ویزیت فوری با پزشک آنلاین

معرفی سرویس مشاوره آنلاین تلفنی و متنی روانشناسی

  روانشناسی

  x

دکتر ذبیح اله خان محمدی

دکترا روانشناسی

ابهر

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 6 نظر )

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر مریم شجاعیان

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 1 نظر )

تجربه
3 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

علی رستمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

اراک

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

5 ( 4 نظر )

تجربه
5 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

دکتر حمید اسلامی

رزیدنت روانپزشک

مشهد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

5 ( 86 نظر )

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
دارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

زینب قاسمیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

رشت

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.9 ( 133 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 2 ساعت

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

دکتر جابر دریجانی

متخصص روانپزشک

کرمان

خدمات:

مشاوره عمومی, سلامت جنسی

5 ( 5 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشاوره عمومی, سلامت جنسی

حافظ عطاپور

متخصص روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

4.7 ( 41 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 4 ساعت

تجربه
12 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

دکتر فریبرز استیلایی

متخصص روانپزشک

نیشابور

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.6 ( 11 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 ساعت

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

دکتر کاملیا ساداتی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

مشاوره آنلاین مامایی, سلامت ...

5 ( 159 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
23 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشاوره آنلاین مامایی, سلامت ...

فاطمه هاشمیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

بندر ماهشهر

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

5

تجربه
14 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

امیرحسین نصیریان

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

سلامت جنسی, درمان زود انزالی

5 ( 6 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 2 ساعت

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, درمان زود انزالی

دکتر مجید مهرمحمدی

دکترا روانشناسی

اصفهان

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 4 نظر )

تجربه
28 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

سارا مددزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.8 ( 69 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 2 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر فرشید شهریاری

فوق تخصص روانپزشک

اردبیل

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.4 ( 145 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 روز 21 ساعت

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر مژگان افضلی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

4.2 ( 22 نظر )

تجربه
12 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

سحر بهروزیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

4.2 ( 17 نظر )

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

آناهیتا ویسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زاهدان

خدمات:

روانشناسی, مشاوره زوج درمانی

5 ( 2 نظر )

تجربه
5 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

روانشناسی, مشاوره زوج درمانی

دکتر علی صادقی

دکترا روانشناسی

اصفهان

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

4.4 ( 28 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 8 ساعت

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, ترک خود ارضایی

هاله هادی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.9 ( 52 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
7 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر آرمین فیروزی

متخصص روانشناسی

تهران

خدمات:

سلامت جنسی, سکسولوژی و زناشو ...

4.7 ( 5 نظر )

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, سکسولوژی و زناشو ...

نادیا کیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

4.8 ( 123 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 2 ساعت

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

سلامت جنسی, افسردگی

سمانه سیفیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 3 نظر )

تجربه
13 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

آسیه لطفعلی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5 ( 5 نظر )

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر مرجان قاضی زاده

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

4.9 ( 37 نظر )

پاسخگویی تقریبا: 1 ساعت

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

مشکلات کودک و نوجوان, روانشن ...

غلامرضا رامفر

کارشناسی ارشد روانشناسی

کرج

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

4.8 ( 11 نظر )

تجربه
18 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

آزاده رحیمی آشتیانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

4.7 ( 16 نظر )

تجربه
9 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

دکتر زهرا شبرخ فومنی

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

5

پاسخگویی تقریبا: کمتر از 1 ساعت

تجربه
4 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, مشکلات کودک و نوجوا ...

دکتر محمد کیان بخت

دکترا روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

5 ( 4 نظر )

تجربه
11 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, سکسولوژی و زناشویی

فرزانه سلیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

تهران

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

5 ( 13 نظر )

تجربه
10 سال
پوشش بیمه
ندارد

خدمات:

افسردگی, روانشناسی

مشاوره آنلاین تلفنی و متنی
روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی علمی است که با استفاده از روش‌های مختلف، به پژوهش و مطالعه روان و ذهن، فرآیند ذهنی و رفتار انسان می‌پردازد. به عبارت دیگر، روانشناسی علمی است که در آن درباره  حالات روانی و رفتار آدمی، تحقیق و بررسی انجام می‌گیرد. 

روانشناسی به بررسی رفتار و فرآیندهای روانی می پردازد. منظور از رفتار، همه حرکات، اعمال و کارهای قابل مشاهده مستقیم و غیر مستقیم فرد و منظور از فرآیندهای روانی، مسائلی مانند احساس، اندیشه و تفکر، هوش، شخصیت، هیجان، انگیزش، حافظه و... است.

