشه‌ ولی برای تشخیص دقیق نیاز هست که شرح حال کامل گرفته بشه.

نگار
کاربر مهمان 1402/03/19

سلام ممنون میشم بخونید و یکمی کمکم کنین(:
من ۱۶ سالمه و امروز بعد از یک سال و سه ماه با کسی که دوستش داشتم رابطمون تموم شد اون ۲۴ سالش بود البته اون تمومش کرد واقعیتش قلبم یکمی آمادگی شو نداشت اما ناراحتم نیستم چون میدونستم تهش به جایی نمیرسیم چون از حرکات و رفتارش میفهمیدم،و واقعا الان فقط به خاطر این از خودم عصبیم که چرا هیچ وقت بهش....نگفتم که چقد در حقم بد کرده که الان بخواد اینطوری همه چیو گردن من بندازه و بره!
واقعیتش من نمیخوام زندگیم و حروم کنم و افسرده شم سر یه آدم بی ارزش که هیچ سودی برام نداشته و نخواهد داشت اما واقعا راهنماییم کنید که چطور قشنگ از ذهنم بره بیرون

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به نگار
پشتیبان سایت 1402/03/20

سلام نگار عزیز.نیاز به اطلاعات بیشتری از رابطه شما هست که اینجا مکان مناسبی برای مطرح کردنش نیست.پیشنهاد می کنم ویزیت آنلاین با روانشناس بگیرید تا کمکتون کنند.

ابراهیم رحمتی
کاربر مهمان 1401/12/29

سلام من درست بعد از تموم شدن خدمت سربازیم تو روز سال تحویل مادرمو از دست دادم و به بدترین شکل بهم شوک خیلی سنگینی وارد شد خودمم بی خبر بودم که افسردگی شدیدی گرفتم حدود یک سالو نیم بعد به دکتر مراجعه کردم و دراین مدت با مشروب و مواد و هرچیزی که بگید سرو کله زدم بارها به مرگ فک کردم بارها بدون اینکه اطرافیانم درکم بکنن قلبشونو شکستم ولی شکر خدا به کمک دوستم به دکتر مراجعه کردم و بعد از گذشت 6 ماه دوره مصرف قرص روزی 9 عدد قرص امروز خیلی خوب شدم گ حالم خوبه،با این که خودم عمق فاجعه رو درک کردم و تا 3 سال از این درد لعنتی رنج بردم خیلی از دوستان و اطرافیانم که همین حالتایه منو داشتن کمک و راهنمایی کردم و با دل گرمی حالشونو خوب کردم و به خودم افتخار میکنم که کا مثبتی برا هرکسی که باشه انجام دادم بهتون قول میدم حالتون خوب میشه 60 درصد حال خوبی شما به خودتون و روحیه و اعتماد به نفس شما بستگی داره منی که حصرت یه لبخند به دلم مونده بود و سالها از اجتماع دوری کردم حالم خیلی خوبه دوست عزیز مطمئن باش شما هم خوب خواهی شد از ته قلبم درکتون میکنم و باهاتون همدردی میکنم زندگی ادامه داره با امید و دلگرمی دادن به خودون و کسانی که از این مرض رنج میبرند عاجزانه خواهش می کنم مدارا کنید با خودتون و با زندگی خوب و خوشرو باشید به امید شفا پیدا کردن تکتکتون من حالم خیلی خوبه ان شالله شما هم خوب باشید

پشتیبان ارشد ایزو ویزیت @ در پاسخ به ابراهیم رحمتی
پشتیبان سایت 1401/12/29

با اینکه این نظر دوبار ثبت شده ولی به حرمت وقتی که گذاشتی این رو هم تایید میکنم و دوباره هم ازت تشکر میکنم ابراهیم جان