همان طور که گفته شد، روانشناسی علم مطالعه ذهن و رفتار است و 4 هدف زیر را دنبال می‌کند:

 • توصیف رفتار
 • تبیین رفتار
 • پیش‌بینی رفتار
 • تغییر رفتار

علم روانشناسی بسیار گسترده است و شاخه‌های فراوانی دارد. مانند روانشناسی بالینی، روانشناسی شناختی، روانشناسی رشد، روانشناسی قانونی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شغلی، روانشناسی مشاوره، روانشناسی تربیتی و... که هر کدام به بررسی و درمان مشکلات خاصی می‌پردازند.

روانشناس کیست؟

روانشناس آنلاین تلفنی و متنی در ایزو ویزیت

روانشناس کسی است که فرآیندهای ذهنی و رفتار انسانی را مشاهده و بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را ثبت می‌کند.
برخی از روانشناسان به طور مستقل کار می‌کنند و فقط با بیماران خود سر و کار دارند و برخی دیگر، به عنوان مشاور و روانشناس، در بخشی از یک تیم مراقبت درمانی کار می‌کنند و با پزشکان و مددکاران اجتماعی همکاری می‌کنند تا بیماری‌ها را درمان و رفاه روانی را در اجتماع ترویج دهند.
در واقع مهمترین وظیفه روانشناس در جامعه، این است که علم خود را بومی‌سازی کند و بر اساس فرهنگ، سنن و شرایط اجتماعی، آن را بهینه کرده و با تکیه بر دانش خود، به درمان اختلالات و بیماری‌های روحی و روانی افراد بپردازد.


پیشنهاد مطالعه مقاله:

تفاوت بین روانشناس و روانپزشک

تفاوت روانشناسی و روانکاوی


کار روانشناس چیست؟

روانشناس به بیمارانی که از وابستگی به دارو و الکل، اضطراب، افسردگی، وسواس، مشکلات در روابط و یا انواع استرس رنج می‌برند، کمک می‌کند تا این مراحل از زندگی خود را طی کنند و بیماریشان را درمان کنند.
یک روانشناس، به مشکلات بیمار گوش می‌دهد و وضعیت او را درک می‌کند. او علت ریشه‌ای احساسات و رفتارهای فرد را تشخیص می‌دهد؛ سپس به فرآیندهای فکری ای می‌پردازد که بیمار با استفاده از آن‌ها می‌تواند با مشکلات خود به طور موثر، مقابله کند.
معمولا یک روانشناس خوب و با تجربه، موارد زیر را انجام می‌دهد:

 • تحقیقات علمی برای شناخت رفتار و عملکرد مغز
 • جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهدات، مصاحبه‌ها، آمارگیری‌ها و آزمون‌ها
 • ارائه ی برنامه‌هایی به مدارس و محل کار برای بهبود مشکلات روان شناختی جامعه
 • شناسایی و تشخیص اختلالات ذهنی، رفتاری و احساسی
 • درک افراد و موقعیت‌هایشان
 • اجرای برنامه‌های درمانی

آیا روانشناس دارو تجویز می‌کند؟

روانشناس چه کاری انجام می‌دهد و نسخه تجویز میکند.

روانشناسان و مشاوران بر اساس آموزه‌های خود، به حوزه ی درمان‌های دارویی وارد نمی‌شوند و این امر، بر خلاف الگوی اخلاقی و حرفه ای آن‌ها می‌باشد. 
روانشناسان نمی‌توانند از دارو برای درمان بیماران خود استفاده کنند. تجویز دارو در حیطه کاری روانشناسان نیست و امری است که یک روانپزشک مجاز به انجام آن می‌باشد.

در چه شرایطی می‌توان به روانشناس مراجعه کرد؟

 • فقدان و مرگ عزیزان

مرگ، بخش جدا نشدنی از زندگی است ولی دانستن این موضوع، کنار آمدن با آن را راحت‌تر نمی‌کند. انسان‌ها به روش های مختلفی با مرگ عزیزانشان کنار می آیند. سوگواری علنی یا در تنهایی، روش های متداول هستند ولی اجتناب از واقعیت فقدان، می تواند منجر به بروز مشکلات طولانی تر در آینده شود. یک روانشناس می تواند به فرد کمک کند تا راه های درستی برای کنار آمدن با مرگ عزیزانش پیدا کند.