اسما @ در پاسخ به ابراهیم رحمتی
کاربر مهمان 1402/08/27

خیلی ممنون منم افسرده هستم و آرزوی سلامتیم رودارم

ابراهیم رحمتی
کاربر مهمان 1401/12/29

با سلام خدمت دوستان گرامی من بعد از فوت مادرم شوک خیلی بزرگی بهم وارد شد و دچار افسردگی شدیدی شدم بدون این که خودم حس کنم افسردگی گرفتم بعد از یک سال و نیم به کمک دوست خوبم به دکتر مراجعه کردم و شکر خدا خیلی تغییر کردم و بعد از گذراندن یک دوره قرص های مختلف به زندگی معمولی برگشتم خواستم به عنوان یک دوست غریبه به تمامی عزیزانی که این رنج و درد روحی رو تحمل کردن و از سوی جامعه اون طور که باید درک نشدند این نوید رو بدم که دوست خوبم من روزانه 9 عدد قرص مصرف میکردم درسته قرص هم ماثر واقع شده و از دکتر خوبم نهایت تشکرو دارم ولی بیشتر از 60 درصد خوب کردن حال خودمون و گذر از این رنج غیر قابل تحمل دست خودمونه بهتون قول میدم خوب خواهید شد دباره خواهید خندید و دباره به اجتماع بر خواهید گشت،من شبها از ترس این که از خواب نپرم خوابو به خودم حروم میکردم همیشه گوشه گیر بودم نه مهنونی نه عروسی نه بیرون رفتن کلا نور خورشیدو نمیدیدم ولی خوب شدم به کمک خداوند و دکترم و اطرافیانم که بعضی هاشون چندین سال بود از این درد رنج میبردند من خودم به امید دادن و اطلاع رسانی درمورد این بیماری روحی وحشتانک به خیلی ها اطلاعات و امید به زندگی دادم و شکر خدا تونستم موثر باشم وقسمتی از این حبس شدن و زندانی شدن در تاریکی بدن رو تسکین بدم شکر خدا بازم به زندگی عادی برگشتم و به جرات میتونم بگم از زمان قبل افسردگیم خیلی هم شادابترو امیدوارترم هزاران بار خداوند رو شکر میگم که از این مرحله وحشتتاک عبور کردم و باتمام عزیزانی که به این مرض روحی دچار شدند همدردی میکنم و از ته قلبم درکشون میکنم به امید برگشن شادی به زندگیتون و خنده ای که چقدر حصرتشو کشیدم از درگاه خداوند متعال عاجزانه برای شفا پیدا کردن تک تکتون دعا میکنم

پشتیبان ارشد ایزو ویزیت @ در پاسخ به ابراهیم رحمتی
پشتیبان سایت 1401/12/29

ابراهیم جان واقعا ممنون که وقت گذاشتی و تجربه خودت رو صادقانه در اختیار ما و شاید کسانی که الان حال و احوال خوبی ندارن قرار دادی. واقعا صحبت کسی که یه تجربه واقعی رو پشت سر گذاشته با کسی که اون تجربه رو نداشته متفاوت هست. امید وارم که سال خوبی پیش رو داشته باشی. سال نو مبارک 
بماند به یادگار اخرین ساعات سال 1401 
روز و روزگار بکام

سمیه
سمیه
کاربر عضو 1401/11/28

سلام من ۳۶سالمه اما نمیدونم چرا خیلی پرخاشگرم و عصبی اصلا نمیتونم با ارامش صحبت کنم بخصوص با اطرافیان درجه یک و اگر چیزی کسی بهم بگه قهر میکنم لجبازی میکنم و بعدم ک درموردش صحبت میکنن کلا عصبی میشم و با عصبانیت جواب میدم و دعوا میشه چکار کنم خیلی دارم اذیت میشم همسرم و دارم اذیت میکنم

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به سمیه
پشتیبان سایت 1401/11/30

سلام
نیاز به داشتن شرح حال بیشتری از شما هست شاید این رفتار شما ریشه در کودکی داره و یا خیلی موارد دیگه 
باید ریشه این رفتار رو پیدا کنید آگاهی از اون باعث برطرف شدنش میشه میتونید یک مشاوره با خانم دکتر نادیا کیان ثبت کنید

بیتا
بیتا
کاربر عضو 1401/11/21

من بالای ۱ ساله همش گریه میکنم انگار بین گوشم و مغزم ی صدای تیر کشیدن گاهی وقتا حس میکنم وقتی حرف خودمو انجام ندن سرم بشدت درد میگیره جوری که نمیتونم جلوی خودمو بگیرم نمیتونم رامو بکشم برم انگار دست خودم نیست چن باری ب خودکشی فک کردم حتی رو رگم خط انداختم و ی بار ۴ تا ژلوفن خوردم معدم درد گرف جوری که ۵ روز نتونستم راه برم ولی وقتی ژلوفن نمیخورم سر دردم بیشتره خسته شدم از گریع های ناتموم از همچی خستم
این میتونه نشونه افسردگی باشه:)؟ لازمه برم روانپزشک؟

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به بیتا
پشتیبان سایت 1401/11/30

سلام
بله میتونید یک مشاوره با سرکار خانم پونه عمرانیان ثبت کنید

مَه
کاربر مهمان 1401/11/21

سلام.16 سالمه و خودم میبینم و با تست ها و علائمی که درموردشون مطالعه‌ کردم متوجه شدم دچار بیماری اختلال دوقطبی ام
راهکاری هست برای درمان بدون روانشناس و روانپزشک داشتن؟
بسیار بسیار روی وضعیت تحصیلیم و درس هام تاثیر گذاشته و میخوام درستش کنم.ممنون میشم راهکار ارائه بدین.

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به مَه
پشتیبان سایت 1401/11/23

سلام دوست عزیز
انقدر راحت به خودتون برچسب بیماری نزنید اجازه بدید روانپزشک تشخیص بده
خیلی وقت ها ممکنه یه مطلبی رو بخونیم و برداشت اشتباهی از اون داشته باشیم. شما ابتدا یک مشاوره با روانشناس انجام بدید اگر تایید کردن که دوقطبی دارید از روانپزشک کمک بگیرید

آسیه لطفعلی پور @ در پاسخ به اپراتور
کارشناسی ارشد روانشناسی 1402/02/07

سلام، دوست عزیز(مه ) نبایدبه راحتی بر چسب بیماری به خودتون بزنید شما ابتدا بایدیک مشاوره با روانشناس انجام بدید تا با داشتن شرحال بیشتر از شما بررسی های روانشناختی و مشاوره ی انجام گیرد شما میتونید یک مشاوره باخانم آسیه لطفعلی پور ثبت کنید

آسیه لطفعلی پور @ در پاسخ به مَه
کارشناسی ارشد روانشناسی 1402/02/07

سلام، دوست عزیز(مه ) نبایدبه راحتی بر چسب بیماری به خودتون بزنید شما ابتدا بایدیک مشاوره با روانشناس انجام بدید تا با داشتن شرحال بیشتر از شما بررسی های روانشناختی و مشاوره ی کمک اصولی انجام گیرد شما نیاز دارید مشاوره بگیرید از یک روانشناس ودرمان اصولی رو دریافت کنید هستم در کنارتان

اشکان
کاربر مهمان 1401/11/07

سلام خسته نباشین
من وقتی فشار عصبی شدید بهم دست میده چن دقیقه انگار یه آدم دیگه میشم و با صدمه زدن به خودم اروم میشم من 5 سال بود که این مشکل رفع شده بود ولی الان دوماهه که دوبار بهم دست داده و قبلا یکی درونم مثل یه شخصی که بهم بگه چیکار کن چیکار نکن بود که مغزمو کلا بهم میریخت یه بار تو این چن وقت حسش کردم ولی سری رفع شد حالا به نظر شما من مشکلم هات هست و باید مراجعه کنم یا خودم میتونم باز برگردم به حالت قبل

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به اشکان
پشتیبان سایت 1401/11/11

سلام دوست عزیز
هر چقدر درمان رو سریعتر شروع کنید بهتره. اگر این حالات در شما قدری شدت داره ویزیت با روانپزشک انجام بدید نیاز به گرفتن شرح حال بیشتر از شما داریم 

آسیه لطفعلی پور @ در پاسخ به اشکان
کارشناسی ارشد روانشناسی 1402/02/07

سلام دوست عزیز باید سریع درمان رو شروع کنید ابتدا باید مشاوره وارزیابی ها بالینی از یک روانشناس داشته باشید حتما ریشه یابی میشود وزودتر پیشگیری کنید ودرمان شوید هستم در کنارتون وکمک خواهم کرد

نسرین
نسرین
کاربر عضو 1401/11/02

سلام یه مدت احساس افسردگی داشتم و مدام به این فکر میکردم که من هرچقدر تلاش کردم بیفایده بوده و هیچی نشدم و شکست خوردم شروع کردم به خوردن قرص فلوکستین ۱۰ حدود دوهفته اس میخواستم بدونم چه مدت میتونم بخورم و چجوری قطعش کنم از نظر مالی ضعیفم نمیدونم مراجعه کنم به پزشک

سلام خدمت شما
همونطور که مصرف داروهای روانپزشکی وقتی با تشخیص پزشک و در جای لازم استفاده بشه، منافع بسیار زیادی داره و لازم هست، وقتی بی جا استفاده بشه میتونه "بسیار خطرناک" باشه. برای اینکه این خطر رو متوجه بشین یک مثال عرض کنم: در بعضی انواع افسردگی (مانیک دیسفوریک که در واقع افسردگی نیست ولی عامه بهش میگن افسردگی) مصرف داروهای ساده ای مثل فلوکستین ممنوع هست و می تونه فرد رو به فاز شیدایی ببره و حتی دچار توهم و هذیان کنه. و در این انواع افسردگی داروهای دیگه ای تجویز میشه.
بنابراین حتما به روانپزشک مراجعه کنین.
در اکثر شهرهای کشور روانپزشک ها در مراکز دولتی هم حضور دارند که با حق ویزیت بسیار کمی پاسخگوی مراجعین هستند.