پیشنهاد مطالعه مقاله:

سوگواری و داغدیدگی مرگ عزیزان در دوران کرونا


 • استرس و اضطراب

بعضی اتفاقات در زندگی استرس زا هستند و خیلی از موقعیت‌ها (از مصاحبه کاری گرفته تا مشکلات در روابط)، می‌توانند باعث مضطرب شدن فرد شوند. استرس و اضطراب اگر درمان نشود، می‌تواند منجر به انزوای اجتماعی، افسردگی و مشکلات دیگر شود. روانشناس به فرد کمک می‌کند تا با پیدا کردن منشاء مشکل، استرس و اضطراب خود را مدیریت کند.


پیشنهاد مطالعه مقاله:

استرس


 • افسردگی

احساس نا‌امیدی شدید و تنهایی، نشانه‌های متداول افسردگی هستند. با این که برخی از افراد تصور می‌کنند آدم‌ها به خودی خود از افسردگی بیرون می‌آیند، اما این اتفاق به ندرت می‌افتد. افسردگی یک اختلال بسیار شایع است که در آن فرد، علاقه و اشتیاق خود را به همه چیز از دست می‌دهد، احساس خستگی و بی‌حوصلگی کرده و توانایی کنترل احساساتش را از دست می‌دهد. روانشناس به فرد کمک می‌کند تا منبع بروز افسردگی را در خود پیدا کرده و قدم به قدم، مسیر بهبودی را طی کند.


پیشنهاد مطالعه مقاله

افسردگی و مشکلات روحی و روانی


 • فوبیا (وحشت)

بعضی از ترس‌های غیر‌عادی و کشف نشده هستند که می‌توانند در زندگی فرد مشکل ایجاد کنند. به عنوان مثال، ترس از غذا خوردن، یک فوبیای نادر است که می‌تواند منجر به بروز مشکلات جسمی شدید و جدی شود. روانشناس به فرد کمک می‌کند تا فرد بر ترس‌هایش غلبه کند.


پیشنهاد مطالعه مقاله

فوبیاها و ترس‌ها


 • مشکلات خانوادگی و روابط

روابط، چه خانوادگی باشند و چه شخصی و کاری، مشکلات خاص خود را دارند. با این که روابط می‌توانند بهترین بخش زندگی هر فرد باشند ولی در عین حال، می‌توانند منبع استرس و مشکل نیز باشند. روانشناس می‌تواند به فرد کمک کند تا مشکلاتی را که حتی در قوی‌ترین روابط نیز ایجاد می‌شوند، از بین ببرد.

 • عادات و اعتیادهای بد

بعضی عادت‌های بد مانند سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از مواد مخدر، دزدی کردن، دروغ گفتن و... معمولا برای کنار آمدن با مشکلات شخصی در فرد ایجاد می‌شوند. روانشناس می‌تواند در کمرنگ کردن این عادات در زندگی فرد، تاثیر زیادی داشته باشد.

 • اختلالات ذهنی

گاهی اوقات علائم مختلفی به خاطر وجود یک مشکل، به وجود می‌آیند. اختلالات ذهنی از راه‌های مختلفی خود را نشان می‌دهند و معمولا با مشکلات دیگر، اشتباه گرفته می‌شوند اما یک روانشناس خوب، می‌تواند آن‌ها را تشخیص دهد. برخی از این اختلالات عبارتند از:

 • اختلال دو قطبی
 • اختلال افسردگی حاد
 • اختلال استرس پس از ضربه
 • شیزوفرنی

پیشنهاد مطالعه مقاله

شیزوفرنی

اختلال دو شخصیتی


روش‌های درمانی در روانشناسی

روش‌های درمانی روانشناس در درمان آنلاین

بهترین روش درمان در روانشناسی چیست؟

شاید این سوال خیلی از افراد باشد که کدام نوع روان‌درمانی، بهتر عمل می‌کند؟ هیچ پاسخ ساده و روشنی برای این سوال وجود ندارد؛ همان طور که افراد به داروها پاسخ های متفاوتی می‌دهند، ممکن است به یک نوع درمان، بهتر از نوع دیگر واکنش نشان دهند. انواع مختلفی از روان درمانی وجود دارد که در ادامه، به توضیح برخی از این روش‌ها می‌پردازیم:

درمان‌شناختی رفتاری

یک روانشناس از درمان شناختی رفتاری، برای بررسی رابطه بین رفتار و افکار، احساسات یا هر دو مورد در فرد استفاده می‌کند. روانشناس با فرد کار می‌کند تا الگوهای فکری سالم را کشف کند.