نگار
کاربر مهمان 1401/11/01

سلام وقتتون بخیر
چند وقتیه حالم اصلا خوب نیست،همش استرس دارم یهو وسط خوشحالی هام حالم بد میشه میرم تو خودم،یه وقتایی عصبی میشم و گریه میکنم نا خودآگاه...یا با نامزدم درگیر میشم
الکی...به همه چی شک کردم و دیگه خوشبین نیستم،ممنون میشم یه راه حل بهم بدین

سلام نگار عزیز
شما به علائمی از اضطراب و افسردکی اشاره کردین. نیاز هست در ارزیابی دقیق علائم بررسی و بعد از تشخیص درست ، کمک اصولی رو دریافت کنید.جهت کمک اصولی نیاز هست مشاوره بگیرید

عاطفه
عاطفه
کاربر عضو 1401/10/29

با سلام
میخواستم بدونم مشکل عدم تمرکز و ضعیف شدن حافظه کوتاه مدت رو چطور میتونم درمان کنم و آیا قابل درمان و پیشگیری هست؟

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به عاطفه
پشتیبان سایت 1401/10/29

سلام
بله قابل درمان هست اما باید علتش رو بدونید گاهی وقتا استرس و اضطراب باعث ضعف حافظه میشه و گاهی وقتا نوع تغذیه و همینطور موارد دیگه
اگر احساس میکنید از استرس هست مشاوره روانشناسی رو انتخاب کنید و اگر از استرس نیست پیشنهاد میکنم ویزیت آنلاین اصلاح مزاج انجام بدید.
به غیر از اینها کتاب باشگاه مغز جلد توجه و تمرکز  رو بخونید و تمرینات مربوط رو انجام بدید. 

مهدی قلعه نوعی
کاربر مهمان 1401/10/17

سلام و خسته نباشید من یه پدر دارم که سکته مغزی داشته حدود چهار ماه گذشته طرف چپ بدنش حرکتاش کم شده دستش حرکت نمیکنه یه قشمتش کار میکنه و مادرم خسته شده کمی لج بازی میکنه غذا نمیخوره پرخاشگری میکنه وقتی تمرینش میدم میگه درد میکنه بی حال شده روزای اول بهتر بود الان داره با لج بازی پسرفت میکنه همش میخوابه گوش نمیده کلی رو خودم کار میکنم که میرم خونه باهاش ورزش کنم لج بازی نکنه ولی بازم یه کاری میکنه ادم ناراحت شه و همش میگه دست نزن به من ولم کن نمیدونم حقیقتش چیکار کنم

سیمین یاراحمدی
کاربر مهمان 1401/10/14

در خصوص بلوغ و نوجوانی مشاور ه ی تخصصی نیاز دارم

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به سیمین یاراحمدی
پشتیبان سایت 1401/10/15

سلام
یک مشاوره با سرکار خانم نصیره مقدم فر ثبت کنید

علی عسگری
کاربر مهمان 1401/10/11

من اقا هستم ۲۹ سالمه ازدواج کردم و متاسفانه به طلاق ختم شد یه دختر دوساله دارم و با مادرم و برادرم زندگی میکنم.دخترمم پیش منه‌‌خیلی همسر سابقم اذیتم کرد واقعا جونم ررو به لبم رسوند تا رلضی به طلاق شدم.نمیتونم از فکرش دربیام و فراموشش کنم.خسته شدم اونقدری که هر لحظه امکان داره یه بلایی به سره خودم بیارم.چون همش حسرت زندگی خراب شده گذشتم رو میخمیخورم.خیلی زحمت کشیدم.پیش روانشناس و مشاور هم نمیتونم برم روم نمیشه دونه دونه مشکلاتم رو بگم‌ تورو به خدا یه راهی به من معرفی کنید

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به علی عسگری
پشتیبان سایت 1401/10/12

سلام دوست عزیز
حتما لازم نیست مشاوره حضوری انجام بدید در این سایت میتونید با روانشناس مشاوره تلفنی انجام بدید و راحت مسائلتون رو بگید. تا کسی شرح حال دقیقی از شما نداشته باشه نمیتونه راهنمایی درستی انجام بده. قبل از طلاق و قبل از اینکه کار به اینجا کشیده بشه باید هر وقت مسئله ای با همسرتون پیش می‌امد مشاوره زوج درمانی انجام میدادید تا تلنبار نشه روهم
برای افسردگی بعد از طلاق راههای زیادی وجود داره 
ورزش کنید مخصوصا یوگا
شروع به نوشتن احساساتتون کنید( روزی یک ربع بی وقفه بنویسید)
بیشتر تو اجتماع باشید( مثل پارک، سینما و ...)
اگر این راهها جواب نداد با روانپزشک در ارتباط باشید با دارودرمانی و داروهای ضد افسردگی مشکلتون برطرف بشه

 

سینا
سینا
کاربر عضو 1401/10/09

سلام من یه جوان ۲۲سالم و تا الان با هیچ دختری ارتباط نگرفتم و تو پارک یا بیرون از دختری خوشم میاد نمتونم برم جلو میرم بیرون مثلا تو کافه و رستوران ها استرس میگیرم و اصلا نمیتونم راحت باشم ودر مکان های شلوغ بیرون اعصابم خورد میشه و میخوام سریع برم خونه و هیچ چیزی برام مهم نیست تا اون لحظه و آدم احساسی و وابستگی دارم و خودم نه سیگاری م نه هیچ چیز دیگه

لیلا راستان @ در پاسخ به سینا
کارشناسی ارشد روانشناسی 1401/10/10

با سلام
من شرح حال کامل از شما ندارم ولی با توجه به صحبت های شما بنظر می رسه که مشکل روی مهارتهای ارتباطی و عدم اعتماد به نفس و اضطراب اجتماعی داشته باشید که برای راهنمایی دقیق تر نیاز به ارزیابی بیشتری دارید
با تشکر

مرسی که گوش دادین:)
کاربر مهمان 1401/10/01

حالم خوب نیست من دیگ نمیدونم چرا حالم خوب نیست نمیدونم قراره چیکار کنم حالم خوب باشه چند ساله هروز بدتر میشم انگار چیزی گم کردم ولی نمیدونم چی من فک میکنم دیگ کور شدم دیگ با کسی نمیتونم حرف بزنم راستش کسیو نمیبینم سیاهی ها جلو چشمامو گرفته من تو اتاق موندن از سیگار کشیدن از اهنگ نوشتن خسته شدم از خسته شدن خسته شدم همه چی دارم ولی خودمو گم کردم انگار یه ماه دیگ میرم به 22 سالگیم احساس میکنم 4 سالمو تو کما بودم همه چیمو از دست دادم ادمای مهم زندگیمو دوستامو خانواده حالم بدم همه رو از من دور کرد من دیگ احساس میکنم قلب روحم شکسته هرچقدرم جسم عوض کنم خوب نمیشم ♣️

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به مرسی که گوش دادین:)
پشتیبان سایت 1401/10/04

سلام دوست عزیز
شرح حالی از شما ندارم که بدونم چرا این مشکل براتون پیش امده وقتی علت مشخص باشه خیلی بهتر میشه بهتون کمک کرد. ولی در واقع این خود شما هستید که میتونید به خودتون کمک کنید. همه ادمها ممکنه تو یه برهه زمانی حال روحیشون خراب بشه به خودتون فرصت بدید و اینکه شما میتونید دوباره روابط خوب بسازید. خودتون رو ببخشید چون ارزشمندترین فرد زندگیتون هستید. نمیدونم رابطتون با خدا چجوری هست ولی این رابطه رو قویتر کنید اینطوری خودتون رو پیدا میکنید و لذتی رو میچشید که قابل وصف نیست. 

ناشناس
کاربر مهمان 1401/09/30

سلام وقت بخیر من ۱۸ سالم هست و به قدری اعتماد بنفس پایینی دارم که برای کوچک ترین اشتباهی خودم رو سرزنش میکنم و حتی ترس از رفتن ب جاهای شلوغ دارم به راحتی نمیتونم برم بیزون بخاطر اظطرابی که درست میشه برام از بیزون رفتن شده یک ماه تو خونه باشم ولی نرم بیرون حتی شدت عدم تمرکزم اینقدر زیاد شده ک نمبتونم مطالعه ای داشته باشم واقعا این مشکل برام زجر اوره :))البته من چندسال هست که این مشکل رو دارم منتهی الان بیشتر شده لطفا راهنمایی کنید من چیکار باید کنم