خانواده درمانی

خانواده درمانی شامل کار با خانواده برای کمک به یک فرد در خانواده و حل مسائل خانوادگی است. خانواده درمانی می‌تواند به خانواده ها و نوجوانانی که مشکلات سلامت روانی و رفتاری دارند، کمک کند. همچنین برای مشکلاتی نظیر اختلالات سوءمصرف مواد، اختلالات اشتها، مشکلات رفتاری و اضطراب نیز می توان از این روش استفاده کرد.

بازی درمانی

از این روش برای کودکان استفاده می‌شود. تمرکز این روش روی آگاهی از احساسات نهفته در کودکان است که خود کودکان، قادر به بیان آن‌ها نیستند.

روانکاوی

روانکاوی مجموعه ای از تئوری‌های روان شناختی و رویکردهای درمانی است. هدف در این درمان، رهایی از احساسات و تجربیات سرکوب شده است.

هنر درمانی

یکی دیگر از رویکردهای درمانی در روانشناسی، هنر درمانی است. در این رویکرد درمانی، از هنرهای خلاقانه در یک محیط درمانی استفاده می‌شود. هنرهایی مانند موسیقی و نقاشی، در این درمان بسیار موثر هستند.

رفتار درمانی

در رفتار درمانی، روانشناس با این ایده کار می‌کند که افراد در نهایت به مشکلات عادت می‌کنند؛ بنابراین، با خاموش کردن نگرانی و اضطراب فرد و رو به رو کردن وی با موقعیتی که باعث ایجاد مشکل شده است، فرد را درمان می‌کند.

به غیر از روش‌هایی که گفته شد، روش‌های درمانی دیگری نیز وجود دارند که هر کدام با توجه به مشکل فرد و خصوصیات رفتاری او، توسط روانشناس، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
شما می‌توانید برای تشخیص و درمان مشکلات روحی و روانی خود، با روانشناسان متخصص در سایت ایزوویزیت، مشاوره بگیرید.
 

سوالات متداول
 • خیر. در واقع روانپزشکان پزشک هستند، و نه روانشناسان. روانپزشکان دارو تجویز می‌کنند، اما روانشناسان نمی‌توانند. روانپزشکان بیماری را تشخیص می‌دهند، درمان را مدیریت می‌کنند و طیف وسیعی از درمان‌ها را برای بیماری‌های روانی پیچیده و جدی ارائه می‌دهند. روانشناسان بر ارائه روان درمانی برای کمک به بیماران تمرکز می‌کنند.

 • هم روانشناسان و هم روانپزشکان در رشته خود به یک اندازه توانایی کار با بیماری روانی را دارند. هیچ‌کس بهتر از دیگری نیست، آن‌ها در زمینه‌های تخصصی خود متخصص هستند و وقتی هر دو با هم برای بهبود سلامت روانی کار می‌کنند، نتایج مؤثری دیده می‌شود.

 • روانشناسان به دنبال درک و توضیح افکار، عواطف، احساسات و رفتار هستند. آنها از تکنیک‌هایی مانند مشاهده، ارزیابی و آزمایش برای ایجاد نظریه‌هایی در مورد باورها و احساساتی که بر افراد تأثیر می‌گذارد استفاده می‌کنند.

نظرات
نظر/سوال خود را وارد نمایید:
چطور مشاوره آنلاین بگیرم؟
1 تعیین تخصص

در مرحله اول به صفحه پزشکان سایت ایزو ویزیت مراجعه و با کمک فیلترها نوع تخصص پزشک را مشخص کنید.

2 انتخاب پزشک

در مرحله دوم بعد از بررسی متخصصین فیلتر شده، پزشک موردنظر خود را انتخاب کنید.

3 انتخاب موضوع و نوع ویزیت

در این مرحله وارد پروفایل پزشک شده و نوبت به انتخاب موضوع ویزیت آنلاین رسیده است. بعد از انتخاب موضوع ویزیت، نوع ویزیت (تلفنی، متنی) را تعیین کنید.

4 مکالمه امن با پزشک

در مرحله چهارم بعد از ورود به صفحه چت امن با پزشک به سوالات پاسخ دهید.

5 پرداخت و شروع مشاوره

در مرحله آخر بعد از پاسخ به سوالات، ویزیت را پرداخت کرده و مشاوره آنلاین خود را با پزشک شروع کنید.