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به ناشناس
پشتیبان سایت 1401/10/01

سلام. وقت بخیر
بالا بردن اعتماد به نفس یک امر تدریجی هست. برای بالا بردن اعتماد به نفس کتاب مطالعه کنید و راهکارهایی که در کتاب به شما میشه رو عمل کنید کتابهایی مثل:
روانشناسی عزت نفس از ناتانیل براندن
اول عاشق خودت باش از مارک کلاو
اعتماد به نفس از باربارا دی آنجلس
کتاب کار عزت نفس از گلن شیرآلدی
روی خودتون کار کنید برای کارهای کوچکی که انجام میدید خودتون رو تشویق کنید. اولین قدم اینه که عاشق خودتون باشید با همه خصوصیاتی که دارید چه خوب و چه بد
برای خودتون بهترین ها رو انتخاب کنید مثل بهترین لباس و ...
هر روز چند دقیقه جلو آینه برید و به خودتون عشق بورزید
و اینکه همه این کارها جزء رویه زندگیتون بشه نه اینکه یک مدت رو خودتون کار کنید و بعد رها کنید. همه آدمهایی که اعتماد به نفس بالایی دارند اول خودشون رو دوست دارند و برای خودشون احترام قائل اند
در نهایت میتونید از یکی از روانشانس ها هم کمک بخواهید اینجوری سریعتر به نتیجه خواهید رسید 
 

نیما محمدی
کاربر مهمان 1401/09/29

افسردگی بی‌حوصله

iso admin @ در پاسخ به نیما محمدی
پشتیبان سایت 1401/09/29

افسردگی یا دلیلی در داخل بدن داره یا دلیلی در افکار داره یا در هر دو مورد . و در هرصورت یا شرایط محیطی ایجادش کرده یا اختلالات داخلی . پس میشه رفعش کرد . 

علی آبادیان
کاربر مهمان 1401/09/29

من یک جوان ۲۱ ساله هستم که در حال تحصیل می باشم سه ماه پیش یک کاری بسیار زشت و بدی انجام دادم جریان بدین شکل است که من دروغ بزرگی گفتم و گفتم تصادف کردم و پام آسیب دید و به کما رفتم الان بعد از اینکه اونطرف فهمید حالم خیلی بد شد و الان عذاب وجدان گرفتم که چرا چنین کاری انجام دادم و خود سرزنشگری می کنم و استرس و بیخوابی امانم را بریده است.
حالا حالم خراب است لطفا به بنده کمک کنید.

iso admin @ در پاسخ به علی آبادیان
پشتیبان سایت 1401/09/29

هر کسی ممکنه در شرایط سختی قرار بگیره که نتونه گفته هاش رو کنترل کنه ، اما بعدش میتونه با بیان کل ماجرا و اینکه چقدر شرایط سختی داشته ، با عذرخواهی  رضایت مخاطبش رو جلب کنه . عذرخواهی واقعی همیشه خیلی از دلخوریها رو برطرف میکنه . اینکار میتونه بصورت نوشتن یک نامه انجام بشه . 

نگار
کاربر مهمان 1401/09/27

سلام یه دختر 17 سالم ۱۰ ماهه که با یه پسر ۲۳ ساله هستم خیلی دوستش دارم و واقعا وابستمشم
خیلی سعی کردم از فکرش در بیام...قصدمون از اولش این بود که تا تهش کنار هم باشیم و باهم بمونیم الانم هستیم،ولی همیشه به خاطر این که یکم دستش تنگ بوده زیاد مشغله داشت...الانم همینطور اما هیچ وقت نظرش عوض نشده راجبم یا همینطور برخوردش...الان فقط میخوام یکم از این وابستگیم کم کنم چون ممکنه بعد ها بهم آسیب بزنه ممنون میشم راهنمایی کنید

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به نگار
پشتیبان سایت 1401/09/30

سلام دوست عزیز
اگر علائم زیر رو تا حدودی در خودتون احساس می‌کنید برای برطرف شدن یک مشاوره روانشناسی انجام بدیدتحمل تنهایی رو ندارید یا وقتی از فرد دور میشید احساس استرس و افسردگی میکنید
اگر همش از خواسته هاتون میگذرید
اگر هیچ وقت با فرد مخالفت نمیکنید
نیازهای اون رو بر خودتون مقدم میدونید
بی توجهی اون رو تحمل میکنید

نگار @ در پاسخ به اپراتور
کاربر مهمان 1401/10/16

آره حتما ممنونم از راهنمایی تون
ولی آدمی نیستم که تو خودم بریزم
خیلی جدی و رک حرفمو میزنم اگه یه وقتی اینارو ببینم...
اونم همیشه صحبت میکنه و متقاعد میکنه منو.
یه مدتی تونستم وابستگی مو کم کنم...اما بعد اون دوباره وابسته شدم
هرطور شده میخوام کنترل مو تو دستام بگیرم

زهرا بهرامی
کاربر مهمان 1401/09/26

سلام من یک چند ماهی که حالم خیلی بده خیلی استرس دارم بعضی اوقات که 7 یا 8 ساعت درس میخونم اما بخاطر استرس نمره ام بد میشه جدیدا زندگی برام یک نواخت شده از خودم بدم میاد و به فکر مرگ و خود کشی می افتم

iso admin @ در پاسخ به زهرا بهرامی
پشتیبان سایت 1401/09/29

سلام  ، باید هم سلامت جسم رو چک کنین و هم سلامت روحی ، افکار ناامید کننده اصلا جزو طبیعت انسان نیست و قطعا دلیل داره . قبل از هر اقدامی سعی کنین به خودتون تسلط داشته باشین یعنی به خودتون متذکر بشید که این حالت یک عارضه موقت هست و باید رفع بشه . با این پیش زمینه درمان رو شروع کنید . 

Sahar
کاربر مهمان 1401/09/26

سلام وقت بخیر من ی دختر ۱۸ ساله هستم ک ۶ساله با پسری در رابطه هستم و میخوایم ازدواج کنیم اما این اقا پسر انگار منو از لحاظ جنسی با کسی مقایسه میکنه همش میگ مامانت یعنی از تو تپل تره یا زن داداشت چی تو بهتری یااون من واقعا نگرانم حس میکنم اونارو بامن مقایسه میکنه

سلام سحرجان
مواردی که گفتید کامل نیست به همین دلیل نیاز به ارزیابی و بررسی بیشتری در ارتباط با ایشون هست، برای اینکه راهنمایی دقیق تری دریافت کنید درصورت تمایل درخواست دهید .

ناشناس
کاربر مهمان 1401/09/24

سلام من خیلی خیلی دچار افسردگی شدم
همش دلم مرگ میخواد انقدر خدا رو کفر میگم ک چرا منو آفریده با همچی و همه کس مشکل پیدا کردم رو دستام خط ميندازم نمازم رو ترک کردم از همه ادما متنفر دیگه حتی چیزی رو دوس ندارم چیزی حالمو بهتر نمیکنه دارم دیوونه میشم حتی مامانم بهمو پیش مشاوره نمی‌بره دائما با مامانم دعوا میکنم ازش متنفر شدم ۲۴ ساعته تو اتاقم اشتهام هم کلا از بین رفته ساعت ها حتی آب هم نمیخورم
فقط ب خودکشی فک میکنم ی بار انجام دادم ولی فایده نکرده چند باری هم سمتش رفتم
الان دو ساله دچار این حس بد شدم و درس نمیخونم نمره هام افتضاحه


میشه کمکم کنید?

iso admin @ در پاسخ به ناشناس
پشتیبان سایت 1401/09/25

سلام و احترام افسردگی غالبا هم منشاء جسمی داره و هم منشاء روحی . اول باید از لحاظ جسمی چکاپ بشید ، مشکلات جسمی رفع شود ، بعدا اگر هنوز آثاری از افسردگی و این قبیل افکار باقی مانده بود ، اینبار از لحاظ روحی چکاپ میشید و موارد لازم نسخه میشه . شاید به نظر خودتون هیچ مشکل جسمی نداشته باشید اما دقت کنین که این نظر شماست و نظر شما با نتیجه چکاپ ممکنه خیلی متفاوت باشه . برای اطلاع از وضعیت جسمی خودتون یا از سرویس چکاپ آنلاین ایزوویزیت استفاده کنین و یا در سرویس اصلاح مزاج یک درخواست برای یکی از پزشکا ثبت کنین .اگر حس میکنید نیاز دارید درمان روحی رو هم داشته باشید ، متخصص روانپزشک هم داریم یکیشونو انتخاب کنین و راحت حرفاتونو بهش بگید . 

سید عبدالحمیدشرفی
کاربر مهمان 1401/09/15

سلام چگونه می توانم مشکلم رو 100 % حل کنم  1) مشکل دو قطبی * 2) از زمانی که مادرم به رحمت خدا رفته شادی هام دیگه شادی نیست و درهر لحظه جای خالی مادرم را احساس میکنم حتی الآن که 40 سال دارم و زن و بچه دارم

ناری
ناری
کاربر عضو 1401/09/08

آیا فلوکستین با ولبان مصرف همزمانش تداخل دارد؟

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به ناری
پشتیبان سایت 1401/09/09

سلام
تداخل ندارند اما بین مصرفشون چند ساعت فاصله بیندازید

ناری @ در پاسخ به ناری
کاربر عضو 1401/09/10

سپاس از لطف بیکران،زمان مصرف بین دو مورد ذکر شده باید چه مدت باشد؟

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به ناری
پشتیبان سایت 1401/09/12

خواهش میکنم. حداقل دو ساعت

نسرین‌خزایی
کاربر مهمان 1401/08/19

سلام‌من‌وابستگی‌شدید به‌شریک‌عاطفیم‌دارم‌چون منو‌برا‌ازدواج‌میخواست بعد‌ زد‌زیرش‌چطور‌میتونم‌از‌فکرش‌در‌بیام‌ممنون.

نصیره مقدم فر @ در پاسخ به نسرین‌خزایی
کاربر مهمان 1401/08/19

سلام وقتتون بخیر
در مورد وابستگی شدید شما نیاز به مشاوره و بررسی بیشتری هست
تلاش نکنید
شخص مقابلتون رو فراموش کنید باکمک یک درمانگر باید به پذیرش شرایط برسید واگر درگیر سوگ شدید این دوره طی بشه و بار هیجانی این اتفاق برای شما کم بشه و بتونید و دوباره به زندگی عادی برگردید و به این مرحله برسید که تمام شدن این رابطه به منزله اتمام زندگی نیست

پریماه
کاربر مهمان 1401/08/18

سلام وقتتون بخیر باشه

من کنکور اولم ۱۴۰۱ بود و از پارسال که کنکوری شدم یه سری مشکل بوجود اومد واسم بجای اینکه درسمو بخونم میشستم فکر میکردم نتیجش چی میشه و قبول میشم پزشکی میارم یا نه.
خیلی نمیتونستم موقع درس خوندن تمرکز کنم.

الان یک سال و نیمه که نیمه شب تقریبا هر هفته ۱ الی ۲ بار این اتفاق رخ میده که وسط خوابیدنم بیدار میشم و یه حس ترسیدن رو دارم و دلم میخواد اون لحظه پاشم از اتاقم برم پیش مامانم ولی نمیتونم بدنم قفل میکنه و حتی چشامو نمیتونم ببندم که از ترسم کم شه اون لحظه حرف هم نمیتونم بزنم که کسیو صدا کنم بیاد پیشم و بدنمم نمیتونم تکون بدم انگار یه چند دقیقه ای خود به خود بدنم فلج میشه و همزمان یه حس ترسیدن وحشتناکیو تجربه میکنم.
یه مشکل دیگم که دارم اینه ک زیادد درگیر خود ارضایی میشم قبلا اینطوری نبودم و این خودش ی وقتایی مانع درس خوندنم میشه


واسه کنکور ۱۴۰۲ دارم میخونم چون پشت کنکور موندم بازم میگم تهش چی میشه اگه یک ساعت از برنامم عقب بیفتم کل برنامه هفته بعدی که مشاور تحصیلیم داده رو دوباره خودم از اول ادیت میزنم و به شدت کمالگرایی دارم و وسواس فکری و اینا خیلی اذیتم میکنن در این حد که یه وقتایی میشینم به این فکر میکنم که وقتی بمیرم 
چی میشه


قبلا دکتر رفتم قرص داد ولی اثر نکرد و قطع کردم ۵ ماهه الان واقعا خسته و کلافه شدم از این وضع ممنون میشم لطف کنید کمکم کنید چون تحمل اینو ندارم سال بعدم پشت کنکور بمونم بخاطر این جور چیزا

روشنا
کاربر مهمان 1401/07/08

سلام وقت بخیر
من چند وقتی هستش که متوجه خیانت مادرم به پدرم شدم
من اصلا آدم استرسی نبودم ولی بعد از متوجه شدن این موضوع به شدت استرسی شدم میتونید راهکاری به من بدید؟

هاله هادی پور @ در پاسخ به روشنا
کارشناسی ارشد روانشناسی 1401/07/09

سلام
وقت شما هم بخیر ؛
قطعا دانستن این موضوع در خلقِ شما تأثیر خواهد داشت
اما این مورد و حالات شما نیاز به بررسی بیشتری دارد