مرضیه نوروزی
مرضیه
کاربر عضو 1402/11/16

سلام.یه سوال دارم چطوری میتونم بفهمم روانشناسم صلاحیت حرفه ای داره یا نه ؟ من خیلی چیزا بهش گفتم ولی نمیدونم چرا دارم بهش بی اعتماد میشم شماره نظامش رو نمیدونم . لطفا یکی راهنمایی کنه من از این نگرانی دربیام.مرسی

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به مرضیه
پشتیبان سایت 1402/11/16

سلام مرضیه عزیز.میتونید در سایت نظام پزشکی کشور اسم پزشکتون را سرچ کنید.https://membersearch.irimc.org/

مرضیه @ در پاسخ به پشتیبان
کاربر عضو 1402/11/16

سلام این سایت رو امتحان کردم مال پزشکاس فقط. دکتر من روانشناس بالینی پزشک نیست اون رو چطور میتونم بفهمم؟لطفا یه روانشناس بالینی جواب بده.خیییییلی برام مهم.مرسی

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به مرضیه
پشتیبان سایت 1402/11/18

در این سایت جستجو کنید.

مرضیه نوروزی
مرضیه
کاربر عضو 1402/10/25

سلام کسی میدونه چطور میتونم از شر احساس انتقام و نفرت و ناامیدی خلاص شم اینم بگم دارو هم مصرف میکنم

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به مرضیه
پشتیبان سایت 1402/10/26

سلام مرضیه عزیز.بهتره از یک پزشک روانپزشک یا روانشناس کمک بخواید.پیشنهاد می کنم در همین صفحه با یکی از پزشکان ویزیت آنلاین بگیرید و به طور مفصل راجع به موضوعی که آزارتون‌میده صحبت کنید تا بهتون راهکار بدند.

مرضیه @ در پاسخ به پشتیبان
کاربر عضو 1402/10/26

سلام من چند سال تحت درمانم هم روانپزشک دارم هم روانشناس ولی بازم نمیتونم از شر احساس انتقام نفرت و ناامیدیم خلاص بشم ویزیت آنلاین هم برام مقدور نیست کاش یه نفر یه راهی جلوم میذاشت خسسسسسسته شدم

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به مرضیه
پشتیبان سایت 1402/10/27

پزشک بهتر از همه میتونه کمکتون کنه.البته که خودتون هم باید بخواید.

مریم سعادت
مریم
کاربر عضو 1402/09/09

با سلام و عرض ادب
من یک ترنس هستم برای مشاوره باید خدمت کدامیک از بزرگواران برسم؟

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به مریم
پشتیبان سایت 1402/09/10

سلام مریم عزیز.ویزیت آنلاین باروانپزشک بگیرید.

سارینا غلامی
سارینا
کاربر عضو 1402/03/25

سلام ببخشید من دچار منفی گرایی شدم به هر مبحثی فکر میکنم نکات منفیش اولین چیزیه که یادم میاد و یه طوری استرس میگرم که سمت کاری نمیرم شما کاری رو میتونید بهم بگید
یه جوری استرس میگیرم و دنبال راه حلم که انگار اون اتفاقی که ازش میترسم سرم اومده

پشتیبان شماره۵ @ در پاسخ به سارینا
پشتیبان سایت 1402/03/25

سلام زهرای عزیز. بهتره از یک روانشناس مشاوره بگیرید تا راهنماییتون کنند. می‌تونید ویزیت آنلاین با یکی از روانشناسان ایزو ویزیت در همین صفحه بگیرید.

سلام اگر در تمام حوزه‌ها این مشکل رو دارید دچار اضطراب عمومی (GAD) هستید حتما به یک روانپزشک مراجعه کنید چون برای تشخیص اولیه و راهنمایی شما به دارو درمانی و یا روان درمانی نیاز دارید

نارگل دلفانی
کاربر مهمان 1401/12/18

نیاز به درک، محبت و آزادی دارم (:

هانیه حاتم
هانیه
کاربر عضو 1401/11/26

یهویی از چت مشاورم خارج شدم و گمش کردم

اپراتور شماره 8 @ در پاسخ به هانیه
پشتیبان سایت 1401/11/26

سلام. روی اسمتون کلیک کنید وارد بخش مشاوره ها بشید و مشاوره تون رو باز کنید

نارگل دلفانی @ در پاسخ به اپراتور
کاربر مهمان 1401/12/18

به کمک نیاز دارم، محبت میخوام. اینکه درکم کنن پدر و مادرم. آزادی میخوام(: